כותרת
> C;
1/1
חדשות

משה קונינסקי, יו"ר האופוזיציה במועצת העיר, מוחה על התנהלות העירייה

כרמיאלי חדשותפורסם: 05.10.14 , 13:29ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
קונינסקי התייחס לנושא משלחות העירייה לחו"ל וחוסר הנכונות של עיריית כרמיאל לענות לשאלותיו ולחשוף נתונים בנושא. בנוסף התייחס להחלטת משרד הפנים שלא להעלות את אחוז הארנונה לתושבי כרמיאל.
תגובת העירייה: עיריית כרמיאל פועלת בשקיפות ומקצועיות לאורך כל שנות קיומה של העיר וכך יהיה גם בעתיד. 

ההודעות לעיתונות כפי שקיבלנו ממשה קונינסקי:
עיריית כרמיאל מסתירה מידע אודות הרכב ועלויות משלחות העירייה שיצאו לחו"ל !

משה קונינסקי יו"ר האופוזיציה פנה לפני כחודשיים למנכ"ל העירייה בבקשה להעביר מידע אודות הסכמי "הערים התאומות " שמקיימת עיריית כרמיאל , הבקשה מנתה דרישה לקבל את כל ההסכמים , לקבל פירוט על תכלית ההסכמים ותרומתם לעיר , לקבל פרוט מדויק מי יצא למשלחות לערים התאומות ב 5 השנים החולפות , כיצד נקבע מי יוצא ומה הרכב כל משלחת, מה היו עלויות המשלחת לקופת העירייה , האם היו דוחות מסודרים המסכמים כל משלחת , האם היו הערכות ו/או דיון מעמיק במוסדות העירייה ( המקצועיים או הנבחרים ) לגבי מהות ,הצורך בקיום ההסכמים , טיב ואפשרויות שיפור ההסכמים.
למרות ארבע פניות נוספות , שהאחרונה שבהן הועברה ב 27/9/2014 הוא עדיין נתקל בנסיון התעלמות מהבקשה והדבר היחיד שהועבר אליו הוא העתקי ההסכמים . קונינסקי מציין בפנינו כי " הזכות לדעת הכל והזכות לנגישות למידע הוענקה ע"י חוק לנבחר ציבור (  פקודת העיריות ,פרק שביעי,סעיף 140א'עמ' 29-30), על אחת כמה וכמה ליו"ר האופוזיציה המשמש כיו"ר ועדת הביקורת " . קונינסקי מוסיף כי הוא אינו מתפלא כי למרות 4 פניות חוזרות למנכ"ל העירייה ולראש העיר ממשיכים בעירייה בנסיון להסתיר את המידע מהציבור . נסיונות העירייה הגיעו לאבסורד כאשר ראש העיר אף ניסה ,לכאורה,לפתות אותי ולהשתיק אותי בכך שפנה אלי וביקש שאשתלב במשלחת לעיר התאומה מץ בצרפת שיצאה בסוף אוגוסט 2014 יחד עם עוד 9 נציגי עירייה וגופי סמך , לא רק זאת הוא אף הציע שאביא את אשתי למשלחת יחד עמי, נסיון זה זכה לתשובה שלילית נחרצת עלידי שכן לא אתן לאלדר לקנות את שתיקתי , לא אתן להם יד שלא לחשוף את הבזבזנות בכל הקשור לנסיעות לחו"ל , את החשש לשיבוץ מקורבים " וחברים" לנסיעותעל חשבון התושבים. זאת ועוד " טוען קונינסקי כי מזה שתי ישיבות מועצת עיר הנושא מסורב לידון במליאה ע"י חברי הקואליציה בראש אלדר , שלכאורה, חוששים מאד מחשיפת הנתונים שכן חלקם השתתף בנסיעות ובחלק מהמקרים גם בני משפחותיהם ". קונינסקי הוסיף כי הנושא יגיע למיצוי בתקופה הקרובה גם באם יאות אלדר לחשוף את המידע לציבור וגם באם יאלצו וידרשו זאת ממנו (ע"פ החוק) רשויות הביקורת ומשרד הפנים .
