כותרת
> C;
1/1
חדשות

ההפגנה למען הטבות המס יצאה לדרך. צפו בתמונות

כרמיאלי חדשותפורסם: 11.11.15 , 09:21שם הכותב/ת: פורטל כרמיאלי
הפגנות לאורך כביש 85  עומסי תנועה קלים נרשמו במקום. מאות מפפגינים חסמו את הכביש והניפו שלטים: "לא פריפרה סוג ב', לא ניתן לממשלה לשטות בנו"

מאות מפגינים הגיעו הבוקר לכניסה הראשית לעיר במטרה אחת: להעביר מסר חד לממשלת ישראל שאנו איננו פריפריה סוג ב'. ראש העיר עדי אלדר, מ"מ רינה גרינברג, ראש האופוזיציה משה קונינסקי וחברי מועצה ופעילים נוספים היו במקום והשמיעו קולם.
עדי אלדר: "אנחנו לא ניתן לממשלה להעביר את העוולה שנעשתה לעיר! הממשלה אישרה ומשכה את החלטתה בצעד מעורר כעס". 
משה קונינסקי: "כולנו מתאחדים למען מטרה משותפת"
צפו בתמונות ווידאו מההפגנה מההפגנה בכניסה הראשית לכרמיאל:


דברי עיריית כרמיאל:
למעלה מ- 300 איש חסמו היום את כביש 85 (עכו צפת) 
 
בהפגנה למען הטבות המס
 
 (היום11.11.15  בשעה),09.30  מ- למעלה חסמו300  כביש לגליל, הראשי הכביש את איש
 
85  ידי על הפריפריה בתושבי לפגוע הממשלה כוונת על במחאה לכרמיאל הראשית הכניסה ליד,
 
דחיית מתן הטבות המס.
 
  עתירה השנייה, לבנון מלחמת לאחר לבג"ץ אלדר עדי כרמיאל העיר ראש פניית לאחר ,כזכור
 
  מס הטבות תכנית להכין הממשלה על כי קבע הבג"ץ נוספות, רשויות מכן לאחר הצטרפואליה
 
חדשה המבוססת על קריטריונים ברורים.
 
  כ- יש כי ונמצא נקבעו הקריטריונים הוכנה,התכנית400  להנחה התושבים זכאים בהם רשויות
 
  ממרכז ריחוק לגבול, קירבה נמוך, סוציואקונומי מעמד הם הקריטריונים עיקר  הכנסה.במס
 
הארץ ועוד.
 
  של הנחה לקבל אמורים ותושביה בקריטריונים נכללכרמיאל7%  של שכר תקרת עד במס, הנחה
 
120.00 ₪ בשנה.
 
  מ- ההנחה את במעט לצמצם הוחלט ישובים של מצומצם למספר תכנית אותה פיעל11%  ל-
 
9%  הייתה לא כלל אחרים לישובים בעוד הכנסה במס מהטבה רבות שנים נהנו אלו יישובים,
 
הנחה כזו.
 
  על למאבק יצאו יישוביםארבע2%  היישובי לשאר ההטבה את להקפיא החליטה והממשלה
 
הזכאים שלא הייתה להם הטבה כזו כלל ,כ- 200 יישובים.
 
ראשי הרשויות של 200 יישובים אלו יצאו למאבק כנגד הקפאת מתן ההטבה ופגיעה בתושביהם.
 
-2-
 
 ( היום נערכו זובמסגרת11.11  בכרמיאל ביותר מרשימה הפגנה כך ובתוך הארץ בכל הפגנות)
 
  מ- למעלהבהשתתפות300  על מאבק הבאות: הכתובות שעליהם ודגלים שלטים שנשאו איש
 
  נלחמים שלי, הבית הוא הצפון לפריפריה צדק ועכשיו, כאן לפריפיה צדק נמאס, כי המס,הטבת
 
על הטבות המס, הטבות המס מגיעות לנו בדין אין הטבות מס אין צפון ועוד.
 
  להביא שלנו, העיר את להרחיב צריכים "אנחנו כי: ההפגנה במהלך אמר אלדר עדי העירראש
 
  תמשיכו אתם לנו ואומרת  המס הטסות את לנו עוצרת הזו הממשלה ואילו , צעירים זוגותהנה
 
להישאר תקועים במקום.
 
 גדולה בצעקהמפה   מהקפאת שלך היד את תוריד - נתניהו בנימין הממשלה לראש נאמר אנחנו
 
החוק, יש לאשר את מתן הטבות המס מיד וללא שיהוי.
 
אתה כראש ממשלה צריך לדעת לדאוג קודם כל לתושבי הפריפריה". 
אולי יעניין אותך גם
עדכון הנחיות ל"ג בעומר מעיריית כרמיאל
הפגנות לאורך כביש 85  עומסי תנועה קלים נרשמו במקום. מאות מפפגינים חסמו את הכביש והניפו שלטים: "לא פריפרה סוג ב', לא ניתן לממשלה לשטות בנו"

תקלה ברכבת לכיוון כרמיאל
הפגנות לאורך כביש 85  עומסי תנועה קלים נרשמו במקום. מאות מפפגינים חסמו את הכביש והניפו שלטים: "לא פריפרה סוג ב', לא ניתן לממשלה לשטות בנו"

חניון הרכבת בכרמיאל יחסם כחלק מהערכות לאירועי מירון בל״ג בעומר
הפגנות לאורך כביש 85  עומסי תנועה קלים נרשמו במקום. מאות מפפגינים חסמו את הכביש והניפו שלטים: "לא פריפרה סוג ב', לא ניתן לממשלה לשטות בנו"

אריה דהן- למען נכי צה"ל
הפגנות לאורך כביש 85  עומסי תנועה קלים נרשמו במקום. מאות מפפגינים חסמו את הכביש והניפו שלטים: "לא פריפרה סוג ב', לא ניתן לממשלה לשטות בנו"

המלצות מד"א לקראת מדורות ל"ג בעומר
הפגנות לאורך כביש 85  עומסי תנועה קלים נרשמו במקום. מאות מפפגינים חסמו את הכביש והניפו שלטים: "לא פריפרה סוג ב', לא ניתן לממשלה לשטות בנו"

שוטרי משטרת ישראל עצרו חשוד שהוביל כחצי טון בשר לא ראוי למאכל אדם ברכבו
הפגנות לאורך כביש 85  עומסי תנועה קלים נרשמו במקום. מאות מפפגינים חסמו את הכביש והניפו שלטים: "לא פריפרה סוג ב', לא ניתן לממשלה לשטות בנו"

התביעה שמרעישה את העיר כרמיאל
הפגנות לאורך כביש 85  עומסי תנועה קלים נרשמו במקום. מאות מפפגינים חסמו את הכביש והניפו שלטים: "לא פריפרה סוג ב', לא ניתן לממשלה לשטות בנו"

פועל נפל מגובה באתר בנייה בכרמיאל
הפגנות לאורך כביש 85  עומסי תנועה קלים נרשמו במקום. מאות מפפגינים חסמו את הכביש והניפו שלטים: "לא פריפרה סוג ב', לא ניתן לממשלה לשטות בנו"

ניסוי התרעה בנהריה והאיזור
הפגנות לאורך כביש 85  עומסי תנועה קלים נרשמו במקום. מאות מפפגינים חסמו את הכביש והניפו שלטים: "לא פריפרה סוג ב', לא ניתן לממשלה לשטות בנו"