כותרת
> C;
1/1
חוק ומשפט

נפצעו בעת ירידה מרכב ויפוצו במאות אלפי שקלים

כרמיאלי חוק ומשפטפורסם: 07.06.20 , 14:41ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

האם פגיעה גופנית שנגרמה בעת ירידה מרכב היא תאונת דרכים מזכה בפיצויים? מסתבר ששאלה זו אינה פשוטה ואינה מובנת מאליה כלל ועיקר,חברות ביטוח בעניין שבמדיניות נוהגות בספקנות רבה ביחס לתאונות כאלה, כמו גם לפציעות עקב טריקת דלת וכיו"ב..., תאונות שאינן תאונות מובהקות. יש שנפגעו בגופם בעת ירידה מרכב ותביעתם לפיצויים בגין נזק הגוף שנגרם להם נדחתה והם אף חויבו בהוצאות , ויש שתביעתם התקבלה וזכו לקבל פיצויים.

כך קרה השבוע לשני תובעים, שתביעותיהם לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו להם עקב ירידה מרכב , התקבלו והם זכו לקבל פיצויים נכבדים של 226,000 ₪ ושל 185,000 ₪ . כך נקבע בהסכמי פשרה שהושגו בין בא-כוח התובעים עו"ד רשאד סלים מכרמיאל לבין המבטחות של הרכבים.

ובכן מהו המבחן הקובע אם נפילה מרכב תוכר "כתאונת דרכים מזכה" לעומת נפילה אחרת שאינה תאונת דרכים? ועו"ד סלים מבהיר כי לעניין זה המבחן הוא מבחן "השימוש התחבורתי", נפילה מרכב שאירעה בעת עליה לרכב לקראת נסיעה או נפילה מרכב בעת ירידה ממנו בסיום נסיעה היא נפילה שאירעה עקב שימוש תחבורתי והיא תאונת דרכים כהגדרתה בחוק. לא כך נפילה מרכב בעת פריקת מטען או תיקון ברכב או שימוש אחר שאינו תעבורתי ! חשוב להדגיש שנפילה בסיום פריקת מטען לצורך עליה לרכב לשם נסיעה, כמו גם נפילה אגב "תיקון דרך" לצורך הנסיעה או המשך הנסיעה להבדיל מנפילה תוך כדי פריקה או תוך כדי תיקון סתם יכולה גם היא להיחשב כתאונות דרכים. בקיצור מדובר בשאלות שהתשובות לגביהן אינן מובנות מאליהן ואינן פשוטות כלל ועיקר.

במקרים הספיציפיים הנ"ל הצלחנו לשכנע את חברות הביטוח כי הנפילות אירעו עקב שימוש תחבורתי- ירידה מרכב לאחר תום נסיעה, שגרמה לאחד הנפגעים להיפצע בכתפו ולשני בברכו, ובהתאם לזכות את התובעים בפיצויים המגיעים להם באופן מלא וצודק.