 תפקיד האופוזיציה ,כך טוען קונינסקי , בין השאר, הוא לבקר את דרכי השלטון ולדרוש שקיפות מלאה של פעולותיה. העירייה והעומד בראשה הם גוף נבחר שתפקידו לשרת את הציבור ולא רק את מקורביו. 
רצ"ב העתק ציטוט מדוייק מהפנייה לדיון במועצת עיר שמסורבת מזה חודשיים לעלות לדיון :
1.      הנושא לדיון : ערים תאומות לכרמיאל :
נבקש להעלות לסדר היום את נושא הערים " התאומות " לכרמיאל, נבקש לקבל פירוט לקראת הישיבה על הערים התאומות , מתי נחתמו ההסכמים ?
במכתבי למנכ"ל העירייה מר טפר מתאריכים  26 ו 28 ביולי ביקשתי פרוט של מי נשלח מטעם העירייה לנסיעות "הערים התאומות" מתי נסעו ? כמה עלתה כל נסיעה לקופת העירייה ? מה תכלית ההסכמים עם הערים התאומות ? כיצד נבחרת עיר להיות עיר תאומה לכרמיאל ? מה הערך המוסף להעיר שלנו זולת ההסכמים עם פיטצבורג והעיר מץ שאנו מברכים על ההסכמים הללו ?
כמו כן נבקש הסבר מדוע נשלחו 9 נציגי עיריית כרמיאל ונציגי גופי סמך עירוניים למשלחת למץ בסוף חודש אוגוסט  בעלות גבוהה מאד ? מדוע לא הסתפקו בנציג אחד  או לכל היותר שניים ? מדוע במקום לממן את נציגי העירייה למשלחת לא הפחיתו את עלות ההשתתפות של הילדות שטסו לאירוע , למיטב ידיעתנו ,בעלות של למעלה מ 1500 יורו למשתתף ? זו בקשה להעלות נושאים לדיון על סדר היום ( שלא עלו בישיבה הקודמת )  :
 נבקשכם להמציא את כל הנתונים עד מועד הישיבה ולא יותר מ 72 שעות      ממשלוח מכתב זה . ( הודעה אחרונה לפני פנייה לממונה במשרד הפנים ולמבקר המדינה ).
 

האופוזיציה בכרמיאל חוגגת ניצחון גדול לאחר שמשרד הפנים סירב לבקשת עיריית כרמיאל להעלות את הארנונה בכ 9.5% בשנת 2014 .

בדצמבר 2013 ,פחות מחודשיים לאחר הבחירות המקומיות,התקבלה החלטה ברב קולות להעלות את הארנונה למגורים ב כ 9.5% בשנת 2014 , הידיים היחידות שהעזו והצביעו כנגד ההצעה היו ידיהן של ארבעת חברי סיעת רק ( מהפך ) במועצה בראשותו של משה קונינסקי , בישיבה זו פנה קונינסקי לכל חברי המועצה והפציר בהם שלא להצביע בעד העלאת המיסים , קרא לחברי המועצה שהצביעו בעד ההעלאה להתבייש ואף טען כי הם חושבים רק על כיסאותיהם במועצה ואינן מייצגים נאמנה את ציבור בוחריהם .
החלטת מליאת המועצה הועברה ע"י עיריית כרמיאל כבקשה לאישור שר הפנים , חברי האופוזיציה בהנהגתו של קונינסקי פעלו בחודשים האחרונים רבות במטרה לסקל את עליית הארנונה : הם הפיקו סרטונים במטרה להשפיע על חברי המועצה להתנגד להצעת צו העלאת המיסים , סרטון נוסף הופץ לציבור המתעד את ההצבעה , חברי סיעתו ארגנו הפגנה ברחבת העירייה לנסות למנוע את ההחלטה , הופצה עצומה עליה חתמו מאות תושבים ושהועברה ללשכת שר הפנים ,קונינסקי אף פנה ישירות במכתב לשר הפנים בבקשה שלא לאשר את ההעלאת הארנונה החריגה בכרמיאל ,קונינסקי וחברי סיעתו נפגשו וגייסו לוביסטית בכנסת , נפגשו עם נציגי משרד הפנים ,עם חברי כנסת וחברי מפלגתו של גדעון סער שר הפנים , התכתבו עם לשכת משרד הפנים במחוז צפון ועמלו חודשים למנוע את העלאת הארנונה .
