כותרת
> C;
1/1
עיריית כרמיאל

דיונים ינואר - פברואר 2017: בית המשפט לעניינים מקומיים כרמיאל

כרמיאלי עיריית כרמיאלפורסם: 07.03.17 , 10:15ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
בהמשך לדיונים אשר התקיימו בימים 16.1.2017, 9.2.2017 ו- 20.2.2017 בבית המשפט לעניינים מקומיים בכרמיאל בפני כבוד השופטת אלואז זערורה-עבד אלחלים להלן עדכון הציבור בתיקים שהסתיימו ובהם ניתן פס"ד במועדים אלה. 
תכנון ובניה
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק התו"ב – פיצול דירות הכרעת דין הרשעה גזר דין 85,000 ₪ קנס או 850 ימי מאסר תמורתו.  בנוסף, 8,600 ₪ כפל אגרת בניה  התחייבות כספית בסך של  85,000 ₪ לכל אחד מהנאשמים להימנע למשך שנתיים מביצוע עבירה דומה.  צו הריסה לבניה הבלתי חוקית  וצו התאמה להיתר  על-פי החלטת ביהמ"ש הצווים שניתנו יירשמו בפנקסי המקרקעין.
 
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק התו"ב – אי קיום צו בנייה בלתי חוקית בשטח משותף
הכרעת דין הרשעה גזר דין  20,000 ₪ קנס או 200 ימי מאסר תמורתו, וכן התחייבות כספית בסך של 14,000 ₪ לכל אחד מהנאשמים להימנע למשך שנתיים מביצוע עבירה דומה.  כמו כן ניתן צו הריסה של הבנייה הבלתי חוקית. הצו ייכנס לתוקף תוך 12 חודשים. אא"כ יושג היתר בניה כחוק. על-פי החלטת ביהמ"ש הצו שניתן יירשם בפנקסי המקרקעין.
 
רישוי עסקים
מהות העבירה  על-פי החוק חוק רישוי עסקים ניהול עסק ללא רישיון - ללא אישור כיבוי אש הכרעת דין הרשעה גזר דין  12,000 ₪ קנס או 120 ימי מאסר, התחייבות כספית לנאשם  בסך של 20,000 ₪  להימנע מעבירה דומה למשך שנתיים. מהות העבירה  על-פי החוק  חוק רישוי עסקים ניהול עסק ללא רישיון – ללא אישור כיבוי  הכרעת דין הרשעה גזר דין נאשם 2 – 8,000 ₪ קנס או 80 ימי מאסר התחייבות כספית לנאשם 2 בסך של    16,000 ₪  להימנע מעבירה דומה למשך שנתיים. צו סגירה דחוי ל- 4 חודשים. מהות העבירה  על-פי החוק חוק רישוי עסקים ניהול עסק ללא רישיון - ללא אישור משרד הבריאות, כיבוי ותו"ב. מהות העבירה  על-פי החוק  חוק רישוי עסקים ניהול עסק ללא רישיון – ללא אישור כיבוי אש. הכרעת דין  הרשעה גזר דין 3,000 ₪ קנס או 30 ימי מאסר. התחייבות כספית לנאשם  בסך של 6,000 ₪  להימנע מעבירה דומה למשך שנתיים.
 
מהות העבירה  על-פי החוק חוק רישוי עסקים ניהול עסק ללא רישיון - ללא אישור כיבוי אש. הכרעת דין  הרשעה גזר דין 15,000 ₪  קנס או 150 ימי מאסר וכן התחייבות כספית בסך של 10,000 שקל  לכל אחד מהנאשמים להימנע מעבירה דומה למשך 3 שנים.  ובנוסף צו סגירה דחוי ל- 3 חודשים.
 
מהות העבירה  על-פי החוק חוק רישוי עסקים ניהול עסק ללא רישיון – ללא אישורים
גזר דין בהתאם לאישור הפרקליטות - מחיקת כתב האישום. מהות העבירה  על-פי החוק חוק רישוי עסקים ניהול עסק ללא רישיון - ללא הגשת בקשה וללא אישורים   גזר דין בהתאם לאישור הפרקליטות - מחיקת כתב האישום.

