כותרת
> C;
1/1
חדשות

משה קונינסקי, יו"ר האופוזיציה, מתייחס לדו"חות הכספיים לשנת 2014. תגובת העירייה בכתבה

כרמיאלי חדשותפורסם: 08.09.15 , 13:07ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
הודעה לעיתונות שהועברה על ידי משה קונינסקי, יו"ר האופוזיציה:

"ישיבת מועצת העיר שהתקיימה בשבוע שעבר היתה ארוכה ונמשכה כשעה וארבעים , בישיבה זו נידונו בין השאר הדוחות הכספיים לשנת 2014 של שניים מגופי הסמך העירוניים ופרוטוקול ועדת הכספים שדנה בדוח הביצוע של עירית כרמיאל לשנת 2014.

יו"ר האופוזיציה משה קונינסקי הביע את דאגתו הרבה על ממצאי הדוחות שהוצגו בפני מליאת המועצה . קונינסקי ציטט באוזננו כי אמנם חברי סיעתו הצביעו בעד אישור הדוחות הכספיים , לבד מדוח היכל התרבות אך הביעו את מחאתם על הנתונים המדאיגים שלהבנתם מסכנים

את יציבותה ואיתנותה הכספית של עיריית כרמיאל.

עמותת הפסטיבל:

קונינסקי וחברי סיעתו הדגישו בדיון על הדוח הכספי לשנת 2014 של עמותת הפסטיבל כי הגרעון טפח בשנת 2014 ב כ 300000 ש"ח והגרעון המצטבר עומד נכון לשנת 2014 על כ 1670000 ש"ח , בנוסף לעמותה התחייבויות לספקים ולבנקים בגובה של כ 2275000 ש"ח עלייה של כ 700000 ש"ח

לעומת שנה קודמת . עוד ציינו בישיבת מועצת העיר חברי המועצה מסיעת האופוזיציה " מהפך בכרמיאל" טישלר וקונינסקי והביעו את מחאתם על כך שעלויות השכר בעמותה  עלו בשנת 2014 ב כ 40% מ 378000 ש"ח בשנת 2013  ל כ 530000 ש"ח בשנת 2014 ובנוסף עלו גם ההוצאות המשולמות על המקהלות , הנגנים והזמרים בפסטיבל  במעל ל 25% מ378000 ש"ח ל 530000 ש"ח בשנת הדוח.

קונינסקי הדגיש כי לדעתו עמותת הפסטיבל לא מנוהלת כראוי וכי "עבר זמנה ", היא מהווה עול על עיריית כרמיאל. העמותה לדבריו חייבת להתמזג במנהל התרבות או הפוך למזג את מנהל התרבות בעמותה ולשנות את דרך התנהלותה .כיום אין כל הצדקה לקיומה של עמותת הפסטיבל במתכונת הקיימת שעובדים רק במטרה להפיק פסטיבל של שלושה ימים , ניתן לגייס מפיק חיצוני ולייתר את העמותה , אמנם יש חשיבות לפסטיבל אך ניתן לקיימו בדרך אחרת יעילה יותר וחסכונית יותר !

 

היכל התרבות:

