כותרת
> C;
1/1
חוק ומשפט

חלוקת נכסי קריירה במהלך הגירושין

כרמיאלי חוק ומשפטפורסם: 26.05.21 , 10:27ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

נכסי קריירה ושווי מוניטין

נכסי קריירה ושווי מוניטין הינם שני נושאים אשר עולים פעמים רבות במהלך הליך גירושין ומדובר ללא ספק באחד הנושאים החשובים ביותר שיש להייועץ עם עורך דין גירושין על מנת לקבל ייעוץ מקיף ומשמעותי.

הדרישה לקבלת נכסי קריירה במהלך הליך גירושין יכולה להיות מוצדקת אך פעמים רבות אינה מוצדקת וקיימת פסיקה נרחבת של בתי המשפט לענייני משפחה בעניין זה.

חוק יחסי ממון קובע כי במסגרת חלוקת רכוש בגירושין מתבצע איזון של כלל הנכסים שנצברו על ידי בני הזוג במהלך חיי הנישואין המשותפים שלהם.

נכס קריירה מה זה בעצם נכס קריירה וכיצד הוא מאוזן?

לדברי עו"ד מומלץ לענייני משפחה רחל שחר נכס קריירה הינו "נכס" בלתי מוחשי אשר נרכש על ידי אחד מבין בני הזוג, הבעל או האישה, וזאת במהלך שגרתי של חיי נישואין או במהלך חייהם כידועים בציבור.

נכס קריירה מה נכנס לגדר ההגדרה של נכס קריירה?

נכסי קריירה הם כל התארים או הניסיון המקצועי אשר נצבר לאחד מבני הזוג ואשר יכול להביא באופן ישיר להעלאת השכר של בן הזוג אשר רכש השכלה זו.

כך למשל באחת התביעות שהגיעו לבית משפט לענייני משפחה בירושלים, טענה האישה כי בעלה הגיע לחיי הנישואין כשהוא סטודנט חסר מקצוע, ואולם במהלך חיי הנישואין רכש על חשבון זמנה והשקעתה של האישה מקצוע רווחי ביותר ומשתכר כיום מעל 40,000 ₪ ברוטו וכן הוא מקבל הטבות נוספות ממקום עבודתו השוות בערך כ – 5,000 ₪.

האישה טענה כי היא משתכרת כרבע מהכנסות הבעל ואין היא יכולה להקצות מאמצים להתפתחות ולהתקדמות עקב הצורך לטפל בילדיהם. האישה טענה עוד בבית המשפט כי שני הצדדים הגיעו לנישואים כשהם שווים במעמדם הכלכלי וביכולתם האישית ואולם הבעל השקיע את כל מאמצו בעבודה והתקדם מבחינת הקריירה, בעוד היא,השקיעה בעבודתה תוך טיפול במשק הבית ובקטינים, דבר שהביא לפערי השתכרות גבוהים בינה לבין הבעל וספק אם תוכל היא לסגור פער זה, ועל כן טוענת האישה כי יש להוון את הפער הנדון ולהכפיל אותו בהיוון מלא עד להגיע הצדדים לגיל פנסיה.

האישה טענה בבית המשפט כי הצדדים ניהלו ומנהלים מאז נישואיהם מסגרת של חיים משותפים. גידול הילדים, כלכלת בני הזוג ואחזקת הבית המשותף התנהלו על מי מנוחות בשיתוף גמור תחת קורת גג אחת ועל כן קמה לה חזקת שיתוף בכל הנכסים של הצדדים.

נכסי קריירה מה קבע בית המשפט

בית המשפט סוקר פסיקות ושל בתי המשפט השונים וקובע כי בחינה לעומקם של פסקי הדין אשר דנו במוניטין אישי – כושר השתכרות, הן בעבר והן פסקי הדין האחרונים, מעלה, שלמעשה מדובר בפיצוי בגין תרומת בן זוג לפיתוח הקריירה, ההשתכרות וכושר ההשתכרות של בן הזוג האחר, וכן בעקרון של "צדק חלוקתי".

כך שבן זוג אחד לא יצא מקופח מהנישואין ולא יווצר מצב של פער כלכלי משמעותי.

