כותרת
> C;
1/1
כרמיאל

הנושאים שיעלו לדיון על ידי סיעת מהפך במועצת העיר 11.3.2015

כרמיאלי כרמיאלפורסם: 10.03.15 , 09:43ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
תמונה ראשית צלם: דורון זלצר

הנושאים והשאילתות שחברי סיעת רק בראשות משה קונינסקי יעלו בישיבת מליאת המועצה ביום רביעי ה 11/3/2015 :

יו"ר סיעת רק ויו"ר האופוזיציה מר משה קונינסקי הדגיש כי "מעניין מאד כיצד יגיבו בעיריית כרמיאל לנושאים והשאילתות? "  חלק מהנושאים שנעלה הם תולדה של פניות ציבור תושבים  וחברי הסיעה מהווים להם פה במועצת עיר , חלק מהנושאים מצביעים , לכאורה, על חשש להתנהלות לא תקינה בהיכל התרבות , לניהול כושל , לכאורה , ולחשדות  לאתנן פוליטי!. ברור כי מי שחשב או כתב באמצעי התקשורת כי דרכו של קונינסקי לקואלציה " מיהר מדי!!!

י"ב באדר תשע"ה

 
 לכבוד
מר עדי אלדר
ראש העיר כרמיאל                                              
באמצעות מר מנחם טפר : מנכ"ל עיריית כרמיאל
 
הנדון: שאילתות ונושאים לסדר יום לישיבת מועצת עיר בתאריך 11/3/2015.
 
1.      הנושא לדיון : היכל התרבות כרמיאל
 
היכל התרבות בכרמיאל  הינו גוף משפטי "דו מהותי" בהגדרתו ובמהותו אשר בהתנהלותו מהווה גוף סמך עירוני לכל דבר ! בראש הדירקטוריון שלו מכהנת מ"מ ראש העיר , תקציבו עולה לדיון ואישור במועצת העיר , הוא מתוקצב מתקציבי העירייה ( תקציב רגיל ותקציב פיתוח ( תב"ר ) כאחד ) , מנכ"לית ההיכל שסיימה תפקידה בחודש שעבר כמו גם המנכ"לית החדשה שמונתה ע"י העירייה הן עובדות עירייה מושאלות שמשכורתן ממומנת מתקציב העירייה וכו'.
אנו מבקשים להעלות לדיון בישיבת המועצה את נושא היכל התרבות ולבקש את חברי המועצה , ראש העיר וממלאת מקומו להציג הסברים לטענותינו המפורטות להלן :
1.1  לפני כחודש מונתה הנהלה חדשה להיכל , בין החברים שמונו : חבר מועצה , בעלה של חברת מועצה , שלושה עובדי עירייה ואשתו של עובד עירייה . נתון זה מחזק את טענתנו לזיקה ברורה של ההיכל לעירייה  ולא כפי שנוהגים להשיב לנו נציגי העירייה כי ההיכל בבעלות הסוכנות היהודית והיא זו הדומיננטית בקבלת ההחלטות בארגון. לאור זאת נבקש לקבל הסבר מדוע מינתה מ"מ ראש העיר הנהלה חדשה ? מדוע לא עבר המינוי במועצת העיר ? מדוע לא נקבע לסיעת מהפך נציגות יחסית בהנהלה כפי שקובע החוק לגבי כל גופי הסמך העירוניים ?
1.2  חברי סיעתנו מבקשים להעלות לדיון את נושא פיטורי מנכ"לית ההיכל ולקבל הסבר מדוע היא פוטרה ? כמו כן נבקש להיות מדווחים על הליך בחירת המנכ"לית חדשה ? שאמנם ראויה ומתאימה לתפקיד לא פחות מקודמתה !
1.3  נבקש לקבל הסבר מדוע לא הוצגה תכנית ההבראה של ההיכל בפני מליאת המועצה למרות סיכום קודם במליאה שנושא זה יבוצע עד מרץ 2014 (לפני כשנה) ? האם מנסים בעיריית כרמיאל להסתיר מהציבור מידע ?
1.4  נבקש לקבל הסבר האם מתקני ההיכל עברו הקצאה לעמותת העולים כפי שהחוק מחייב ?
1.5  האם עמותת הפסטיבל שמשרדיה ממוקמים בהיכל משלמת דמי שכירות להיכל ?
1.6  למיטב ידיעתנו קיימים כספים שהוצאו ע"י הנהלת ההיכל שלא ע"פ נהלים תקינים ושימשו ,לכאורה, שלא לייעודם ואף אולי נעשה בהם שימוש פרטי של בעלי תפקיד בהיכל ?
1.7  האם קיים נוהל רשמי לשימוש באולמות ההיכל ? מדוע הם ניתנים לגופים פרטיים ללא כל תמורה  ובניגוד לחוק ,לכאורה ?  מדוע יש איפה ואיפה לגבי קבלת אישור לקיום אירועים באולמות אלה ?
1.8  מדוע עשתה סיעתו של ראש העיר שימוש במתקני ההיכל בבחירות ? והאם שילמה הסיעה על השימוש במתקני ההיכל ?
1.9  מדוע מונו שלושה עובדים להיכל בשנה החולפת ללא מכרז ? מינוי למשרות חדשות של פעילי בחירות מסיעתו של ראש העיר ומ"מ ראש העיר יו"ר ההיכל ?
1.10         מדוע ראש העיר שותק נוכח ההתנהלות בהיכל התרבות ומתעלם מנתונים המעידים , לכאורה , על ניהול כושל , בזבוז כספי ציבור ואף חשש לפלילים ?
2.      הנושא לדיון: תמרור וצביעת מעברי חצייה בעיר  : טיפול בבעיות בטיחות :
להלן מוצגות תמונות המעידות על מחדל בתחזוקת מעברי החצייה בעיר : מעברי חצייה שסימון הכביש נמחק , מעברי חצייה שסומנו באופן המסכן את החוצים במעבר ומאלץ אותם שלא לחצות בקו הקצר ביותר בין שני עברי המדרכה . מעברי חצייה שלא מסומנים ע"י תמרור ע"פ חוק .
2.1  נבקש לקבל הסבר מראש העיר מדוע  העירייה לא נוהגת לחדש את צביעת מעברי החצייה שלוש פעמים בשנה לכל הפחות ?
2.2  מדוע למרות שנושא תימרור מעברי החצייה הועלה על ידינו בישיבת מועצת עיר לפני כארבעה חודשים טרם טופלו מעברי חצייה רבים וטרם הוצב בהם תמרורי אזהרה בהתאם לחוק ?
2.3  נבקש לטפל לאלתר בחידוש סימוני מעברי החצייה והצבת תימרור כנדרש מתקציב הרגיל או הבלתי רגיל של העירייה .
 
 
 
3.      שאילתה ראשונה: : טיפול העירייה במפגע תחבורתי בשכונת רמת רבין. (יוצג ע"י רותם בז'רנו).
בחודש נובמבר 2014 התקיימה ישיבה של הוועדה לבטיחות בדרכים, הוועדה דנה בבעיה בטיחותית שהעלו תושבי שכונת רמת רבין הנמצאים ,הלכה למעשה ,בעוצר בפרט  בין השעות 7:20 – 8:00 בבוקר , אחד הגורמים לפקק הינו מעבר תלמידים במעבר החצייה שצמוד לכיכר כרמים כאשר מדי בוקר עוברים בו מאות תלמידים דבר שמאלץ (ובצדק) נהגי רכבים להעניק להם זכות קדימה וכתוצאה ישירה מכך נוצר פקק עם זמן המתנה של כ- 20 דקות.
 
בישיבת הועדה לבטיחות בדרכים הועלו הצעות לפתרון הבעיה המסכנת הן את התלמידים ויוצרת מפגע תחבורתי . בין ההצעות שהועלו :הקמת גשר להולכי רגל (כמו במערבית) עבור תלמידי בית ספר כרמים או הצבת רמזורים במעברי חצייה לוויסות תנועת הולכי הרגל.
 
נכון להיום מדי בוקר מתייצבים מתנדבי מתנ"א ואנשי השיטור העירוני בניסיון לשחרור הפקק ברמת רבין, פעולה מבורכת אך מוגבלת וחייבים למצוא לכך פתרון קבע.
 
 מליאת מועצת העיר מס' /84102 שהתכנסה ביום.4/1/2015, י"א בכסלו תשע"ה אישרה פה אחד את פרוטוקול הועדה שקראה למציאת פתרון לסוגיה זו . עד היום למרות כל הסיכומים ואף על פי שהנושא הועלה כבר בחודש נובמבר 2014 לא פעלה עיריית כרמיאל  לפתרון הסוגיה, המפגע התחבורתי המעיק על תושבי השכונה ועל תושבי כרמיאל היוצאים ונכנסים אל העיר לא זכה לטיפול כפי שסוכם. חברי סיעת מהפך מבקשים לקדם פתרון לנושא ולקבל הסבר מדוע טרם טיפלה העירייה בנושא ?
 
 
 
4.      שאילתה שנייה  : ביטול העדלאידע ( יוצג ע"י משה קונינסקי) .
4.1  עיריית כרמיאל החליטה לקבוע את תהלוכת העדלאידע ביום שלישי ה 3/3/2015, לאחר סיום יום הלימודים אך ביום עבודה רגיל . יומיים לפני המועד החליטה לבטלו למרות מזג אויר יפה ומוכנות של ילדי העיר .
4.2  בשנת 2014 קבעה עיריית כרמיאל את מועד העדלאידע ודחתה אותו בשבוע ממועד החג עובדה שפגמה בהיקפו ורבים מהילדים לא נהנו מחגיגת תחפושות של החג והאירוע שהורחק ממועד החג איבד את יחודו וצבעוניותו
4.3  חברי סיעתנו סבורים כי בעיריית כרמיאל חוזרים על טעויות ולא לומדים מניסיון העבר, קובעים עדלאידע במועדים בעייתיים ולא ביום חופשה מלימודים כפי שנהוג במרבית ערי ישראל, בימים שרבים מההורים נוהגים לצאת לחופש ללוות את ילדיהם באירועי החג.
4.4   האם מקבלי ההחלטות בעיריית כרמיאל : (מנהל התרבות , רשת המתנ"סים ונבחרי העיר) לא מסוגלים ללמוד מטעויות עבר , מדוע נוהגת העירייה בחלמאות וממשיכה לאכזב את ציבור התושבים שנה אחר שנה  ?
 
5.      שאילתה שלישית :צילומי ישיבות מליאת מועצת העיר :(יוצג ע"י משה קונינסקי)
1.1  אנו רוצים לשבח את החלטת מועצת העיר וראש העיר לאפשר את צילום ישיבות מועצת העיר כרמיאל כפי שדרשה סיעתנו .
1.2  עם כל הכבוד, אנו חברי האופוזיציה לא טייסים, גם לא סוכני שב"כ או סוכני מוסד ואפילו לא לוחמי שייטת 13 , לכן אין צורך "לטשטש" את פנינו או לצלם אותנו כשגבנו למצלמה.
1.3  למרות בקשותינו מצוות הצילום של הטלוויזיה הקהילתית לשינוי זווית הצילום נתקלנו בהתנגדות שהוסברה  על ידם "בהנחיות דוברת העירייה" .
 
   
אנו מבקשים לשנות את מיקום המצלמה (שתהייה מול כבוד ראש העיר) שתוצב במרכזו של הקיר הדרומי, מאחורי דוברת העירייה כך נזכה ,לכל הפחות, לצילום הפרופיל שלנו ולא של גבינו .
 
6.      שאילתה רביעית : הקמת מתחם כלבים נוסף בעיר :( יוצג ע"י ריטה פרבר).
בכרמיאל  קיים " מתחם כלבים ( פארק כלבים ) יחיד במתחם פארק אופירה , מתחם זה ממוקם באזור השכונות הוותיקות של העיר ולא מהווה מענה לתושבי השכונות החדשות . לאחרונה פנו אלינו עשרות מתושבי שכונת רבין המבקשים לגדר מתחם בפארק רבין בסמוך למתחם בגלגליות לשימוש הכלבים . התושבים טוענים כי פנו מספר פעמים לעירייה ולא קיבלו כל התייחסות לפנייתם .
1.1  חברי סיעתנו מבקשים לקבל הסבר מדוע לא מקבלים תושבי העיר תשובות לפניית ציבור ? גם באם התשובות שליליות על מוסד ציבורי להשיב ע"פ חוק לפניות ציבור
1.2  מדוע לא תגדר העירייה מתחם נוסף לכלבים באזור שכונת רבין שבו משפחות רבות אשר אמצו כלבים ?
1.3  מדוע אין תכנית להוספת מתחמים דומים ברחבי בעיר ובשכונות נוספות ?
 
7.      שאילתה חמישית :תיקון מתקנים בפארק גבעת רם :(יוצג ע"י ריטה פרבר).
בשכונת גבעת רם נוהגים תושבים צעירים לרבים להתאמן במתקני הפארק במהלך השבוע ,חלקם הגדול של הצעירים הם בני נוער לקראת גיוס המתאמנים במתחם ומנסים להשתלב בשירותם הצבאי ביחידות מובחרות ובשירות משמעותי .לפני כארבעה חודשים הוסרו מספר מתקנים בפארק ששימשו את הצעירים  באימוניהם.
נציגות התושבים פנה לגב' יפה רז מיד עם הסרת המתקנים בבקשה לקבל הסבר מדוע הוסרו המתקנים ומתי יוצבו אחרים במקומם . אך עד כה לא זכו למענה רשמי לפנייתם !
 
1.1  בתשובה טלפונית שקיבלו לפני כשלושה חודשים מגב' שוש עינב הם דווחו כי המתקנים הוסרו בשל בעיות בטיחות לכאורה וכי יותקנו במקומם מתקנים חדשים ובטיחותיים . מאז השיחה הטלפונית עברו חודשים והנושא טרם טופל.
1.2  מדוע לא מתייחסת העירייה לפניות ציבור התושבים למרות  שהיא מחויבת ע"פ חוק להשיב בזמן קצוב ?
1.3  מדוע לא טופלה פניית הציבור ולא הותקנו המתקנים החדשים כפי שהובטח לתושבי השכונה ?
1.4  מתי יותקנו המתקנים הללו ?
 
8.      שאילתה שישית : הוספת משרות חדשות לעיריית כרמיאל :(תוצג ע"י אלון אזולאי)
לאחרונה התפרסמו שלוש משרות חדשות בעירייה : שתיים במנהל החינוך ואחת במנהל ההנדסה . לפני כחודשיים נערך דיון בתקציב העירייה לשנת 2015 וסוכם כי מצבת כוח האדם בעירייה לא תגדל . להיפך , דווח כי העירייה בתהליך קיצוץ בהיקפי המשרות .
 
 
1.1  מדוע מגייסת העירייה עובדים נוספים בניגוד ובסתירה לדיווחיה הקודמים ?
1.2  מדוע מגייסת העירייה עובדים למשרות ותקנים חדשים ?
 
   
בברכה
משה קונינסקי
יו" סיעת רק במועצה, יו"ר האופוזיציה
 

אולי יעניין אותך גם
ראש העיר כרמיאל משה קונינסקי אירח השבוע (יום רביעי) את שר הבינוי והשיכון זאב אלקין ובכירי משרדו

הנושאים והשאילתות שחברי סיעת רק בראשות משה קונינסקי יעלו בישיבת מליאת המועצה ביום רביעי ה 11/3/2015 :

קבוצת תגלית- אפשר גם אחרת

הנושאים והשאילתות שחברי סיעת רק בראשות משה קונינסקי יעלו בישיבת מליאת המועצה ביום רביעי ה 11/3/2015 :

חוגגים עם גל על הגל

הנושאים והשאילתות שחברי סיעת רק בראשות משה קונינסקי יעלו בישיבת מליאת המועצה ביום רביעי ה 11/3/2015 :

האם בתי הספר בכרמיאל בטיחותיים?

הנושאים והשאילתות שחברי סיעת רק בראשות משה קונינסקי יעלו בישיבת מליאת המועצה ביום רביעי ה 11/3/2015 :

פסטיבל המחולות בכרמיאל, אתם באים?

הנושאים והשאילתות שחברי סיעת רק בראשות משה קונינסקי יעלו בישיבת מליאת המועצה ביום רביעי ה 11/3/2015 :

כח האדם בתגלית- ראיון עם שרון יקוטי

הנושאים והשאילתות שחברי סיעת רק בראשות משה קונינסקי יעלו בישיבת מליאת המועצה ביום רביעי ה 11/3/2015 :

סבא שמעון בגני כרמיאל

הנושאים והשאילתות שחברי סיעת רק בראשות משה קונינסקי יעלו בישיבת מליאת המועצה ביום רביעי ה 11/3/2015 :

טניה מזרסקי, חברת הכנסת הראשונה מכרמיאל

הנושאים והשאילתות שחברי סיעת רק בראשות משה קונינסקי יעלו בישיבת מליאת המועצה ביום רביעי ה 11/3/2015 :

חוזרים לשגרה בתאגיד עין כרמים

הנושאים והשאילתות שחברי סיעת רק בראשות משה קונינסקי יעלו בישיבת מליאת המועצה ביום רביעי ה 11/3/2015 :