בדיון בדוח הכספי של היכל התרבות טענו חברי האופוזיציה ובראשם משה קונינסקי כי היכל התרבות מנוהל באופן לקוי ואף לכאורה בבזבזנות של כספי ציבור  שכן בהתאם לנתוני הדוח הכספי לשנת 2014 טפח הגרעון של היכל התרבות ב 577000 ש"ח ל כ 8155000 ש"ח במצטבר , ההלוואות שמחויב ההיכל ( והעירייה ערבה בגינם ) צמחו  בכ 3000000 ש"ח לגובה של 5150000 ש"ח , עיריית כרמיאל העבירה בשנת 2014 תמיכה שנתית לתפעול ההיכל בגובה 3740000 ש"ח שסייעו להורדת הגרעון המצטבר של ההיכל.   נציגי האופוזיציה טענו שבעוד ההכנסות העצמיות של ההיכל פחתו ב כ 500000 ש"ח עלה שכר העובדים ב כ 20% . מ כ 1245000 ש"ח בשנת 2013 ל כ 1476000 ש"ח בשנת 2014 . זאת במקביל לקיצוץ של כ 50% ברכישת תכנים להיכל, קיצוץ "שהלכה למעשה" פגע בשירות לציבור ופגם באיכות " הרפרטואר" התרבותי . יתרה מכך להיכל חוב לספקים בגובה של 2300000 ש"ח .קונינסקי טען בישיבה כי עובדות ומספרים קשים אלה מאפיינים מצג של ארגון המתנהל באופן לקוי , בבזבזנות , בחוסר יעילות וגורם לגיבנת לקופת העיר עוד הוסיף קונינסקי כי מצבו הכספי של ההיכל מחייב הזרמת מיליוני שקלים מקופת העירייה לקופתו וכי לא יופתע שבהצעת תקציב 2016 או אף בחודשים הקרובים עוד בשנת 2015 תועלה הצעה במועצת העיר להמשיך ולהזרים מליונים לכיסוי גרעונות ההיכל . חברי האופוזיציה שאלו : עד מתי ?

דוח כספי עיריית כרמיאל (אושר בועדת הכספים ובמועצה):

חברי מועצת העיר אישרו בישיבת המועצה את פרוטוקול ועדת הכספים שבה הוצג הדוח הכספי המסכם של עיריית כרמיאל  לשנת 2014 , בדוח הוצגו נתונים של תקבולים בגובה של כ 260000000 ש"ח ועודף תפעולי בגובה של כ 4000 ש"ח לעומת ההוצאות בשנה זו אך "הקוראים בין השורות" קרי :חברי האופוזיציה הבחינו בנתון מדאיג מאד שעיריית כרמיאל לראשונה הציגה והוא השימוש והעברת  כסך של כ 5000000 ש"ח מהקרן לעבודות פיתוח ( קרן שמטרתה לשעת חרום ) לתקציב השוטף של העירייה במטרה למנוע  מצג של גרעון בדוח , קונינסקי הציג בפנינו נתון מדאיג נוסף שעומס המלוות של עיריית כרמיאל טפח ב 9000000 ש"ח בשנת 2014 לסך מצטבר של 74000000 ש"ח ( שבעים וארבעה מיליוני ש"ח)  שהם כ 29% ממחזור הכספים השנתי של העירייה . 

 

אישור יציאת משלחת לעיר התאומה ברלין גרמניה:

קונינסקי ביקש את זכות הדיבור בישיבת המועצה וביקש לציין כי ראש העיר אלדר פנה אליו בהצעה להצטרף למשלחת יצוגית של העיר כרמיאל לעיר התאומה ברלין ( מחוז שרלוטנבורג) בגרמניה ולאחר כחודש של מחשבה והתלבטויות רבות נענה בחיוב להצעתו של אלדר . קונינסקי דיווח לחברי המועצה כי אלדר ציין באוזניו כי לביקור המשלחת בברלין חשיבות סמלית רבה וחשובה שכן הוחלט בעיריית ברלין לקיים טקס ולהכריז על כיכר מרכזית בעיר בשם :"כיכר העיר כרמיאל "וכי יש חשיבות רבה לטעמו למשלחת מכרמיאל ליחסי שתי המדינות . קונינסקי עוד הוסיף בדבריו לחברי מועצת העיר כי להרכב המשלחת היה משקל בהחלטתו להצטרף אליה , כאשר  אלדר  דיווח לו כי הרכב המשלחת יהיה מצומצם ויכלול רק את ראש העיר ויו"ר האופוזיציה ( כנבחרי ציבור) , יחד עם 4 עובדי עירייה מקצועיים : ( גזברית העירייה, דוברת העירייה, עובדת בכירה במנהל הנדסה ומתרגמת המשמשת מלווה קבועה לדוברי גרמנית) . קונינסקי הוסיף וציין כי כבן למשפחה ניצולת שואה שאיבדה במלחמת העולם השנייה בני משפחה בגטאות תחת השלטון הנאצי הגרמני הוא רואה חשיבות סמלית רבה במשלחת זו וחשיבות נוספת למשלחת נוכח ציון 50 שנים לכינון היחסים הדיפלומטים בין ישראל וגרמניה ובמקביל ציון 30 שנה לחתימת ההסכם לשיתוף פעולה " ברית ערים " בין כרמיאל וברלין ( מחוז שרלוטנבורג, ווילמרסדורף) . קונינסקי עדכן את חברי מועצת העיר כי החליט לקחת חופשה ממקום עבודתו ואף לממן את כרטיס הטיסה והוצאות האש"ל שלו מכספו כך שהוצאות נסיעתו במסגרת המשלחת לא תהיה מקופת עיריית כרמיאל .