בית המשפט קובע כי על פי הראיות שבפניו אכן בחינת כושר ההשתכרות "הטהורה" של כל אחד מהצדדים דומה. הבעל היה בעת הנישואין בעל תואר ראשון במינהל עסקים ואף שלא סיים את ההליכים לקבלת רשיון סוכן ביטוח בענף פנסיוני או רשיון יועץ פנסיוני, יכול לסיימם, ועל אף שלא סיים את לימודיו עובד כמפקח רכישה בעל רשיון סוכן שיווק פנסיוני מזה כעשר שנים ואף מועמד לקידום בחברה.

האישה למדה בתקופת הנישואין הנדסת מחשבים והוראת לימודי מחשבים. אמנם מבחינת רכישת השכלה, ותפקיד במקום העבודה יש שוויון בין הצדדים. יחד עזם זאת מבחינת קידום ופיתוח הקריירה, האישה מוגבלת יותר ואיננה חופשית לפתח קריירה כפי שביכולתו של הבעל, זאת נוכח היותה המטפלת העיקרית בילדים. האישה היא המטפלת העיקרית בילדים ומשכך אפשרויותיה לקידומה המקצועי פחותות מאלה של הבעל. בנוסף בפועל ולמעשה השתכרותו של הבעל היא פי שלושה לערך מהשתכרות האישה. השתכרות זו צפויה להיות גם בעתיד. בית המשפט לענייני משפחה בירושלים קובע כי יש לתת ביטוי לכושר ההשתכרות העתידי בהפרדה הרכושית שבין הצדדים בעת עריכת איזון המשאבים. עוד קובע בית המשפט כי עצם העובדה שאישה נשארת עם שני הקטינים במשמורתה, מטילה עליה מגבלות בקידומה, וכתוצאה מכך בכושר השתכרותה, בעוד הבעל בעל כושר השתכרות ומשתכר פי שלושה מהאישה. נסיבות אלה מהוות נימוקים מיוחדים להפעלת שיקול הדעת עפ"י סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג. בית המשפט מתייחס לשאלה האם לפסוק תשלום עיתי או חד פעמי וקובע כי בנסיבות שהובאו בפניו ראוי ורצוי לקבוע את אופן ההתחשבות בכושר ההשתכרות העתידי בקביעת סכום חד פעמי ולא בתשלומים עיתיים. בית המשפט קובע כי תשלומים עיתיים יכבלו את בני הזוג זה לזו בעתיד וימנעו פירוק חד וחלק של הנישואין. לנוכח זאת פוסק בית המשפט כי ההפרש בין הכנסות הבעל לאלה של האישה עומד התובעת עומד היום על 15,000 ש"ח לחודש לערך , עם זאת יש צפי שהכנסות התובעת יעלו במידה מסויימת ככל שתצבור וותק, ומנגד עפ"י עדות הנתבע והעד מטעמו אופי המשרה בה מחזיק הנתבע הוא כזה שלאחר כעשר שנים ומעלה מועבר עובד מהתפקיד לתפקיד אחר. לנתבע סיכוי טוב להתקדם ולעבור למשרה נחשבת יותר כקידום אולם ההכנסה בגינה נמוכה מזו שמקבל היום. יש גם להתחשב בחיוב במזונות שהוטל על הנתבע בסך 3000 ₪ לכל ילד לחודש, וכן בכך שרכש את השכלתו עוד טרם נישאו הצדדים, ואף בכישוריו האישיים במקצועו כמפקח רכישה בחברת ביטוח.

נבית המשפט מעמיד לצורך החישוב בסיס ההפרש בין הכנסות הצדדים על 8,000 ש"ח לחודש בהתחשב בחיוב במזונות ובכושרו האישי הטבעי כמפקח רכישה, יעמוד ההפרש החודשי על 3,000 ש"ח כך שהסכום לארבע שנים יעמוד על 144,000 ש"ח. בית המשפט מנכה מחלקו של הבעל לפני עריכת איזון המשאבים סך של 144,000 ש"ח לטובת האישה.

דף פייסבוק https://www.facebook.com/rslawfirm

חלוקת נכסי קריירה במהלך הגירושין מאמר מאת עוד רחל רייצ'ל שחר