כותרת
> C;
1/1
חדשות

בני נוער - קיבלו אתכם לעבודה ועליכם לעבור התלמדות? מגיע לכם תשלום!

כרמיאלי חדשותפורסם: 24.07.17 , 09:48שם הכותב/ת: איימי מקס הנדלר
חוק עבודת הנוער .

נוער, הורים שימו לב.

גם עבור תקופת התלמדות, חובה לשלם החל מהשעה הראשונה.

יותר מידי סיפורים נשמעים על ימי התלמדות של נוער בעבודה שלא רואים שקל אחרי כל כך הרבה שעות עבודה בטענה שעל ימי התלמדות לא משלמים! מעבר לכך,

לא פעם מצא בעל העסק שהנער או הנערה לא מתאימים ובתום ימי ההתלמדות שלהם ונשלחו הבייתה ללא כל תשלום.

בעלי עסקים נכבדים, נוער והורים יקירים, לא עוד!

גם עבור תקופת התלמדות בעבודה, החל מהשעה הראשונה, חובה בתשלום שכר על פי המגיע לפי החישובים בסוף הכתבה.

 

חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953 נועד להסדיר את ההיבטים השונים בתעסוקת בני נוער, כגון: גיל העסקה, עבודות אסורות, בדיקות רפואיות, הדרכה בבחירת מקצוע, שעות עבודה ומנוחה, חופשה שנתית, הפסקות, לימודים, עבודת לילה ועוד.

העסקת נוער במהלך חופשת לימודים.

 רשמית גיל ההעסקה המינימלי במהלך חופשת לימודים רשמית הוא 14. נער שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו. כתנאי לעבודה, המעסיק צריך שיהיו ברשותו:

 אישור רפואי עדכני של הנער.

צילום תעודת הזהות של הנער,או צילום תעודת הזהות של אחד מהוריו )הכוללת רישום של הנער בספח(.

יום עבודה ושעות עבודה לנוער אסור להעביד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום ויותר מארבעים שעות עבודה לשבוע.

למרות האמור לעיל, במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ-8 שעות עבודה ליום, מותר להעביד צעיר )בגילאי 16 - 18 ) עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות עבודה.

ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו  אסור להעביד נער יותר משבע שעות עבודה.

 • איסור העסקת נוער בשעת לילה.
 • אסור להעסיק נער מתחת לגיל 16 בין השעות 00:20 בערב ל-00:08 בבוקר למחרת. .
 • אסור להעסיק נער בגילאים 16 עד 18 בין השעות 00:22 בלילה ל-00:06 בבוקר למחרת. )במקרים מסוימים, ניתן לבקש היתר ממשרד הכלכלה להעסיק בני נוער בחלק משעות אלה(. בתקופה של חופשת לימודים רשמית ניתן להעסיק בני נוער בגילאי 16 -18 עד השעה 00:24 .
 • הפסקות בעבודה לנוער ביום עבודה רגיל, לה זכאי הנער, הוא 4/3 שעה לפחות, שמתוכה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות.
 • ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, הוא חצי שעה לפחות.
 • ההפסקה אינה נחשבת חלק משעות העבודה, והמעסיק אינו חייב לשלם לעובד שכר בגין שעות שבהן היה בהפסקה.
 • בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם היתה נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום העבודה. במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה, ועל המעביד לשלם שכר עבור שעות אלה. מנוחה שבועית לנוער עובד.
 •  אסור להעסיק נער במנוחה השבועית.
 • המנוחה השבועית של נער עובד היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות.
 • לגבי נער יהודי – המנוחה השבועית חייבת להיות בשבת.
 • שכר מינימום לנוער מחושב כאחוזים משכר המינימום למבוגר
 • עד גיל 16 מדובר ב- 70 אחוז משכר מינימום למבוגר.שכר לשעה 20.23ש"ח שכר חודשי – עד 40 שעות שבועיות ביום 3.500 ₪.
 • עד גיל 17 מדובר ב75 אחוז , שכר לשעה 21.68 סה"כ 40 שעות שבועיות בחודש 3.750 שקלים.
 • עד גיל 18 מדובר ב- 83 אחוז משכר מינימום למבוגר 23.99 לשעה, סה"כ שכר חודשי עד 40 שעות שבועיות 4.150.
 • חניך – 60 אחוז משער מינימום 17.37 שכער חודשי 3.000 שקלים חודשי.

