כותרת
> C;
1/1
חדשות

עיריית כרמיאל בתגובה חריפה בעקבות פניית התנועה לאיכות השלטון

כרמיאלי חדשותפורסם: 02.02.15 , 09:11ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
התנועה לאיכות השלטון פנתה השבוע במכתב חריף לעיריית כרמיאל, על התנהלותה בעניין "עמותת פסטיבל המחולות". עיריית כרמיאל הגיבה בחריפות כנגד הפרסום התמוה והתזמון הלא ממש קשור לטענתם: "העמותה אימצה את דו"ח הביקורת ופעלה בהתאם להנחיות ראש העיר עדי אלדר וכמתחייב בחוק".התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש עיריית כרמיאל בעקבות חשש להתנהלות בלתי תקינה בעמותה העירונית "פסטיבל מחולות כרמיאל" ובו התקשרות עם ספקים באופן הנוגד את חובת המכרזים.
בעקבות מידע שהגיע לידי התנועה הנוגע להתנהלות בלתי תקינה, לכאורה של העמותה העירונית "פסטיבל מחולות כרמיאל", פנתה התנועה לאיכות השלטון לראש העירייה, עדי אלדר, בבקשה לקבלת הבהרות ותשובות הנוגעות לתיקון הליקויים וחשש להמשך פעילות בלתי תקינה.
בשנת 2014 פורסם דוח מבקר המדינה לעניין ניהול אירועים וחגיגות ברשויות מקומיות אשר בחן, בין היתר, את התנהלותה של העמותה העירונית "פסטיבל מחול כרמיאל". כמו כן קובע הדוח כי לא נקבעו הנחיות ונהלים לצורך תכנון, אישור והפקת הפסטיבל, לרבות תקציב האירוע ובחירת הספקים ונותני השירות.
לאחרונה הגיעה לידי התנועה פנייה הנוגעת להתנהלות העמותה. מתוך פנייה זו עולה כי גם לאחר פרסום הדוח לא תוקנו כל הליקויים האמורים בו. בין הליקויים אשר לא תוקנו, העמותה ממשיכה להתקשר עם ספקים באופן הנוגד את חובת המכרזים.
נוכח כך, מבקשת התנועה לאיכות השלטון מהעירייה להשיב האם תוקנו הליקויים עליהם הצביע המבקר, האם מונה צוות לתיקון הליקויים, בהתאם להוראות חוק מבקר המדינה והאם נתקבלו על ידי הצוות החלטות
 
עו"ד תומר נאור, התנועה לאיכות השלטון: עיריית כרמיאל, כמו כל רשות אחרת בישראל, מחויבת על פי חוק להציג את הפעולות אשר עשתה כדי לקיים את המסקנות החמורות שמצא מבקר בהתנהלותה. בשבועות האחרונים התקבלו אצלנו ראיות לפיהן מסתמן לא רק שלא קיימה עיריית כרמיאל את חובתה על פי חוק- אלא, לכאורה, גם ממשיכה לפעול בניגוד לכללי המנהל התקין. אנו תקווה כי עיריית כרמיאל תשיב במהרה, ותשים סוף להתנהלות שאינה תקינה.
 
תגובת עיריית כרמיאל לא איחרה להגיע:
 
