כותרת
> C;
1/1
עיריית כרמיאל

חברת ביג זכתה בערר מול עיריית כרמיאל

כרמיאלי עיריית כרמיאלפורסם: 09.08.20 , 14:07ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

היטל ההשבחה שביקשה העירייה הצטמצם בכמה מיליונים.

מדובר בחברת ביג מרכזים מסחריים, החברה ביקשה לערוך שינויים במרכז המסחרי ביג בעיר, כמו שינוי מיקום מגרשים, ייעודם ותוספת שטחי בנייה.

חוק התכנון והבנייה מחייב מס על אישורי תוכניות של כל בקשה של שינוי, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

על כן הגישו תכנית לוועדה המקומית לתכנון ובנייה על שינויים.

שמאי מטעם העירייה שישב על התוכנית, העריך והחליט, כי על החברה לשלם היטל השבחה בס"כ של 400 אלף שקלים על אישור התוכנית.

230 אלף שקלים של המס כבר שולמו, עם הגשת הבקשה בשנת 2017.

אלא שהעירייה הפתיעה את "חברת ביג מרכזים מסחריים" כאשר חזרה מאוחר יותר, עם הוצאת שומת היטל השבחה חדש בנוגע לאותה התוכנית, אלא שהפעם הסכום היה לא פחות מאשר 4 מיליון שקלים.

חברת ביג כרמיאל מרכזים מסחריים, לא אהבה שאחרי שסוכם היטל לתוכנית במלואה, שונה ובכמה מיליוני שקלים נוספים לטענת החברה המסחרית:

"לא ניתן על פי דין להוציא שומת היטל השבחה חדשה בקשר לאותה התוכנית" ועל כן החליטה לערער על ידי ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה.

הועדה החליטה וקבעה כי היטל ההשבחה שקבעה הוועדה המקומית בעיריית כרמיאל בגובה של 4 מיליון שקלים, יוקטן לכדי 170 אלף שקלים בלבד, מדובר בשמונים אחוז הקטנה של החוב.

מה שאומר שהועדה הוכיחה חד משמעית כי היא בעד היזמים כאשר פסקה בהחלטה חשובה במיוחד כי מס ההשבחה שהוטל על החברה המסחרית, ביג כרמיאל, יוקטן ויחסוך לחברה 3.9 מיליון שקל.

עוד פסקה הועדה כי: " לא ניתן לפתוח שומות עבר שנקבעו על ידי הרשות המקומית ולעדכנן לתעריף הקיים בעת גביית ההיטל".

לטענת הוועדה המקומית, היטל ההשבחה הראשון בשנת 2017 לא קבע את כל שינויי ההשבחה שנעשו וכוללים שינויים רבים.

לטענת הועדה השומה הראשונה התייחסה אך ורק לשינויים המצומצמים ולהיתר הספציפי שביקשה חברת ביג לפני כשלוש שנים.

ועדת הערר השיבה כי "השומה מחייבת גם ביחס למימושים חלקיים עתידיים באותה החלקה, למעט מקרים חריגים בהם מוכחת טעות".

בנוסף ציינה הועדה כי השומה השנייה שערכה העירייה לא הביאו בחשבון כי פחתו שטחים במגרש שהיו מאושרים.

שמאי המקרקעין שייצג את ביג הביא בערר את פסק הדין שקובע כי " על יזם לשלם היטל השבחה לוועדה מקומית על תכנית שאושרה ולא על עליית ערך כללית בשוק".

מה שאומר שקיימת הבטחה ליזמים שאם קיבלו שומה ביחס למקרקעין, לא ניתן לפגוע בהם באף זמן אחר, בשל הצלחת המתחם.

כלשון החוק: "החבות בהיטל ההשבחה, נכונה ליום אישור תכנית בניין העיר ולא ליום המימוש".

תגובת העירייה:

קיבלנו את פסיקת ועדת הערר. אנו לומדים אותה ונקבל החלטות לאחר התייעצות משפטית.

אולי יעניין אותך גם