מהות העבירה על-פי החוק חוק רישוי עסקים ניהול עסק ללא רישיון – ללא אישורי
כיבוי אש, משרד התחבורה, ודחייה ע"י תו"ב - הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 10,000 ₪ קנס או 100 ימי מאסר התחייבות כספית בסך 20,000 ₪ להימנע מביצוע העבירה לשנתיים.
ובנוסף צו סגירה דחוי ל – 6 חודשים.
 
מהות העבירה  על-פי החוק חוק רישוי עסקים ניהול עסק ללא רישיון – ללא אישור כיבוי אש הכרעת דין  הרשעה  גזר דין  2,500 ₪ קנס או 25 ימי מאסר וכן  התחייבות כספית בסך של 2,500 ₪  להימנע מעבירה דומה למשך 3 שנים.
 
ברירות קנס
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים
ושמירת הסדר והניקיון) –  [ס' 48 (ו)]  הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 1,000 ₪ קנס או 10 ימי מאסר וכן התחייבות כספית ע"ס של 1,000 ₪ להימנע מעבירה דומה במשך שנתיים.
 
מהות העבירה  על-פי החוק חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים
ושמירת הסדר והניקיון) –  [ס' 15 ב' (א)] הכרעת דין  הרשעה גזר דין 900 ₪ קנס או 9 ימי מאסר
 
מהות העבירה  על-פי החוק חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר  והניקיון) – 
[ס' 10(ה)]  הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 900 ₪ קנס או 9 ימי מאסר.
 
מהות העבירה  על-פי החוק חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) – 
[ס' 10 ב' (ב)]  הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 450 ₪ קנס או 4 ימי מאסר
 
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים
ושמירת הסדר והניקיון) –  [ס' 111 (ו)]  הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 450 ₪ קנס או4 ימי מאסר.
 
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים
ושמירת הסדר והניקיון) –  [ס' 111 (ו)]  הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 450 ₪ קנס או4 ימי מאסר.
 
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים
ושמירת הסדר והניקיון) –  [ס' 111 (ו)]  הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 450 ₪ קנס או4 ימי מאסר.
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים
ושמירת הסדר והניקיון) –  [ס' 111 (ו)]  הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 450 ₪ קנס או4 ימי מאסר.
 
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים
ושמירת הסדר והניקיון) –  [ס' 111 (ו)]  הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 450 ₪ קנס או4 ימי מאסר.

מהות העבירה  על-פי החוק חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים
ושמירת הסדר והניקיון) –  [ס' 10 ב' (ב)]  הכרעת דין  הרשעה  גזר דין  450 ₪ קנס או 4 ימי מאסר.
 
מהות העבירה  על-פי החוק חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) – 
[ס' 10 ב' (י)]  הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 320 ₪ קנס.
 
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים
ושמירת הסדר והניקיון) – אי פינוי גזם במועד  [ס' 10 ב' (ה)]  הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 1,650 ₪ קנס או 9 ימי מאסר וכן התחייבות כספית ע"ס 1,000 ₪ להימנע מביצוע  עבירה דומה למשך שנתיים.
 
מהות העבירה  על-פי החוק חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר  והניקיון) –
[ס' 48] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 600 ₪ קנס או 6 ימי מאסר.
 
מהות העבירה  על-פי החוק חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר  והניקיון) –
[ס' 48] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 600 ₪ קנס או 6 ימי מאסר.
 
מהות העבירה  על-פי החוק חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר  והניקיון) –
[ס' 48] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 600 ₪ קנס או 6 ימי מאסר.
 
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) –
[ס' 61] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין  500 ₪ קנס או 5 ימי מאסר.
 
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) –
[ס' 61] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין  500 ₪ קנס או 5 ימי מאסר.
 