גם עבור תקופת "התלמדות"  ימי הכנה וישיבות עבודה.

כולל השתלמויות והכנות לקראת קייטנות, יש לשלם החל מהשעה הראשונה.

 

 
 
 
אולי יעניין אותך גם
70 שנה לעבודה הסוציאלית במדינה.
חוק עבודת הנוער .

נוער, הורים שימו לב.

גם עבור תקופת התלמדות, חובה לשלם החל מהשעה הראשונה.

יותר מידי סיפורים נשמעים על ימי התלמדות של נוער בעבודה שלא רואים שקל אחרי כל כך הרבה שעות עבודה בטענה שעל ימי התלמדות לא משלמים! מעבר לכך,

לא פעם מצא בעל העסק שהנער או הנערה לא מתאימים ובתום ימי ההתלמדות שלהם ונשלחו הבייתה ללא כל תשלום.

בעלי עסקים נכבדים, נוער והורים יקירים, לא עוד!

גם עבור תקופת התלמדות בעבודה, החל מהשעה הראשונה, חובה בתשלום שכר על פי המגיע לפי החישובים בסוף הכתבה.

 

דברים שצריך לקחת בחשבון לפני שרוכשים משאית חדשה
חוק עבודת הנוער .

נוער, הורים שימו לב.

גם עבור תקופת התלמדות, חובה לשלם החל מהשעה הראשונה.

יותר מידי סיפורים נשמעים על ימי התלמדות של נוער בעבודה שלא רואים שקל אחרי כל כך הרבה שעות עבודה בטענה שעל ימי התלמדות לא משלמים! מעבר לכך,

לא פעם מצא בעל העסק שהנער או הנערה לא מתאימים ובתום ימי ההתלמדות שלהם ונשלחו הבייתה ללא כל תשלום.

בעלי עסקים נכבדים, נוער והורים יקירים, לא עוד!

גם עבור תקופת התלמדות בעבודה, החל מהשעה הראשונה, חובה בתשלום שכר על פי המגיע לפי החישובים בסוף הכתבה.

 

למרות הודעת ההסתדרות- וועד העובדים ממשיך את העיצומים ופוגע בנוסעים
חוק עבודת הנוער .

נוער, הורים שימו לב.

גם עבור תקופת התלמדות, חובה לשלם החל מהשעה הראשונה.

יותר מידי סיפורים נשמעים על ימי התלמדות של נוער בעבודה שלא רואים שקל אחרי כל כך הרבה שעות עבודה בטענה שעל ימי התלמדות לא משלמים! מעבר לכך,

לא פעם מצא בעל העסק שהנער או הנערה לא מתאימים ובתום ימי ההתלמדות שלהם ונשלחו הבייתה ללא כל תשלום.

בעלי עסקים נכבדים, נוער והורים יקירים, לא עוד!

גם עבור תקופת התלמדות בעבודה, החל מהשעה הראשונה, חובה בתשלום שכר על פי המגיע לפי החישובים בסוף הכתבה.

 

70 שנה לעבודה הסוציאלית במדינה.
חוק עבודת הנוער .

נוער, הורים שימו לב.

גם עבור תקופת התלמדות, חובה לשלם החל מהשעה הראשונה.

