כותרת
> C;
1/1
ילדודס

כ-50% מגני הילדים בכרמיאל - ירוקים

כרמיאלי ילדודספורסם: 01.07.15 , 11:40ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
 ב-5 שנים האחרונות הוסמכו בכרמיאל 31 גנים ירוקים.
 
גן ירוק הוא גן הדוגל בחינוך לאוריינות סביבתית והערכים הסביבתיים מוטמעים בערכי הגן: כבוד לזולת, לטבע ולסביבה שבה אנו חיים; זיקה למקום ורצון לשמר, לשנות ולהשפיע על הסביבה; שמירה על הסביבה ומניעת עומסי פסולת וצפיפות, נכונות לפעולה הכוללת פעולות של ילדי הגן למען הסביבה כגון שימוש בנייר ממוחזר ושימוש במתקני המחזור וטיפוח הסביבה ושימור של מגוון המינים  .
 
בחודש יוני השנה הצטרפו עוד 3 גנים למשפחת הגנים המוסמכים כגן ירוק : גן פל - ים, וגן סיירים שהוסמכו לגנים ירוקים וגן איריסים א' שהוסמך לגן ירוק מתמיד.
בסה"כ הוסמכו בכרמיאל עד כה 31 גנים ירוקים ועוד 6 גנים ירוקים מתמידים.
 
גן ירוק מתמיד הוא גן שמתמיד ביישום הפעילות הנ"ל ומשלב תחומים סביבתיים נוספים בדגש קהילה ומטמיע את המושג קיימות באורח החיים בגן.
 
את התחום מובילים המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך ולתכנית זו שותפים איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי, מינהל התברואה ואיכות הסביבה, מינהל החינוך, מחלקת גנים ונוף והחווה החקלאית, שעושים לילות כימים, בהטמעת נושא "הקיימות" בגני הילדים כחלק בלתי נפרד מהפעילות הכוללת המועברת באופן קבוע לכל המוסדות הפורמליים והבלתי פורמליים ולקהילה בעיר.
 
ראש העיר עדי אלדר :" אנו משקיעים רבות בהקניית ערכים לתלמידים במערכת החינוך בכרמיאל ודבר זה מצטרף אל הקשת הרחבה של פעילות למען הסביבה.  אני מודה לגננות, המפקחות והמדריכות ולנציגי העירייה והגופים הפורמליים, על הובלת התוכנית בגנים ועל העשייה וההשקעה הסביבתית בילדנו".