כותרת
> C;
1/1
עסקים

האתגרים העיקריים של תכנון מפעלי מזון

כרמיאלי עסקיםפורסם: 14.07.21 , 10:10ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

הרגישות הרבה של מזונות שונים, ובפרט אלה שמבוססים על חומרי גלם מהחי, והנזק הרב שעלול לגרום מזון שיוצר בתנאים ירודים, מחייבים את הרשויות הרלוונטיות לפקח באופן הדוק על מפעלי המזון – גם בשלב ההקמה וגם במהלך הפעילות השוטפת. בהתאם תכנון מפעלי מזון חייב להתבצע באופן מקצועי, כך שניתן יהיה לקבל עבורו גם את רישיון העסק הדרוש וגם את רישיון היצרן שאותו מנפיק משרד הבריאות (באמצעות שירות המזון הארצי).

קבלת רישיון יצרן

תכנון נכון של מפעל מזון מאפשר לקבל רישיון יצרן תוך זמן קצר ככל האפשר. על-מנת לקבל את הרישיון הזה, שמהווה תנאי הכרחי לקבלת רישיון עסק, יש להגיש לשירות המזון הארצי את המסמכים הבאים:

א. תרשים סביבה – על בסיס תב"ע מאושרת, בקנה מידה 1:2,500.

ב. תרשים מגרש – בקנה מידה 1:250.

ג. תוכניות מפורטות של מערכות האינסטלציה של המפעל – בקנה מידה 1:100.

ד. תוכנית סידור פנימי – שמפרטת היכן ימוקם כל אגף, איפה יוצבו מכונות ועוד, קנה מידה 1:50.

ה. נספח ייצור – מסמך חשוב במיוחד שבו מפרטים את חומרי הגלם הדרושים לייצור המזון, את תהליכי העבודה במפעל, אופן האחסון של חומרי הגלם ושל התוצרת, מספר העובדים בכל חלק במפעל, אמצעי הבקרה למניעת תקלות ועוד מרכיבים שמהווים חלק בלתי נפרד מתהליך תכנון מפעלי מזון.

דוגמאות לדרישות של משרד הבריאות לגבי תכנון מפעלי מזון

הסיבה העיקרית לכך שתכנון מפעל מזון הוא אתגר מורכב היא ריבוי הדרישות של משרד הבריאות. רק מפעל מזון שהתוכניות שלו, כפי שמפורטות במסמכים המוגשים עם הבקשה לרישיון יצרן, עומדות בכל הדרישות יזכה לתשובה חיובית. דוגמאות לדרישות אלה:

* דרכי הגישה אל המפעל יהיו מבטון או מאספלט.

* הקירות באולמות הייצור ובמחסנים יהיו מחופים באריחים בגובה של לפחות 180 ס"מ.

* הפרדה מוחלטת בין האזורים שבהם מתבצעות פעולות כמו חיטוי ירקות, חיתוך בשר וכו' לבין האזורים שבהם מאוחסנים המוצרים לאחר הטיפול בהם.

* איטום הרמטי בפני חדירת חרקים, מכרסמים, בעלי כנף וכו'.

* ניקוז נכון, כולל שיפועים מתאימים ברצפות וחיבור למערכת ביוב תקינה. במידת הצורך יש לחבר את המפעל גם למפריד שומן.

דרישות המשרד להגנת הסביבה

תכנון מפעלי מזון חייב לקחת בחשבון גם את הדרישות הרבות של המשרד להגנת הסביבה.

דגש מרכזי הוא נקיטת צעדים שונים למזעור זיהום האוויר. בהקשר זה כדאי לדעת שלפי מחקר עדכני של ה-OECD מתים מדי חודש בישראל למעלה מ-200 בני אדם עקב ההשלכות השונות של האוויר המזוהם, כך שגם האחריות החברתית מחייבת תכנון מפעל מזון לא מזהם. עוד סעיף משמעותי במיוחד הוא טיפול נאות בשפכים ובפסולת מוצקה.

דגשים אחרים של תכנון מפעלי מזון כך שיעמדו בתקנים העדכניים של הגנת הסביבה כך שיינתן אישור המשרד לרישיון עסק הוא מניעת מפגעי רעש וקרינה וכן נקיטת אמצעי זהירות מחמירים בשימוש בחומרים מסוכנים.