יותר מידי סיפורים נשמעים על ימי התלמדות של נוער בעבודה שלא רואים שקל אחרי כל כך הרבה שעות עבודה בטענה שעל ימי התלמדות לא משלמים! מעבר לכך,

לא פעם מצא בעל העסק שהנער או הנערה לא מתאימים ובתום ימי ההתלמדות שלהם ונשלחו הבייתה ללא כל תשלום.

בעלי עסקים נכבדים, נוער והורים יקירים, לא עוד!

גם עבור תקופת התלמדות בעבודה, החל מהשעה הראשונה, חובה בתשלום שכר על פי המגיע לפי החישובים בסוף הכתבה.

 

דברים שצריך לקחת בחשבון לפני שרוכשים משאית חדשה
חוק עבודת הנוער .

נוער, הורים שימו לב.

גם עבור תקופת התלמדות, חובה לשלם החל מהשעה הראשונה.

יותר מידי סיפורים נשמעים על ימי התלמדות של נוער בעבודה שלא רואים שקל אחרי כל כך הרבה שעות עבודה בטענה שעל ימי התלמדות לא משלמים! מעבר לכך,

לא פעם מצא בעל העסק שהנער או הנערה לא מתאימים ובתום ימי ההתלמדות שלהם ונשלחו הבייתה ללא כל תשלום.

בעלי עסקים נכבדים, נוער והורים יקירים, לא עוד!

גם עבור תקופת התלמדות בעבודה, החל מהשעה הראשונה, חובה בתשלום שכר על פי המגיע לפי החישובים בסוף הכתבה.

 

למרות הודעת ההסתדרות- וועד העובדים ממשיך את העיצומים ופוגע בנוסעים
חוק עבודת הנוער .

נוער, הורים שימו לב.

גם עבור תקופת התלמדות, חובה לשלם החל מהשעה הראשונה.

יותר מידי סיפורים נשמעים על ימי התלמדות של נוער בעבודה שלא רואים שקל אחרי כל כך הרבה שעות עבודה בטענה שעל ימי התלמדות לא משלמים! מעבר לכך,

לא פעם מצא בעל העסק שהנער או הנערה לא מתאימים ובתום ימי ההתלמדות שלהם ונשלחו הבייתה ללא כל תשלום.

בעלי עסקים נכבדים, נוער והורים יקירים, לא עוד!

גם עבור תקופת התלמדות בעבודה, החל מהשעה הראשונה, חובה בתשלום שכר על פי המגיע לפי החישובים בסוף הכתבה.

 

ראש העיר, מר משה קונינסקי בפניה לשר התחבורה
חוק עבודת הנוער .

נוער, הורים שימו לב.

גם עבור תקופת התלמדות, חובה לשלם החל מהשעה הראשונה.

יותר מידי סיפורים נשמעים על ימי התלמדות של נוער בעבודה שלא רואים שקל אחרי כל כך הרבה שעות עבודה בטענה שעל ימי התלמדות לא משלמים! מעבר לכך,

לא פעם מצא בעל העסק שהנער או הנערה לא מתאימים ובתום ימי ההתלמדות שלהם ונשלחו הבייתה ללא כל תשלום.

בעלי עסקים נכבדים, נוער והורים יקירים, לא עוד!

גם עבור תקופת התלמדות בעבודה, החל מהשעה הראשונה, חובה בתשלום שכר על פי המגיע לפי החישובים בסוף הכתבה.

 

לזכרו של מתנדב מדא דניאל פנקין זכרנו לברכה נחנך אופנוע חירום של מדא בעיר כרמיאל
חוק עבודת הנוער .

נוער, הורים שימו לב.

גם עבור תקופת התלמדות, חובה לשלם החל מהשעה הראשונה.

יותר מידי סיפורים נשמעים על ימי התלמדות של נוער בעבודה שלא רואים שקל אחרי כל כך הרבה שעות עבודה בטענה שעל ימי התלמדות לא משלמים! מעבר לכך,

לא פעם מצא בעל העסק שהנער או הנערה לא מתאימים ובתום ימי ההתלמדות שלהם ונשלחו הבייתה ללא כל תשלום.

