כותרת
> C;
1/1
חדשות

ראש העיר לרותם ינאי: "נוטל ממך את כל הסמכויות"

כרמיאלי חדשותפורסם: 05.12.17 , 16:05שם הכותב/ת: מערכת הפורטל


ראש העיר עדי אלדר החליט לבטל את כל סמכויות סגן ראש העיר רותם ינאי וזאת לאור הצבעתו נגד הצעת התקציב לשנת 2018

במכתב שהועבר לינאי נכתב "לאור הצבעתך כנגד תקציב העירייה כפי שהוגש למועצת העיר ב- 29.11.17 אתכבד להודיעך כי אני רואה עצמי פטור מכל מחוייבות להסכם הקואליציוני ונוטל ממך את כל הסמכויות וההטבות שנמסרו לך בתוקף הסכם זה".

עדי אלדר: "החלטתו חסרת האחריות, הפופוליסטית ובניגוד לכל סיכום מביאה אותי להבנה כי היא מונעת רק משיקולים פוליטיים ומדיפה ריח של שנת בחירות. מר ינאי נפגש עם גזברית העירייה וקיבל הבהרות לתקציב. בישיבת ועדת הכספים דרש תוכנית התייעלות וקיבל תשובה במועצת העיר כי העירייה נכנסת להליך של פיתוח ארגוני שיוביל יועץ אירגוני מוסמך על מנת לבחון בין השאר את המבנה הארגוני וניצול כח האדם בעירייה. גם הסבר זה לא סיפק אותו. ובתירוץ האחרון להצבעתו היה 'כי פנה במכתב ולא קיבל תשובה...' למרות זאת בחר מר ינאי לפעול מתוך שיקולים פוליטיים ולא מתוך שיקולי מנהיגות ואחריות לטובת התושב. לאור כך החלטתי לראות עצמי פטור מההסכם הקואליציוני וליטול ממר ינאי את סמכויותיו ותנאיו שנתנו לו מתוקף הסכם זה."