מהות העבירה  על-פי החוק חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) –
[ס' 10 ב'] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 500 ₪ קנס או 5 ימי מאסר.
 
מהות העבירה  על-פי החוק חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) –
[ס' 10 ב'] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 500 ₪ קנס או 5 ימי מאסר.
 
מהות העבירה  על-פי החוק חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים
ושמירת הסדר והניקיון) – [ס' 61 א'] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 500 ₪ קנס או 5 ימי מאסר.
 
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים
ושמירת הסדר והניקיון) – [ס' 10 ב'(ב)] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 500 ₪ קנס או 5 ימי מאסר.
 
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) –
[ס' 61 ו' (א)] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 500 ₪ קנס או 5 ימי מאסר.

מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים
ושמירת הסדר והניקיון) – [ס' 61 (א)] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 500 ₪ קנס או 5 ימי מאסר.
 
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים
ושמירת הסדר והניקיון) – [ס' 10 (ה)] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 500 ₪ קנס או 5 ימי מאסר.
 
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים
ושמירת הסדר והניקיון) –[ס' 111] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 500 ₪ קנס או 5 ימי מאסר.
 
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים
ושמירת הסדר והניקיון) – [ס' 10 (ב)] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 500 ₪ קנס או 5 ימי מאסר.
 
מהות העבירה  על-פי החוק חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר  והניקיון) –
[ס' 10 (ה)] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 475 ₪ קנס.
 
 
ענייני כלבים
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים
ושמירת הסדר והניקיון) –  אי חיסון [ס' 77(א)] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 1,500 ₪ קנס או 15 ימי מאסר וכן התחייבות כספית ע"ס 1,500 ₪ להימנע מביצוע עבירה דומה לשנתיים
 
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים
ושמירת הסדר והניקיון) – שוטטות כלב מסוג "מסוכן" [ס' 83 (א)] הכרעת דין  הרשעה
גזר דין 1,500 ₪ קנס או 15 ימי מאסר וכן התחייבות כספית ע"ס 2,000 ₪ להימנע מביצוע עבירה דומה לשנתיים.
 
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) – שוטטות [ס' 83 (א)] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 1,000 ₪ קנס או  10 ימי מאסר.
 
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) –  אי חיסון [ס' 77(א)] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 1,000 ₪ קנס או  10 ימי מאסר וכן התחייבות כספית ע"ס 1,000 ₪ להימנע מביצוע עבירה דומה 3 שנים/ מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) –  אי חיסון [ס' 77(א)]  הכרעת דין  הרשעה  גזר דין 730 ₪ קנס או  7 ימי מאסר  וכן התחייבות כספית ע"ס 1,000 ₪ להימנע מביצוע עבירה דומה לשנתיים.

ענייני חניה
מהות העבירה  על-פי החוק חוק עזר (העמדת רכב וחנייתו) – חנייה על מדרכה [ס' 5 (ג)(3)] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין  650 ₪ קנס או 6 ימי מאס.
 
מהות העבירה  על-פי החוק חוק עזר (העמדת רכב וחנייתו) – חנייה על מדרכה [ס' 5 (ג)(3)] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין  500 ₪ קנס או 5 ימי מאסר.
 
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (העמדת רכב וחנייתו) – אדום לבן [ס' 5 (ג)(16)] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין  250 ₪ קנס או 2 ימי מאסר.
 
מהות העבירה  על-פי החוק  חוק עזר (העמדת רכב וחנייתו) – חנייה בניגוד לתמרור [ס' 5 (ד)(3)] הכרעת דין  הרשעה  גזר דין  100 ₪ קנס או 1 יום מאסר.