בעלי עסקים נכבדים, נוער והורים יקירים, לא עוד!

גם עבור תקופת התלמדות בעבודה, החל מהשעה הראשונה, חובה בתשלום שכר על פי המגיע לפי החישובים בסוף הכתבה.

 

עם הפנים לכרמיאל: שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן בכרמיאל עם ראש העיר משה קונינסקי
חוק עבודת הנוער .

נוער, הורים שימו לב.

גם עבור תקופת התלמדות, חובה לשלם החל מהשעה הראשונה.

יותר מידי סיפורים נשמעים על ימי התלמדות של נוער בעבודה שלא רואים שקל אחרי כל כך הרבה שעות עבודה בטענה שעל ימי התלמדות לא משלמים! מעבר לכך,

לא פעם מצא בעל העסק שהנער או הנערה לא מתאימים ובתום ימי ההתלמדות שלהם ונשלחו הבייתה ללא כל תשלום.

בעלי עסקים נכבדים, נוער והורים יקירים, לא עוד!

גם עבור תקופת התלמדות בעבודה, החל מהשעה הראשונה, חובה בתשלום שכר על פי המגיע לפי החישובים בסוף הכתבה.

 

תרגיל רחב היקף המדמה רעידת אדמה בכרמיאל התקיים בשבוע שעבר
חוק עבודת הנוער .

נוער, הורים שימו לב.

גם עבור תקופת התלמדות, חובה לשלם החל מהשעה הראשונה.

יותר מידי סיפורים נשמעים על ימי התלמדות של נוער בעבודה שלא רואים שקל אחרי כל כך הרבה שעות עבודה בטענה שעל ימי התלמדות לא משלמים! מעבר לכך,

לא פעם מצא בעל העסק שהנער או הנערה לא מתאימים ובתום ימי ההתלמדות שלהם ונשלחו הבייתה ללא כל תשלום.

בעלי עסקים נכבדים, נוער והורים יקירים, לא עוד!

גם עבור תקופת התלמדות בעבודה, החל מהשעה הראשונה, חובה בתשלום שכר על פי המגיע לפי החישובים בסוף הכתבה.

 

חשד לרצח בכרמיאל
חוק עבודת הנוער .

נוער, הורים שימו לב.

גם עבור תקופת התלמדות, חובה לשלם החל מהשעה הראשונה.

יותר מידי סיפורים נשמעים על ימי התלמדות של נוער בעבודה שלא רואים שקל אחרי כל כך הרבה שעות עבודה בטענה שעל ימי התלמדות לא משלמים! מעבר לכך,

לא פעם מצא בעל העסק שהנער או הנערה לא מתאימים ובתום ימי ההתלמדות שלהם ונשלחו הבייתה ללא כל תשלום.

בעלי עסקים נכבדים, נוער והורים יקירים, לא עוד!

גם עבור תקופת התלמדות בעבודה, החל מהשעה הראשונה, חובה בתשלום שכר על פי המגיע לפי החישובים בסוף הכתבה.

 

שיגור מוצלח בראשית המריאה
חוק עבודת הנוער .

נוער, הורים שימו לב.

גם עבור תקופת התלמדות, חובה לשלם החל מהשעה הראשונה.

יותר מידי סיפורים נשמעים על ימי התלמדות של נוער בעבודה שלא רואים שקל אחרי כל כך הרבה שעות עבודה בטענה שעל ימי התלמדות לא משלמים! מעבר לכך,

לא פעם מצא בעל העסק שהנער או הנערה לא מתאימים ובתום ימי ההתלמדות שלהם ונשלחו הבייתה ללא כל תשלום.

בעלי עסקים נכבדים, נוער והורים יקירים, לא עוד!

גם עבור תקופת התלמדות בעבודה, החל מהשעה הראשונה, חובה בתשלום שכר על פי המגיע לפי החישובים בסוף הכתבה.