כותרת
> C;
1/1
תרבות ופנאי

משפטים: יהונתן גרילק על פרשת השבוע

כרמיאלי תרבות ופנאיפורסם: 24.02.17 , 11:05ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
אימרה שבועית:
מדרך התורה להחזיק שלום עם כל אדם ולהעביר על המידה... וכשם שאין ראוי לחכם לכעוס ולנקום במריע לו מתוך חולי הרוח, כן אין ראוי לנקום ולשנוא את המריע מתוך חולי הנפש המשכלת וחסר משקל המידות. {רבי אברהם ישעיהו קרליץ – ה'חזון איש'}
 
סטטוס שבועי:
לאורכן של שנות ההיסטוריה היהודית, ניסו רבים וטובים לרדת לשורשיה של תופעה, שימיה כימיו של עם ישראל - תופעת האנטישמיות. סבל ממושך עבר על העם היהודי כתוצאה משנאתם של עמים אחרים כלפיו. היו תקופות ששנאה זו היתה כבושה, ולא התפרצה כלפי חוץ, אך עם זאת, תשתית של שנאת-ישראל היתה קיימת בכל התקופות.

ציטוט שבועי:
קודם כל, לפני היותו כל דבר אחר, הוא יהודי. לא ישראלי, אלא יהודי. {אריאל שרון}

סיפור שבועי:

באישון לילה...

אחד מתלמידי רבי ישראל מאיר מראדין הידוע בכינויו - ה'חפץ חיים' הבחין כי מדי לילה בחצות, נכנס רבו לבית הכנסת, ומשתהה שם זמן רב והחליט לעקוב אחריו.
תפס עמדת תצפית בעזרת הנשים והמתין לבואו של ה'חפץ חיים'. בחצות נכנס הרב לבית הכנסת, פתח את ארון הקודש, התחיל לבכות ולהתייפח מול ספרי התורה וכה אמר: 'ריבונו של עולם, הרי אני כהן, וכהן עלול לבוא בנקל לידי כעס. אנא, עזרני שאוכל להתגבר על הכעס...'

פרשה שבועית:

פרשת משפטים / 'כבוד הגנב...'
 
"שנים ישלם" {שמות כ"ג, ג'}

פרשתנו עוסקת בהנחת היסודות החברתיים למדינה העתידה לקום ביום שבו יתנערו בני ישראל מאבק המדבר ויכבשו את ארץ כנען. היא דנה במשפט שישרור בה. מטרתה להורות כיצד לטפל בגנב, בשור המשתולל בחוצות, במכה רעהו או במזיק לרכושו, במקלל אביו, במוצא אבידה, בדיני הלוואה, באיסור שוחד ושקר. בכל הסבך החברתי שמעלה מציאות החיים האפורה.
עם זאת, אין זו מסכת חוקים יבשה. אין היא באה לדאוג רק לסדר הציבורי, לשמור על ה'שקט התעשייתי' בקרב נאמניה. הניסוח אינו פורמלי ומקצועי סתם. בפסוקי הפרשה שזורות מילים המוליכות גלי חום אנושי אל לב החוקים. מילים המצביעות על התעניינות החוק גם באדם הניצב מאחורי המעשים שנעשו - אם באדם החוטא, אם באדם הנפגע. מטרתן לעורר מודעות מוסרית בלב הקורא - הלומד, וכך להפוך את הבריות ל'מלומדים ומורגלים במידת החסד והרחמים, כי היא מידה משובחת' (ספר החינוך מצווה ס"ו).
זהו איפוא חוק מחנך. חוק שאינו נובע מאופי העם ומתרבותו, כי אם להיפך, מבקש לעצב את האופי לאור הסטנדרטים שלו.

