כותרת
> C;
1/1
אל כרמי

חידות סוכות

כרמיאלי אל כרמיפורסם: 13.02.19 , 11:15ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
הוא והיא לחג הסוכות
מצאו זוגות של מלים: המלה האחת היא בלשון זכר והמלה השניה, עם תוספת מתאימה, היא מלה בלשון נקבה.
1. הוא - מארבעת המינים
היא - שמה השני של אסתר המלכה
2. הוא - אירוע בו מצווה לעלות ברגל לירושלים
היא – הרגל שלה
3. הוא – המעשה שעושים כשאוספים תפוחים מהעץ, למשל
היא – בד חלק מיוחד
4. הוא – שם נוסף לחג הסוכות
היא – כינוס של אנשים
5. הוא – כיסוי של הסוכה
היא – סוכת צל על שפת הים, לדוגמא
6. הוא – חלק מן הרגל
היא – איחול לחג, למשל
7. הוא – קודם הלילה
היא – מארבעת המינים
8. הוא – אחד מקצות האתרוג
9. היא – ממנה יונק התינוק
10. הוא – אחד מהמוזמנים לסוכה
11. היא – בת משפחה
12. הוא – שן בולטת של יונקים מסויימים
13. היא – משבעת המינים