קונינסקי ביקש להודות לאלדר על ההזמנה ועל כך שראה חשיבות ביציאתם המשותפת של ראש העיר יחד עם יו"ר האופוזיציה לאירוע סמלי וחשוב לעיר כרמיאל שמתקיים על אדמת בירת גרמניה , כסמל ליכולת לקיים שיתופי פעולה גם נוכח חילוקי דעות, אי הסכמות ואף משקעי עבר!"

תגובת העירייה בעניין עמותת פסטיבל מחול כרמיאל:
 
"ניכר כי הפונה, אינו מצוי בניתוח וקריאה של דוחות כספיים, במיוחד דו"חות של עמותות וגופים מלכ"ריים (ללא כוונת רווח).
העלייה בהוצאות השכר, לגביה נשאלה השאלה , מתייחסת להוצאות שכר עלות הפעילות.
מדובר בשכר ששולם לפעילות הפסטיבל נטו ולא להוצאות שכר הנהלה.
יתרה מכך, סך הוצאות עלות הפעילות בשנת 2014 ביחס לשנת 2013 , אף קטנו במקצת .
יוזכר כי פסטיבל 2014 התקיים בימי מבצע צוק איתן ולמרות זאת הצליחו אנשי הפסטיבל לקיים פסטיבל מוצלח במיוחד.
חשוב לציין כי התשובות וההסברים ניתנו לחברי המועצה במהלך ישיבת המועצה ובסופו של הדיון גם חברי האופוזיציה  הצביעו בעד אישור הד"וחות הכספיים של עמותת הפסטיבל."

אולי יעניין אותך גם
מחלימים מתחסנים
הודעה לעיתונות שהועברה על ידי משה קונינסקי, יו"ר האופוזיציה:
חיילים עברו בין בתים בכרמיאל בניסיון לשכנע תושבים להתחסן
הודעה לעיתונות שהועברה על ידי משה קונינסקי, יו"ר האופוזיציה:
אילו רחובות בכרמיאל אדומים ומסוכנים?
הודעה לעיתונות שהועברה על ידי משה קונינסקי, יו"ר האופוזיציה:
חתולה נפטרה אחרי שהתעללו בה באכזריות בכרמיאל
הודעה לעיתונות שהועברה על ידי משה קונינסקי, יו"ר האופוזיציה:
מי הסיר את כרזות הבחירות שנתלו מול קניון לב כרמיאל?
הודעה לעיתונות שהועברה על ידי משה קונינסקי, יו"ר האופוזיציה:
אי מתן שירותי בנק הדואר בחג הפורים, יום שישי ה-26.2.21
הודעה לעיתונות שהועברה על ידי משה קונינסקי, יו"ר האופוזיציה:
מעתה מזמינים תור מראש בדואר ומצמצמים את זמן ההמתנה
הודעה לעיתונות שהועברה על ידי משה קונינסקי, יו"ר האופוזיציה:
משנכנס אדר מרבין בשמחה: שיירת השמחה של אמית הגיעה לכרמיאל
הודעה לעיתונות שהועברה על ידי משה קונינסקי, יו"ר האופוזיציה:
דריה כהן מכרמיאל איבדה את הכרתה לאחר החיסון הראשון והובהלה לטיפול נמרץ
הודעה לעיתונות שהועברה על ידי משה קונינסקי, יו"ר האופוזיציה: