כותרת
> C;
1/1
חדשות

100,000 תושבים - אושרה תכנית המתאר החדשה של כרמיאל

כרמיאלי חדשותפורסם: 04.07.16 , 13:24שם הכותב/ת:
לאחר תהליך תכנון רב שנים אישרה הוועדה לתכנון ובניה בעיריית כרמיאל את התכנית בדרך להפקדתה בוועדה המחוזית * ראש העיר עדי אלדר: "התכנית תשנה את פניה של כרמיאל בעשרות השנים הבאות""התכנית תייצר אפיקי פרנסה, תוך יצירת מלאי תכנוני לשטחי תעסוקה בהיקף של כ – 2.477 מיליון מ"ר בנוי למספר המועסקים הצפוי, הגדלה של שטחי תעשייה ובכלל זאת תעשיה עתירת ידע, הגדלה של שטחי מסחר ומשרדים לטובת תעסוקת 'צווארון לבן'
 
יום חג לעיר כרמיאל. הוועדה המקומית לתכנון ובניה אישרה בשבוע שעבר (ראשון, 26.6) את תכנית המתאר החדשה של העיר שתחליף את התכנית שהותוותה בשנות ה-80. לאחר תהליך ארוך שנים ואתגרים רבים בצדו, בירך ראש העיר עדי אלדר על אישורה של התכנית בוועדה. "לאחר תהליך ארוך שנים, מפורט ומקצועי ועדת בניין עיר מאשרת את תוכנית המתאר לשנים הבאות", אמר אלדר. "התוכנית הקודמת של העיר אושרה בשנת 1980 ומלווה אותנו עד עצם היום הזה. התוכנית החדשה מגדירה את תוכניות הבינוי והתפתחות העיר ומציבה יעד של 100,000 תושבים. התכנית תשנה את פניה של כרמיאל בעשרות השנים הבאות".
 
תכנית המתאר נועדה לחזק את מיצובה כרמיאל כעיר מוקד מרכזית בגליל, ולספק לתושבי כרמיאל והאזור שירותים והזדמנויות לתעסוקה במגוון תחומים, תוך שימוש יעיל ומושכל במשאבים, ושמירה על איכות חייהם של התושבים. כמו כן, התכנית מתווה את המבנה המרחבי הראשי המוצע של הישוב, נותנת ביטוי בהיר וברור למדיניות התכנונית המוצעת לישוב ולמטרותיו עד שנת 2040.
 
התוכנית הופכת את העיר כרמיאל בת 50,000 התושבים לעיר גדולה ומרכזית בגליל.
 
התוכנית יוצרת בלוח זמנים קצר תשתית לעצמאות תכנונית של הרשויות המקומיות ומאפשרת קידום תכניות מפורטות וניהול התכנון, לרבות מעקב ודיווח, כבסיס לעדכון התכנית, כך שתישאר 'תכנית חיה'. בנוסף, התכנית נותנת הוראות והנחיות להכנה ואישור של תכניות מקומיות, מתאריות ומפורטות, אשר בסמכות הועדה המקומית.
 
 התוכנית יוצרת בסיס תיכנוני להוספת כ- 12,000 יחידות דיור שאינן כלולות בתוכניות בעלות תוקף.
 
מרביתן של יחידות אלה יהיו באזורים חדשים וכשליש מהן במסגרת התחדשות עירונית בשכונות ותיקות ובמרכז העיר.
 
התוכנית מגדירה את מרכז העיר הקיים כמרכז עסקים ראשי לעיר ומרכז אזורי ראשי אשר יכלול מאות אלפי מטר מרובע של שטחי משרדים, תעסוקה, הייטק ומסחר עירוני בשילוב עם שימושים אחרים כולל מגורים.
 
התוכנית כוללת מרכז תחבורה משולב רכבת, אוטובוסים, אופניים ואמצעים אחרים.
 
מרכז התחבורה הינו חלק ממרכז העסקים הראשי ונמצא במרחק של חמש דקות נסיעה מהמרכז לחינוך אקדמי, בי"ח ועוד.
 
התוכנית כוללת הוספה ושדרוג של כבישים וחיבורים לרשת הארצית, אשר ישרתו את שלבי הפיתוח השונים ויעמדו בקיבולות התנועה הצפויות.
  
אזורי תעשיה ותעסוקה
כדי לשמור ולחזק את מעמדה של כרמיאל כעיר אזורית לתעשיה ותעסוקה וליצור מסה של פעילות כלכלית אנושית מציבה התכנית מספר יעדים ובהם: פיזור ופריסה של אזורי המסחר באופן מאוזן בין חלקי העיר, חידוש והגדרת המרכז העירוני הותיק למרכז אזרחי אזורי, מדרג
 
כמותי ותפקודי של המוקדים באופן שאינם מתחרים האחד בשני, התחדשות אזור התעשיה הותיק, יצירת מוקד תעשיה חדשה לטובת תעשיה עתירת ידע, חינוך, מחקר ופיתוח, משיכת ענפי תעסוקה איכותיים, יצירת שימושים תעסוקתיים איכותיים הדורשים השכלה גבוהה ומיומנות והעלאת היחס בין הכנסות מארנונה לשטחי תעשיה לבין הכנסות מארנונה למגורים. התכנית נועדה לייצר אפיקי פרנסה ל-55,000 עובדים, כ-30,000 תושבי כרמיאל ועוד 25,000 תושבי אזור. כל זאת תוך יצירת מלאי תכנוני לשטחי תעסוקה בהיקף של כ – 2.477 מיליון מ"ר בנוי.
 
התכנית כוללת הגדלה של שטחי תעשייה באזור התעשייה המזרחי, הגדלה של שטחי מסחר ומשרדים על מנת לתת מענה למחסור הקיים בתעסוקת 'צווארון לבן', והגדלת זכויות הבניה במתחם חינוך על מנת לאפשר התפתחות של מתחם היי טק וחינוך, תוך כדי שיפור הנגישות לתחנת הרכבת.
 
כמו כן יבוצע מיון מפעלים, תוקם תחנת ניטור באזור התעשיה לניטור איכות האקוויפר, איכות האויר ותמלחות, ינתן דגש באשר לשמירה על איכות הסביבה תוך עמידה בהוראות קפדניות להפקדת תכנית לתעשיה, תינתן העדפה לשימוש באנרגיה מתחדשת וצמצום השימוש באנרגיה ממקור מאובן וישולבו שבילי אופניים לחיבור אזורי התעשייה  למרכז התחבורה (תחבורה בת קיימא).
 
 התכנית קובעת דרישות למפעלים בדבר ההשפעה הסביבתית של פעילותם, בין היתר, הכנת חוות דעת סביבתית כתנאי לאישורן של התכניות כולל התייחסות לאמצעים למזעור מפגעים סביבתיים הנגרמים ממימוש התכנית או מביצוע העבודות למימושה והכנת מסמך סביבתי לתכנית שיעגן את ההמלצות כתנאי להפקדה.
  
מרחב עירוני ורצועות נחלים
התכנית מתייחסת גם לערכי טבע עירוני במרחב הציבורי, כולל פירוט משאבים טבעיים והמלצות לשימורים וטיפוחם, וממליצה על מיקום ותפעול חניות, תשתיות, מתקנים הנדסיים, מתקנים להפרדת וטיפול בפסולת, העדפה למתקנים הנדסיים ותשתיות תת קרקעיות. עוד ממליצה התכנית על צמצום השטחים המרוצפים ופירוט שטחים לקליטה, השהייה והחדרה של מי הנגר העילי אל מי התהום, אמצעים לניצול אנרגיית השמש להפקת חשמל כגון גופי תאורה סולאריים ואמצעים לשימוש חוזר בחומרים כגון גזם בפיתוח המקום.
 
באשר לרצועות נחלים נקבע כי הן יוקדשו לפנאי ונופש וכי יש ליצור מעבר חופשי ורציף של הולכי רגל ורוכבי אופניים לאורך רצועת הנחל במידת האפשר. באשר לנחל שגור תוכן תכנית אחת למקטע בין דרך הגישה הזמנית לחוסניה וההתחברות לנחל חילזון, והמקטע ישולב במערך השטחים הפתוחים. כן יוכן נספח נופי-סביבתי לתכנית שיתייחס למוקדי פיתוח לאורך הנחל, דרכי שירות לתחזוקה שוטפת של ערוץ הנחל, מסלולי הליכה ומסלולים לרוכבי אופניים, נטיעות ואמצעים לניטור איכות מי הנחל.
 
 בניה ירוקה
בקביעת הנחיות לשילוב היבטים אנרגטים בתכנון נקבע כי באשר למגורים ייבחנו אמצעים לקידום בניה ירוקה ובכלל זאת תכנון המתחשב באקלים המקומי, משטר הרוחות והטופוגרפיה; שילוב פתרונות פאסיביים ליצירת נוחות תרמית, כולל העמדת מבנים בהתאם לתנאי האקלים המקומי, על מנת להבטיח אוורור טבעי וזכויות שמש לכל המבנים; ניצול רוחות הנושבות מכיוון גופי מים ויערות לקירור בעונת הקיץ, יצירת מעברים מוצללים להולכי רגל; שימוש בצמחיה ליצירת נוחות אקלימית; קידום תחבורה בת קיימא - נגישות למבני ציבור, מוקדי תעסוקה, מרכזי מסחר, מרכז התחבורה באמצעות שבילים להולכי רגל ושבילי אופניים, ונגישות לתחבורה ציבורית; טיפול בפסולת וקידום המיחזור; שימור קרקע ומי נגר.
 
באשר לתחבורה הציבורית נקבע כי מסלולי הנסיעה הסיבוביים יפוצלו למסלולי נסיעה דו כיווניים וכי יוגדל כיסוי המרחב הגאוגרפי לנסיעה בתחבורה ציבורית.
 
 מתחמי תכנון
ככלל מתייחסת התכנית למתחמי תכנון שונים ובהם אזורי מגורים להתחדשות עירונית, אזורי תרבות, ספורט, פנאי ונופש, אזורי מגורים בבניה מרקמית מעורבת, אזורי תעסוקה ותעשייה עתירת ידע, אזורי תיירות, אזורי חיץ ואזורי תעשיה תעסוקה ומסחר.
 
את התכנית הובילה וועדת ההיגוי העירונית בראשות מהנדס העיר איל רותם, אדריכל העיר זאב גולדברג, מנהלת מחלקת תכנון עיר, אסתר מנשה, מנהלת מחלקת תחבורה ופיתוח, ד"ר טל מילמן, מנהל מחלקת תשתיות, שמוליק שדה, מנהל תחום תכנון מתאר באגף תכנון ערים במשרד השיכון והבינוי, אילן טייכמן וסמח"ט לתכנון מחוז גליל במשרד הבינוי והשיכון, מיכל אושרוב. וועדת ההיגוי נתמכה בידי צוות יועצים בתחומים שונים ובהם יועצים בתחום תכנון ערים, כבישים, תנועה, נוף וסביבה, תשתיות, חברה וכלכלה.
 
ראש העיר עדי אלדר הודה לכל מי שלקח חלק בגיבושה של תכנית המתאר ואמר כי 'התכנית משקפת את השינויים האדירים שחלו בעיר מתוך ראייה רחבת היקף לעשרות השנים הבאות. התכנון לטווח ארוך מבטיח כי כרמיאל תלך ותתפתח, תכפיל את מספר התושבים בה ותעניק הזדמנויות תעסוקה לעשרות אלפי תושביה. בקרוב מאוד נחנוך גם את תחנת הרכבת של כרמיאל ואפשר לומר היום בפשטות שתל אביב קרובה מתמיד להתחבר לכרמיאל".
אולי יעניין אותך גם
סיכום אירועי ליל ל"ג בעומר
לאחר תהליך תכנון רב שנים אישרה הוועדה לתכנון ובניה בעיריית כרמיאל את התכנית בדרך להפקדתה בוועדה המחוזית * ראש העיר עדי אלדר: "התכנית תשנה את פניה של כרמיאל בעשרות השנים הבאות"
עדכון הנחיות ל"ג בעומר מעיריית כרמיאל
לאחר תהליך תכנון רב שנים אישרה הוועדה לתכנון ובניה בעיריית כרמיאל את התכנית בדרך להפקדתה בוועדה המחוזית * ראש העיר עדי אלדר: "התכנית תשנה את פניה של כרמיאל בעשרות השנים הבאות"
תקלה ברכבת לכיוון כרמיאל
לאחר תהליך תכנון רב שנים אישרה הוועדה לתכנון ובניה בעיריית כרמיאל את התכנית בדרך להפקדתה בוועדה המחוזית * ראש העיר עדי אלדר: "התכנית תשנה את פניה של כרמיאל בעשרות השנים הבאות"
חניון הרכבת בכרמיאל יחסם כחלק מהערכות לאירועי מירון בל״ג בעומר
לאחר תהליך תכנון רב שנים אישרה הוועדה לתכנון ובניה בעיריית כרמיאל את התכנית בדרך להפקדתה בוועדה המחוזית * ראש העיר עדי אלדר: "התכנית תשנה את פניה של כרמיאל בעשרות השנים הבאות"
אריה דהן- למען נכי צה"ל
לאחר תהליך תכנון רב שנים אישרה הוועדה לתכנון ובניה בעיריית כרמיאל את התכנית בדרך להפקדתה בוועדה המחוזית * ראש העיר עדי אלדר: "התכנית תשנה את פניה של כרמיאל בעשרות השנים הבאות"
המלצות מד"א לקראת מדורות ל"ג בעומר
לאחר תהליך תכנון רב שנים אישרה הוועדה לתכנון ובניה בעיריית כרמיאל את התכנית בדרך להפקדתה בוועדה המחוזית * ראש העיר עדי אלדר: "התכנית תשנה את פניה של כרמיאל בעשרות השנים הבאות"
שוטרי משטרת ישראל עצרו חשוד שהוביל כחצי טון בשר לא ראוי למאכל אדם ברכבו
לאחר תהליך תכנון רב שנים אישרה הוועדה לתכנון ובניה בעיריית כרמיאל את התכנית בדרך להפקדתה בוועדה המחוזית * ראש העיר עדי אלדר: "התכנית תשנה את פניה של כרמיאל בעשרות השנים הבאות"
התביעה שמרעישה את העיר כרמיאל
לאחר תהליך תכנון רב שנים אישרה הוועדה לתכנון ובניה בעיריית כרמיאל את התכנית בדרך להפקדתה בוועדה המחוזית * ראש העיר עדי אלדר: "התכנית תשנה את פניה של כרמיאל בעשרות השנים הבאות"
פועל נפל מגובה באתר בנייה בכרמיאל
לאחר תהליך תכנון רב שנים אישרה הוועדה לתכנון ובניה בעיריית כרמיאל את התכנית בדרך להפקדתה בוועדה המחוזית * ראש העיר עדי אלדר: "התכנית תשנה את פניה של כרמיאל בעשרות השנים הבאות"