 
 
 
 
 
 


 
אולי יעניין אותך גם
החל מבצע ניקיון וגינון באיזור התעשיה בכרמיאל
בהמשך לדיונים אשר התקיימו בימים 16.1.2017, 9.2.2017 ו- 20.2.2017 בבית המשפט לעניינים מקומיים בכרמיאל בפני כבוד השופטת אלואז זערורה-עבד אלחלים להלן עדכון הציבור בתיקים שהסתיימו ובהם ניתן פס"ד במועדים אלה. 
חברת מועצת העיר כרמיאל ד"ר יוליה נוסבק הצטרפה כחברת קואליציה
בהמשך לדיונים אשר התקיימו בימים 16.1.2017, 9.2.2017 ו- 20.2.2017 בבית המשפט לעניינים מקומיים בכרמיאל בפני כבוד השופטת אלואז זערורה-עבד אלחלים להלן עדכון הציבור בתיקים שהסתיימו ובהם ניתן פס"ד במועדים אלה. 
עו"ד ונוטריון אליסה דריקר מן, מונתה לסגנית ראש העיר כרמיאל
בהמשך לדיונים אשר התקיימו בימים 16.1.2017, 9.2.2017 ו- 20.2.2017 בבית המשפט לעניינים מקומיים בכרמיאל בפני כבוד השופטת אלואז זערורה-עבד אלחלים להלן עדכון הציבור בתיקים שהסתיימו ובהם ניתן פס"ד במועדים אלה. 
ברוב מוחץ אישרה אמש (יום ראשון) מועצת העיר את תקציב עיריית כרמיאל לשנת 2022
בהמשך לדיונים אשר התקיימו בימים 16.1.2017, 9.2.2017 ו- 20.2.2017 בבית המשפט לעניינים מקומיים בכרמיאל בפני כבוד השופטת אלואז זערורה-עבד אלחלים להלן עדכון הציבור בתיקים שהסתיימו ובהם ניתן פס"ד במועדים אלה. 
ראש העיר כרמיאל משה קונינסקי ביטל את סמכויותיו של סגן ראש העיר גיורא צ'שקין
בהמשך לדיונים אשר התקיימו בימים 16.1.2017, 9.2.2017 ו- 20.2.2017 בבית המשפט לעניינים מקומיים בכרמיאל בפני כבוד השופטת אלואז זערורה-עבד אלחלים להלן עדכון הציבור בתיקים שהסתיימו ובהם ניתן פס"ד במועדים אלה. 
מכרז להשלמת בניין המשרדים וההייטק בסמוך לתחנת הרכבת בכרמיאל, יפורסם בימים הקרובים
בהמשך לדיונים אשר התקיימו בימים 16.1.2017, 9.2.2017 ו- 20.2.2017 בבית המשפט לעניינים מקומיים בכרמיאל בפני כבוד השופטת אלואז זערורה-עבד אלחלים להלן עדכון הציבור בתיקים שהסתיימו ובהם ניתן פס"ד במועדים אלה. 
עיריית כרמיאל תפעל לחיזוק מבני מגורים יחד עם חב' עמיגור
בהמשך לדיונים אשר התקיימו בימים 16.1.2017, 9.2.2017 ו- 20.2.2017 בבית המשפט לעניינים מקומיים בכרמיאל בפני כבוד השופטת אלואז זערורה-עבד אלחלים להלן עדכון הציבור בתיקים שהסתיימו ובהם ניתן פס"ד במועדים אלה. 
כרמיאל בתנופה! מתחם לתעסוקה ותעשייה חדש יוקם בעיר
בהמשך לדיונים אשר התקיימו בימים 16.1.2017, 9.2.2017 ו- 20.2.2017 בבית המשפט לעניינים מקומיים בכרמיאל בפני כבוד השופטת אלואז זערורה-עבד אלחלים להלן עדכון הציבור בתיקים שהסתיימו ובהם ניתן פס"ד במועדים אלה. 
אחרי למעלה משני עשורים השלב הראשון להקמת מרכז רפואי בכרמיאל יצא לדרך !
בהמשך לדיונים אשר התקיימו בימים 16.1.2017, 9.2.2017 ו- 20.2.2017 בבית המשפט לעניינים מקומיים בכרמיאל בפני כבוד השופטת אלואז זערורה-עבד אלחלים להלן עדכון הציבור בתיקים שהסתיימו ובהם ניתן פס"ד במועדים אלה.