מהו עונשו של הגנב?
"שנים ישלם" {כ"ג, ג'}. כלומר, כפול מערך הגניבה. אם היתה הגניבה יהלום בשווי עשרת אלפים שקל, ישלם הגנב סך של עשרים אלף שקל. וכך, בכל חפץ גנוב - מגבת, מכונית, ואפילו תפוזים מפרדס בצד הדרך, תמיד - "שנים ישלם".
הסיבה המחנכת פשוטה. יחוש נא הגנב את הטעם המר של חסרון כיס באותו סכום שחש הנגנב בעטיו. אולי יעורר אותו צער זה להבין את עוגמת נפשו של הזולת.

כאשר גונב השור גם טובח אותו או מוכרו, הוא נדרש לשלם פי ארבעה ולעתים פי חמישה (שם כ"א, ל"ז).
מדוע החמירה התורה בהטלת העונש? מסביר רבי עקיבא: 'מפני מה אמרו: אם טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמישה, מפני שנשתרש בחטא'.
ניתן לגנוב חפץ אחד כמה פעמים בזה אחר זה. כל פעולה המרחיקה יותר את החפץ הגנוב מרשות בעליו, היא תוספת גניבה ותוספת חטא. כאשר הגנב שוחט את השור, הוא הוסיף עוד על גניבתו ומתחייב בתשלום נוסף. כך מבטא הפסוק את ערכו של כל מעשה ומעשה.
החוק מבדיל בין גונב שור וטובחו או מוכרו, המשלם פי חמישה, לבין גונב שה וטובחו או מוכרו, המשלם רק פי ארבעה.
מדוע?
התבזותו של גונב השה היא נקודה לזכותו ביום הדין. בשעת הגניבה נשא אותו על כתפיו כדי לברוח במהירות, וודאי עורר את לעגם של הבריות, בעת שהבחינו בו. ישלם נא פחות, שכן חסה התורה על כבודו של ה...גנב.
{מעובד מספרו של הרב משה גרילק 'פרשה ופשרה}
שבת שלום - חודש טוב - יהונתן גרילק
אולי יעניין אותך גם
רגע לפני הסגר?! מקומות הבילוי השווים בכרמיאל
אימרה שבועית:
מדרך התורה להחזיק שלום עם כל אדם ולהעביר על המידה... וכשם שאין ראוי לחכם לכעוס ולנקום במריע לו מתוך חולי הרוח, כן אין ראוי לנקום ולשנוא את המריע מתוך חולי הנפש המשכלת וחסר משקל המידות. {רבי אברהם ישעיהו קרליץ – ה'חזון איש'}
 
זוהר זכרוב הזוכה הגדול של בית ספר למוסיקה 2020
אימרה שבועית:
מדרך התורה להחזיק שלום עם כל אדם ולהעביר על המידה... וכשם שאין ראוי לחכם לכעוס ולנקום במריע לו מתוך חולי הרוח, כן אין ראוי לנקום ולשנוא את המריע מתוך חולי הנפש המשכלת וחסר משקל המידות. {רבי אברהם ישעיהו קרליץ – ה'חזון איש'}
 
הגליל המערבי על המפה ברכיבת אופני שטח.
אימרה שבועית:
מדרך התורה להחזיק שלום עם כל אדם ולהעביר על המידה... וכשם שאין ראוי לחכם לכעוס ולנקום במריע לו מתוך חולי הרוח, כן אין ראוי לנקום ולשנוא את המריע מתוך חולי הנפש המשכלת וחסר משקל המידות. {רבי אברהם ישעיהו קרליץ – ה'חזון איש'}
 
רגע לפני הסגר?! מקומות הבילוי השווים בכרמיאל
אימרה שבועית:
מדרך התורה להחזיק שלום עם כל אדם ולהעביר על המידה... וכשם שאין ראוי לחכם לכעוס ולנקום במריע לו מתוך חולי הרוח, כן אין ראוי לנקום ולשנוא את המריע מתוך חולי הנפש המשכלת וחסר משקל המידות. {רבי אברהם ישעיהו קרליץ – ה'חזון איש'}
 