בהמשך להודעה התמוהה של התנועה לאיכות השלטון, להלן תגובה עמותת פסטיבל מחול כרמיאל:
בינואר 2014 פורסם דו"ח מבקר המדינה בעניין הפקת אירועים בשלטון המקומי. במסגרת הדו"ח נבדקה עמותת פסטיבל מחולות כרמיאל. דו"ח הביקורת מתייחס לשנים 2010-2012. כבר בשנת 2013 עוד טרם פורסם הדו"ח שינתה העמותה נהלים, קלטה גזבר חדש שהוא רו"ח בהכשרתו וקיימה הליך התייעלות.
העמותה אימצה את דו"ח הביקורת ופעלה בהתאם להנחיות ראש העיר עדי אלדר וכמתחייב בחוק.
ב- 26.1.14 הקימה הנהלה העמותה ועדה לתיקון ליקויים בראשות מנכ"ל העמותה כמתחייב בחוק .
ב- 13.2.14 התקיימה ישיבת הועדה והוכן דו"ח תיקון ליקויים  כולל חלוקת אחריות לביצוע.
ב- 30.3.14 אישרה הנהלת העמותה את דו"ח תיקון הליקויים.
ב – 1.4.14 נשלח כל החומר למשרד מבקר המדינה כולל פרוטוקולים ודו"ח תיקון הליקויים.
העמותה מפיקה את אחד מאירועי התרבות החשובים ביותר בישראל. מידי שנה למעלה מ- 250,000 מבקרים מגיעים להיות חלק מפסטיבל המחול מהגדולים בעולם!
נראה כי המכתב והפנייה לתקשורת בוצעו על ידי התנועה לאיכות השלטון ,ללא בדיקה של העניין ונדמה, לכאורה ,שהדבר נעשה על סמך תלונה של אדם שהוא "מטריד סידרתי" בכל הנוגע לפסטיבל מחול כרמיאל, שכן נמצא דמיון רב בין פניותיו החוזרות ונשנות ובין חלק מהדברים בפניה זו.
עיריית כרמיאל ועמותת הפסטיבל ימשיכו לנהוג כחוק ועל פי כללי המינהל הציבורי התקין. להזכירכם עיריית כרמיאל מקבלת בכל שנה את פרס הניהול התקין מידי שרי הפנים והאוצר.
 