בשבוע החולף עת התבשרו הרשויות המקומיות על תוצאות הבקשות קיבלה עיריית כרמיאל בהפתעה ובאכזבה את סירוב משרד הפנים לבקשתה להעלות את הארנונה באופן חריג , לעומתם בקרב חברי סיעתו של קונינסקי שררה אמונה שנוכך הפעולות המונעות שהוא וחבריו עשו ובהתאם למסרים שקיבלו מפקידי המשרד כי אכן צדק יעשה ומשרד הפנים לא יאשר את הבקשה.
קונינסקי הביע את דעתו כי מניעת העלאת הארנונה הינו ההישג הגדול ביותר שלו ושל סיעתו בשנה החולפת מאז נבחרו למועצה , לטענתו של קונינסקי עיריית כרמיאל חייבת התייעלות פנימית ואסור שתפנה לתושבים ותבקש "לחלוב"את כיסיהם במיסים בנסיון לכסות על גרעונות , ניהול לא יעיל ומשכורות מנופחות . גם בישיבות ועדת הכספים וגם הישיבות המועצה טען קונינסקי כי ניתן לבצע עשרות פעולות שאינן דורשות העלאת מיסים אלא ניהול איכותי וסדרי קבלת החלטות שונה כחלופה להעלאת המיסים , לדוגמא הפסקת מימון גרעונות גופי הסמך העירוניים ודרישת התיעלות מיידית שלהם , איחוד מנהלים והקפאת קבלת תקנים חדשים לעירייה ולגופי הסמך . קונינסקי מהרהר בקול ושואל "כיצד יתמודדו עם החלטת משרד הפנים שלא לאשר את העלאת המיסים שמשמעותה התאמת התקציב וצמצומו במיליונים , האם כל "המקורבים " ,לכאורה, שמונו לאחר הבחירות לתפקידים חדשים שהומצאו במיוחד "ונתפרו"למידותיהם יפותרו ?, האם תעמיס העירייה את ההתחייבויות שלה ותבקש הלוואות נוספות ובכך תגדיל את חובות העירייה שטפחו לעשרות מיליונים ?"
קונינסקי ביקש להוסיף כי הוא מתפלא על אלדר וחברי סיעתו שטוענים כי הוא וחבריו לסיעה " מתהדרים בנוצות שלא להם " בכך שהתקבלה החלטה שלא להענות לבקשת עיריית כרמיאל להעלאת הארנונה , קונינסקי מבקש להשיב " מה שבטוח שאדון אלדר וכל חבריו בקואליציה עשו הכל להשפיע על שר הפנים שבקשתם תתקבל ותושבי העיר ישלמו מכיסם מאות ואף אלפי ש"ח נוספים לקופת העירייה זאת לעומתו ולעומת חברי סיעתו שעשו ככל שביכולתם למנוע זאת , במבחן התוצאה אין עוררין ניכר כי לאלדר אין יכולת השפעה על השלטון המרכזי בירושליים , לא סופרים אותו ולכן כל מה שנשאר לו לעשות זה לילל "שמזניחים אותנו ולא עוזרים לנו" : הגיע הזמן שאלדר יבין שצריך לעבוד בעיר כדי לנהל אותה ולא לקבל כספים ואישור גבייה חריג של מיסים מהתושבים של כרמיאל . , קונינסקי מסכם במשפט אחד : "הישג  ענק לאופוזיציה בראשותו, נצחון גדול לתושבי כרמיאל!

תגובת העיריה:
עיריית כרמיאל מקבלת מידי שנה פרס מידי שרי הפנים והאוצר על ניהול תקין וזו עובדה!!!.   לעומת זאת האמירות של קונינסקי הו חסרות ביסוס והוא מעדיף, ככל הנראה,  להתעלם מעובדות אלו וסיבותיו עימו.
עיריית כרמיאל פועלת בשקיפות ומקצועיות לאורך כל שנות קיומה של העיר וכך יהיה גם בעתיד.
לגופו של עניין:
בנושא המשלחות- בשנת 2014 , הוצא תקציב של כ- 11.600 ₪ כהשתתפות בנסיעה של  נציגי ציבור שייצגו את כרמיאל במשלחות לערים התאומות של כרמיאל.
באשר לארנונה:  ברור לכל שמטרתו של קונינסקי היא לפוצץ את ישיבות המועצה, בהצגות שאינן הולמות את אופי העיר ותושביה.
קונינסקי, כהרגלו , משייך לעצמו כתרים לא לו. משרד הפנים הקים ועדה בנושא הארנונה כבר בשנת 2007. ההחלטות של ועדה זו, נכנסו לתוקף השנה (2014). לנוכח שינוי זה, לא אושרה העלאה חריגה של הארנונה ביישובים רבים ובהם כרמיאל.
הקישור של הנושא לקונינסקי היא לא יותר מאשר מגוחכת. לשמחתנו ההצהרות חסרות התוכן שלו אינן עובדות על תושבי כרמיאל.
התנהגותו הבריונית, האגרסיבית והקולנית של קונינסקי בישיבת המועצה האחרונה לא הוסיפה לו כבוד. ההיפך מכך!

אולי יעניין אותך גם
ראש העיר כרמיאל משה קונינסקי: ברך את ממלאת מקומו טניה מזרסקי לקראת השבעתה כחברת כנסת
קונינסקי התייחס לנושא משלחות העירייה לחו"ל וחוסר הנכונות של עיריית כרמיאל לענות לשאלותיו ולחשוף נתונים בנושא. בנוסף התייחס להחלטת משרד הפנים שלא להעלות את אחוז הארנונה לתושבי כרמיאל.
תגובת העירייה: עיריית כרמיאל פועלת בשקיפות ומקצועיות לאורך כל שנות קיומה של העיר וכך יהיה גם בעתיד. 
טניה מזרסקי, חברת הכנסת הראשונה מכרמיאל
קונינסקי התייחס לנושא משלחות העירייה לחו"ל וחוסר הנכונות של עיריית כרמיאל לענות לשאלותיו ולחשוף נתונים בנושא. בנוסף התייחס להחלטת משרד הפנים שלא להעלות את אחוז הארנונה לתושבי כרמיאל.
תגובת העירייה: עיריית כרמיאל פועלת בשקיפות ומקצועיות לאורך כל שנות קיומה של העיר וכך יהיה גם בעתיד. 
נפתלי בנט ראש הממשלה ה- 36
קונינסקי התייחס לנושא משלחות העירייה לחו"ל וחוסר הנכונות של עיריית כרמיאל לענות לשאלותיו ולחשוף נתונים בנושא. בנוסף התייחס להחלטת משרד הפנים שלא להעלות את אחוז הארנונה לתושבי כרמיאל.
תגובת העירייה: עיריית כרמיאל פועלת בשקיפות ומקצועיות לאורך כל שנות קיומה של העיר וכך יהיה גם בעתיד. 
ראש העיר כרמיאל משה קונינסקי: ברך את ממלאת מקומו טניה מזרסקי לקראת השבעתה כחברת כנסת
קונינסקי התייחס לנושא משלחות העירייה לחו"ל וחוסר הנכונות של עיריית כרמיאל לענות לשאלותיו ולחשוף נתונים בנושא. בנוסף התייחס להחלטת משרד הפנים שלא להעלות את אחוז הארנונה לתושבי כרמיאל.
תגובת העירייה: עיריית כרמיאל פועלת בשקיפות ומקצועיות לאורך כל שנות קיומה של העיר וכך יהיה גם בעתיד. 
טניה מזרסקי, חברת הכנסת הראשונה מכרמיאל
קונינסקי התייחס לנושא משלחות העירייה לחו"ל וחוסר הנכונות של עיריית כרמיאל לענות לשאלותיו ולחשוף נתונים בנושא. בנוסף התייחס להחלטת משרד הפנים שלא להעלות את אחוז הארנונה לתושבי כרמיאל.
תגובת העירייה: עיריית כרמיאל פועלת בשקיפות ומקצועיות לאורך כל שנות קיומה של העיר וכך יהיה גם בעתיד. 
נפתלי בנט ראש הממשלה ה- 36
קונינסקי התייחס לנושא משלחות העירייה לחו"ל וחוסר הנכונות של עיריית כרמיאל לענות לשאלותיו ולחשוף נתונים בנושא. בנוסף התייחס להחלטת משרד הפנים שלא להעלות את אחוז הארנונה לתושבי כרמיאל.
תגובת העירייה: עיריית כרמיאל פועלת בשקיפות ומקצועיות לאורך כל שנות קיומה של העיר וכך יהיה גם בעתיד. 
תאגיד המים והביוב עין כרמים: מתבצעות בקצב מואץ העבודות להחלפת קווי המים והביוב לאורך רחוב נשר
קונינסקי התייחס לנושא משלחות העירייה לחו"ל וחוסר הנכונות של עיריית כרמיאל לענות לשאלותיו ולחשוף נתונים בנושא. בנוסף התייחס להחלטת משרד הפנים שלא להעלות את אחוז הארנונה לתושבי כרמיאל.
תגובת העירייה: עיריית כרמיאל פועלת בשקיפות ומקצועיות לאורך כל שנות קיומה של העיר וכך יהיה גם בעתיד. 
תמיכה בישראל מהתפוצות
קונינסקי התייחס לנושא משלחות העירייה לחו"ל וחוסר הנכונות של עיריית כרמיאל לענות לשאלותיו ולחשוף נתונים בנושא. בנוסף התייחס להחלטת משרד הפנים שלא להעלות את אחוז הארנונה לתושבי כרמיאל.
תגובת העירייה: עיריית כרמיאל פועלת בשקיפות ומקצועיות לאורך כל שנות קיומה של העיר וכך יהיה גם בעתיד. 
דעות כרמיאלים והסביבה לדו קיום
קונינסקי התייחס לנושא משלחות העירייה לחו"ל וחוסר הנכונות של עיריית כרמיאל לענות לשאלותיו ולחשוף נתונים בנושא. בנוסף התייחס להחלטת משרד הפנים שלא להעלות את אחוז הארנונה לתושבי כרמיאל.
תגובת העירייה: עיריית כרמיאל פועלת בשקיפות ומקצועיות לאורך כל שנות קיומה של העיר וכך יהיה גם בעתיד. 
ראשי אשכול יישובי בית הכרם הגלילי יצאו בקריאה להרגעת הרוחות ולהמשך חיי שכנות משותפים באזור בית הכרם הגלילי
קונינסקי התייחס לנושא משלחות העירייה לחו"ל וחוסר הנכונות של עיריית כרמיאל לענות לשאלותיו ולחשוף נתונים בנושא. בנוסף התייחס להחלטת משרד הפנים שלא להעלות את אחוז הארנונה לתושבי כרמיאל.
תגובת העירייה: עיריית כרמיאל פועלת בשקיפות ומקצועיות לאורך כל שנות קיומה של העיר וכך יהיה גם בעתיד. 
מחבקים את תושבי הדרום והמרכז: אירוח בחינם ושלל הטבות בגליל!
קונינסקי התייחס לנושא משלחות העירייה לחו"ל וחוסר הנכונות של עיריית כרמיאל לענות לשאלותיו ולחשוף נתונים בנושא. בנוסף התייחס להחלטת משרד הפנים שלא להעלות את אחוז הארנונה לתושבי כרמיאל.
תגובת העירייה: עיריית כרמיאל פועלת בשקיפות ומקצועיות לאורך כל שנות קיומה של העיר וכך יהיה גם בעתיד. 
במהלך הלילה משטרת ישראל עצרה במחוז צפון 151 חשודים בהפרות סדר, מרביתם צעירים
קונינסקי התייחס לנושא משלחות העירייה לחו"ל וחוסר הנכונות של עיריית כרמיאל לענות לשאלותיו ולחשוף נתונים בנושא. בנוסף התייחס להחלטת משרד הפנים שלא להעלות את אחוז הארנונה לתושבי כרמיאל.
תגובת העירייה: עיריית כרמיאל פועלת בשקיפות ומקצועיות לאורך כל שנות קיומה של העיר וכך יהיה גם בעתיד.