זוהר זכרוב הזוכה הגדול של בית ספר למוסיקה 2020
אימרה שבועית:
מדרך התורה להחזיק שלום עם כל אדם ולהעביר על המידה... וכשם שאין ראוי לחכם לכעוס ולנקום במריע לו מתוך חולי הרוח, כן אין ראוי לנקום ולשנוא את המריע מתוך חולי הנפש המשכלת וחסר משקל המידות. {רבי אברהם ישעיהו קרליץ – ה'חזון איש'}
 
הגליל המערבי על המפה ברכיבת אופני שטח.
אימרה שבועית:
מדרך התורה להחזיק שלום עם כל אדם ולהעביר על המידה... וכשם שאין ראוי לחכם לכעוס ולנקום במריע לו מתוך חולי הרוח, כן אין ראוי לנקום ולשנוא את המריע מתוך חולי הנפש המשכלת וחסר משקל המידות. {רבי אברהם ישעיהו קרליץ – ה'חזון איש'}
 
"פגר לא יכול לתת חלב"
אימרה שבועית:
מדרך התורה להחזיק שלום עם כל אדם ולהעביר על המידה... וכשם שאין ראוי לחכם לכעוס ולנקום במריע לו מתוך חולי הרוח, כן אין ראוי לנקום ולשנוא את המריע מתוך חולי הנפש המשכלת וחסר משקל המידות. {רבי אברהם ישעיהו קרליץ – ה'חזון איש'}
 
עיריית כרמיאל קיבלה אישור ממשרדי התרבות והבריאות להפעלת האמפי תיאטרון עד 500 איש
אימרה שבועית:
מדרך התורה להחזיק שלום עם כל אדם ולהעביר על המידה... וכשם שאין ראוי לחכם לכעוס ולנקום במריע לו מתוך חולי הרוח, כן אין ראוי לנקום ולשנוא את המריע מתוך חולי הנפש המשכלת וחסר משקל המידות. {רבי אברהם ישעיהו קרליץ – ה'חזון איש'}
 
״קורונה טיים״
אימרה שבועית:
מדרך התורה להחזיק שלום עם כל אדם ולהעביר על המידה... וכשם שאין ראוי לחכם לכעוס ולנקום במריע לו מתוך חולי הרוח, כן אין ראוי לנקום ולשנוא את המריע מתוך חולי הנפש המשכלת וחסר משקל המידות. {רבי אברהם ישעיהו קרליץ – ה'חזון איש'}
 
זאפה בדרכים בכרמיאל
אימרה שבועית:
מדרך התורה להחזיק שלום עם כל אדם ולהעביר על המידה... וכשם שאין ראוי לחכם לכעוס ולנקום במריע לו מתוך חולי הרוח, כן אין ראוי לנקום ולשנוא את המריע מתוך חולי הנפש המשכלת וחסר משקל המידות. {רבי אברהם ישעיהו קרליץ – ה'חזון איש'}
 
"הפרח בגני" המחודש יוצא מכרמיאל
אימרה שבועית:
מדרך התורה להחזיק שלום עם כל אדם ולהעביר על המידה... וכשם שאין ראוי לחכם לכעוס ולנקום במריע לו מתוך חולי הרוח, כן אין ראוי לנקום ולשנוא את המריע מתוך חולי הנפש המשכלת וחסר משקל המידות. {רבי אברהם ישעיהו קרליץ – ה'חזון איש'}
 
הכוח הנשי- אירוע יום האישה 2020 בהיכל התרבות כרמיאל
אימרה שבועית:
מדרך התורה להחזיק שלום עם כל אדם ולהעביר על המידה... וכשם שאין ראוי לחכם לכעוס ולנקום במריע לו מתוך חולי הרוח, כן אין ראוי לנקום ולשנוא את המריע מתוך חולי הנפש המשכלת וחסר משקל המידות. {רבי אברהם ישעיהו קרליץ – ה'חזון איש'}