את ההודעה העבירה לנו לביאה שלו – פישר, דוברת עיריית כרמיאל
 
אולי יעניין אותך גם
מחלימים מתחסנים
התנועה לאיכות השלטון פנתה השבוע במכתב חריף לעיריית כרמיאל, על התנהלותה בעניין "עמותת פסטיבל המחולות". עיריית כרמיאל הגיבה בחריפות כנגד הפרסום התמוה והתזמון הלא ממש קשור לטענתם: "העמותה אימצה את דו"ח הביקורת ופעלה בהתאם להנחיות ראש העיר עדי אלדר וכמתחייב בחוק".
חיילים עברו בין בתים בכרמיאל בניסיון לשכנע תושבים להתחסן
התנועה לאיכות השלטון פנתה השבוע במכתב חריף לעיריית כרמיאל, על התנהלותה בעניין "עמותת פסטיבל המחולות". עיריית כרמיאל הגיבה בחריפות כנגד הפרסום התמוה והתזמון הלא ממש קשור לטענתם: "העמותה אימצה את דו"ח הביקורת ופעלה בהתאם להנחיות ראש העיר עדי אלדר וכמתחייב בחוק".
אילו רחובות בכרמיאל אדומים ומסוכנים?
התנועה לאיכות השלטון פנתה השבוע במכתב חריף לעיריית כרמיאל, על התנהלותה בעניין "עמותת פסטיבל המחולות". עיריית כרמיאל הגיבה בחריפות כנגד הפרסום התמוה והתזמון הלא ממש קשור לטענתם: "העמותה אימצה את דו"ח הביקורת ופעלה בהתאם להנחיות ראש העיר עדי אלדר וכמתחייב בחוק".
מחלימים מתחסנים
התנועה לאיכות השלטון פנתה השבוע במכתב חריף לעיריית כרמיאל, על התנהלותה בעניין "עמותת פסטיבל המחולות". עיריית כרמיאל הגיבה בחריפות כנגד הפרסום התמוה והתזמון הלא ממש קשור לטענתם: "העמותה אימצה את דו"ח הביקורת ופעלה בהתאם להנחיות ראש העיר עדי אלדר וכמתחייב בחוק".
חיילים עברו בין בתים בכרמיאל בניסיון לשכנע תושבים להתחסן
התנועה לאיכות השלטון פנתה השבוע במכתב חריף לעיריית כרמיאל, על התנהלותה בעניין "עמותת פסטיבל המחולות". עיריית כרמיאל הגיבה בחריפות כנגד הפרסום התמוה והתזמון הלא ממש קשור לטענתם: "העמותה אימצה את דו"ח הביקורת ופעלה בהתאם להנחיות ראש העיר עדי אלדר וכמתחייב בחוק".
אילו רחובות בכרמיאל אדומים ומסוכנים?
התנועה לאיכות השלטון פנתה השבוע במכתב חריף לעיריית כרמיאל, על התנהלותה בעניין "עמותת פסטיבל המחולות". עיריית כרמיאל הגיבה בחריפות כנגד הפרסום התמוה והתזמון הלא ממש קשור לטענתם: "העמותה אימצה את דו"ח הביקורת ופעלה בהתאם להנחיות ראש העיר עדי אלדר וכמתחייב בחוק".
חתולה נפטרה אחרי שהתעללו בה באכזריות בכרמיאל
התנועה לאיכות השלטון פנתה השבוע במכתב חריף לעיריית כרמיאל, על התנהלותה בעניין "עמותת פסטיבל המחולות". עיריית כרמיאל הגיבה בחריפות כנגד הפרסום התמוה והתזמון הלא ממש קשור לטענתם: "העמותה אימצה את דו"ח הביקורת ופעלה בהתאם להנחיות ראש העיר עדי אלדר וכמתחייב בחוק".
מי הסיר את כרזות הבחירות שנתלו מול קניון לב כרמיאל?
התנועה לאיכות השלטון פנתה השבוע במכתב חריף לעיריית כרמיאל, על התנהלותה בעניין "עמותת פסטיבל המחולות". עיריית כרמיאל הגיבה בחריפות כנגד הפרסום התמוה והתזמון הלא ממש קשור לטענתם: "העמותה אימצה את דו"ח הביקורת ופעלה בהתאם להנחיות ראש העיר עדי אלדר וכמתחייב בחוק".
אי מתן שירותי בנק הדואר בחג הפורים, יום שישי ה-26.2.21
התנועה לאיכות השלטון פנתה השבוע במכתב חריף לעיריית כרמיאל, על התנהלותה בעניין "עמותת פסטיבל המחולות". עיריית כרמיאל הגיבה בחריפות כנגד הפרסום התמוה והתזמון הלא ממש קשור לטענתם: "העמותה אימצה את דו"ח הביקורת ופעלה בהתאם להנחיות ראש העיר עדי אלדר וכמתחייב בחוק".
מעתה מזמינים תור מראש בדואר ומצמצמים את זמן ההמתנה
התנועה לאיכות השלטון פנתה השבוע במכתב חריף לעיריית כרמיאל, על התנהלותה בעניין "עמותת פסטיבל המחולות". עיריית כרמיאל הגיבה בחריפות כנגד הפרסום התמוה והתזמון הלא ממש קשור לטענתם: "העמותה אימצה את דו"ח הביקורת ופעלה בהתאם להנחיות ראש העיר עדי אלדר וכמתחייב בחוק".
משנכנס אדר מרבין בשמחה: שיירת השמחה של אמית הגיעה לכרמיאל
התנועה לאיכות השלטון פנתה השבוע במכתב חריף לעיריית כרמיאל, על התנהלותה בעניין "עמותת פסטיבל המחולות". עיריית כרמיאל הגיבה בחריפות כנגד הפרסום התמוה והתזמון הלא ממש קשור לטענתם: "העמותה אימצה את דו"ח הביקורת ופעלה בהתאם להנחיות ראש העיר עדי אלדר וכמתחייב בחוק".
דריה כהן מכרמיאל איבדה את הכרתה לאחר החיסון הראשון והובהלה לטיפול נמרץ
התנועה לאיכות השלטון פנתה השבוע במכתב חריף לעיריית כרמיאל, על התנהלותה בעניין "עמותת פסטיבל המחולות". עיריית כרמיאל הגיבה בחריפות כנגד הפרסום התמוה והתזמון הלא ממש קשור לטענתם: "העמותה אימצה את דו"ח הביקורת ופעלה בהתאם להנחיות ראש העיר עדי אלדר וכמתחייב בחוק".