כותרת
> C;
1/1
חדשות

‏ישיבת דירקטוריון ראשונה של אשכול רשויות בית הכרם

כרמיאלי חדשותפורסם: 29.09.14 , 13:51ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
ממש לפני ראש השנה התכנס בפעם הראשונה דירקטוריון אשכול רשויות בית הכרם. האשכול הינו תאגיד משותף לשבע רשויות השוכנות בשכנות בבקעה: בענה, דיר אלד אסד, כרמיאל, נחף, מג'ד אלכרום ומועצה אזורית משגב.

האשכול הוקם בתמיכה של משרדי הפנים, האוצר וג'וינט ישראל, יחד עם הרשויות שהתגייסו והתאגדו באופן וולנטרי ,במטרה לקדם את האזור כולו ככלל ואת היישובים השוכנים בו ואת תושביהם בפרט.

הכוונה היא לבצע איחוד של חלק מהשירותים של הרשויות בנושאים כגון: פסולת, אנרגיה, ספורט ותיירות.

יו"ר הדירקטוריון הינו עדי אלדר ראש העיר כרמיאל , שהוביל את המהלך ומאמין כי פעילות זו הינה לטובת האזור כולו. שותפות זו החלה עם תוכנית "שכנות טובה " שיזמה מ"מ ראש העיר, רינה גרינברג והמשיכה עם הקמתו של האשכול ע"י הרשויות.

מנכ"לית האשכול הינה רונית עובדיה, הפועלת באמצעות צוותים מקצועיים משותפים מכל הרשויות לשם קידום שירותים משותפים ,ומבצעת מיפוי של מנופים כלכליים באזור וקידום תחומי תיירות ייחודיים.

התפיסה האזורית, הינה תפיסה המתפתחת בארצות שונות. בישראל קיימים 5 אשכולות, 3 בגליל ו- 2 בנגב.

אשכול רשויות בקעת בית הכרם , הינו שותפות אזורית בין שבע רשויות מקומיות –בעננה, דיר אל-אסד, כרמיאל, מ.א. משגב,  מג'ד אל-כרום, נחף וראמה. מטרת האשכול הינה תכנון וביצוע פעולות משותפות לקידום ופיתוח הרשויות והאזור, בתחומי פעולה שונים.

אשכול בית הכרם כלול במיזם האשכולות הלאומי, אותו יזמו משרד הפנים, משרד האוצר וגו'ינט ישראל.  הרשויות המקומיות החברות באשכול והשותפים שהוזכרו קודם מעמידים לרשות האשכול משאבים המאפשרים קיום בסיסי.

האשכול מעונין בביצוע מיפוי נכסים אזוריים ומנופי צמיחה לטובת פיתוח כלכלי של האזור, וביסוס עצמאותו הכלכלית. על המיפוי להתייחס לכל מגוון הנושאים הרלוונטיים לפיתוח כלכלי ובהם: תעסוקה, תעשיה, מסחר ויזמות ברמת הישובים וברמת האזור.
 
סך התושבים באשכול כ- 130,000 איש. מתוכם כ- 65,000 בישובים הערבים. חמש הרשויות הערביות מדורגות במדד סוציואקונומי 2-3 .
 
הפערים בין הישובים הערבים לישובים היהודים באשכול הינם גדולים במגוון תחומים, וקיים רצון לשיתוף פעולה בכדי לקדם את איכות החיים של תושבי האזור כולו ובתוך כך לצמצם פערים ולחזק את מעמד היישובים הערבים.
 
זוהי למעשה מטרת הקמת האשכול. מחד לייצר יתרון לגודל ועל ידי כך להגביר יעילות הניהול של הרשויות ולחסוך בעלויות אספקת השירותים המוניציפליים, ומאידך בד בבד, להרחיב את היקף השירותים ולהיטיב את הרמה שלהם לבסס שירותים קיימים וליזום שירותים חדשים אשר בחלקם אינם ניתנים מפאת גודלם של הישובים. ושזור בכל זאת, פיתוחה של שותפות וזהות אזורית עם גאווה יישובית.
 
התחום הראשון בסדר עדיפות האשכול, ובשלב ראשון טיפול במערך פינוי הפסולת. משרדי הפנים והאוצר הכירו בו כתחום ליבה ובכך יעבירו בגינו תמריצים לאשכול. כמו כן יישובי האשכול נכללו בתוכנית "סביבה שווה" של המשרד להגנת הסביבה והאשכול הוא זה אשר יפקח על הנושא התקציבי ועל האופן שבו תיושם התוכנית.
 
תחום ליבה נוסף בו יעסוק האשכול הינו, התייעלות אנרגטית ותשתיות, האמור לחסוך לרשויות במשאבים ולייעל אספקת השירות בתחום זה.

אולי יעניין אותך גם
אושר שפירא שם את כרמיאל על המפה העולמית
ממש לפני ראש השנה התכנס בפעם הראשונה דירקטוריון אשכול רשויות בית הכרם. האשכול הינו תאגיד משותף לשבע רשויות השוכנות בשכנות בבקעה: בענה, דיר אלד אסד, כרמיאל, נחף, מג'ד אלכרום ומועצה אזורית משגב.
כרמיאל נרגשת, במזל טוב נולדה הבת של כנרת ומוטי מרציאנו ז"ל
ממש לפני ראש השנה התכנס בפעם הראשונה דירקטוריון אשכול רשויות בית הכרם. האשכול הינו תאגיד משותף לשבע רשויות השוכנות בשכנות בבקעה: בענה, דיר אלד אסד, כרמיאל, נחף, מג'ד אלכרום ומועצה אזורית משגב.
בת כרמיאל לא נכנעת לטרור החקלאי
ממש לפני ראש השנה התכנס בפעם הראשונה דירקטוריון אשכול רשויות בית הכרם. האשכול הינו תאגיד משותף לשבע רשויות השוכנות בשכנות בבקעה: בענה, דיר אלד אסד, כרמיאל, נחף, מג'ד אלכרום ומועצה אזורית משגב.
לא שוכחים את עוז (עוזי) מנדלוביץ' ז"ל
ממש לפני ראש השנה התכנס בפעם הראשונה דירקטוריון אשכול רשויות בית הכרם. האשכול הינו תאגיד משותף לשבע רשויות השוכנות בשכנות בבקעה: בענה, דיר אלד אסד, כרמיאל, נחף, מג'ד אלכרום ומועצה אזורית משגב.
שירה איסקוב מכרמיאל תישא משואה ביום העצמאות 73
ממש לפני ראש השנה התכנס בפעם הראשונה דירקטוריון אשכול רשויות בית הכרם. האשכול הינו תאגיד משותף לשבע רשויות השוכנות בשכנות בבקעה: בענה, דיר אלד אסד, כרמיאל, נחף, מג'ד אלכרום ומועצה אזורית משגב.
אלמונים ריססו על קיר המוזיאון העירוני לגבורה היהודית בכרמיאל
ממש לפני ראש השנה התכנס בפעם הראשונה דירקטוריון אשכול רשויות בית הכרם. האשכול הינו תאגיד משותף לשבע רשויות השוכנות בשכנות בבקעה: בענה, דיר אלד אסד, כרמיאל, נחף, מג'ד אלכרום ומועצה אזורית משגב.
פרטים נוספים על האונס הקבוצתי המזעזע באזור כרמיאל
ממש לפני ראש השנה התכנס בפעם הראשונה דירקטוריון אשכול רשויות בית הכרם. האשכול הינו תאגיד משותף לשבע רשויות השוכנות בשכנות בבקעה: בענה, דיר אלד אסד, כרמיאל, נחף, מג'ד אלכרום ומועצה אזורית משגב.
ד"ר פינקי פיינשטיין מכרמיאל הקים את ועדת החקירה האזרחית לקורונה
ממש לפני ראש השנה התכנס בפעם הראשונה דירקטוריון אשכול רשויות בית הכרם. האשכול הינו תאגיד משותף לשבע רשויות השוכנות בשכנות בבקעה: בענה, דיר אלד אסד, כרמיאל, נחף, מג'ד אלכרום ומועצה אזורית משגב.
שירה איסקוב הכוכבת הראשית בשבוע האופנה ברשת 13
ממש לפני ראש השנה התכנס בפעם הראשונה דירקטוריון אשכול רשויות בית הכרם. האשכול הינו תאגיד משותף לשבע רשויות השוכנות בשכנות בבקעה: בענה, דיר אלד אסד, כרמיאל, נחף, מג'ד אלכרום ומועצה אזורית משגב.