כותרת
> C;
1/1
לימודים

הכירו את בית הספר אדם חברה וטבע

כרמיאלי לימודיםפורסם: 03.11.13 , 09:50ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

"אדם חברה וטבע" הינו בית ספר תיכון דיאלוגי יצירתי השייך לרשת דרור בתי חינוך. בית הספר מתבסס על הדיאלוג החינוכי לאור משנתו של מרטין בובר, ועל החינוך הביקורתי לאור משנתו של פרירה. במרכז התהליך החינוכי עומד התלמיד כאדם שלם המביע את צרכיו, רצונותיו ויכולותיו.

"אדם חברה וטבע" הינו בית ספר תיכון דיאלוגי יצירתי השייך לרשת דרור בתי חינוך. בית הספר מתבסס על הדיאלוג החינוכי לאור משנתו של מרטין בובר, ועל החינוך הביקורתי לאור משנתו של פרירה. במרכז התהליך החינוכי עומד התלמיד כאדם שלם המביע את צרכיו, רצונותיו ויכולותיו.

בביה"ס שבע כיתות בשכבות ט'-י"ב, 15-20 תלמידים בכל כיתה.

מגמות – ב"אדם חברה וטבע" 3 מגמות אטרקטיביות ומאתגרות: סוסים, כלבים ורובוטיקה. יום מגמה מתקיים אחת לשבוע ובו לומדים בצורה חווייתית את התחום המעשי וכן את החומר התאורטי. דרך הלמידה המעשית לא רק ההנאה גדולה יותר אלא גם ההצלחה רבה יותר!

 מגמת סוסים– רכיבה, אילוף וכן ניהול וטיפול באורווה.

מגמת אילוף כלבים – מגיעים לכלבייה שלנו כלבים משוטטים שנכלאו ובסיום תהליך האילוף נמסרים למשפחות מאמצות. טיפול זהו תהליך מאוד משמעותי לתלמידים ולכלבים כאחד.

מגמת טכנולוגיה בשירות האדם - הלימודים כוללים רובוטיקה, פיזיקה, שרטוט, מכניקה, ועוד. כמו כן כוללים הכרות עם עולם התעשייה דרך סיורים ואימוץ מפעלים.

בשלוש המגמות יש נתיבי המשך בתפקידים צבאיים, במסלול שח"ם או בתפקידים הדורשים ידע טכנולוגי.

עולמות התוכן– גם בשאר מקצועות הלימוד התפיסה היא הוליסטית – הלמידה יוצרת הקשרים וחיבורים, בין עולמות שונים. לדוגמה "אדם וחברה" הוא עולם תוכן המשלב היסטוריה, אזרחות, אקטואליה, סוציולוגיה אנתרופולוגיה... אלו תחומים נושקים ומשלימים זה את זה. אנו שמים דגש גם על הקשרים בין החומר הנלמד לחייו של התלמיד – כך הסקרנות וכן ההבנה רבים הרבה יותר!

דוגמה טובה היא יציאה לטיול אחת לחודש – הכיתה יוצאת מחוץ לביה"ס לטיול – בו גם לומדים וגם נהנים ומתגבשים כקבוצה חברתית.

אופני הלמידה הם מגוונים – דיונים בכיתה, משחקים הממחישים את הנושאים, ניסויים, יציאת לטבע, סרטים, חקר. לאורך השנה מתקיימת למידה מבוססת פרוייקטים – הפרוייקט הוא שמנחה את התלמיד בתהליך ובדרך נענות שאלות, עולות שאלות נוספות ונרכשות מיומנויות מגוונות (החל מחקר דרך בנייה בעץ, עיצוב גרפי, כתיבה יוצרת ועוד...).

יחס אישי – לכל כיתה צוות מחנכים הנמצאים עם הכיתה לאורך כל השבוע ומלמדים את רוב המקצועות. בין צוות מחנכי הכיתה והתלמידים נרקם קשר אישי. מתוך צוות המחנכים של הכיתה לכל תלמיד יש "מחנך אישי" אשר יחד בונה יחד עם התלמיד תוכנית אישית, נמצא בקשר רציף עם ההורים ומהווה כתובת לכל עניין ודבר. 

מכיתה לקבוצה – הכיתה היא קבוצה חברתית שיש לה שם, הווי משותף, חוויות – יוצאים יחד לסמינרים, טיולים, נפגשים לפעילות אחר הצהרים. בקבוצה מתמודדים על השונות והייחודיות של כל חבר ויוצרים קשרים מעמיקים. את הכיתה צובעים, מעצבים, מנקים יחד והיא הופכת לבית שני של החניכים.

פעילות ומעורבות חברתית – המעורבות בחברה חשוב לנו מאוד: תלמידים שעברו קורס הכשרה בקיץ מדריכים ילדים צעירים מהם בביה"ס הדקל אחד לשבוע, לאורך השנה מתקיימות התנדבויות בקהילה עם בע"ח, בלימודים מושם דגש על מעורבות, פיתוח עמדה וביקורת המציאות.

אדם חברה וטבע – בית ספר שהוא בית!

אולי יעניין אותך גם
איזה תואר שני כדאי לעשות?

"אדם חברה וטבע" הינו בית ספר תיכון דיאלוגי יצירתי השייך לרשת דרור בתי חינוך. בית הספר מתבסס על הדיאלוג החינוכי לאור משנתו של מרטין בובר, ועל החינוך הביקורתי לאור משנתו של פרירה. במרכז התהליך החינוכי עומד התלמיד כאדם שלם המביע את צרכיו, רצונותיו ויכולותיו.

איך לבחור מקצוע לתואר ראשון בשנת 2021?

"אדם חברה וטבע" הינו בית ספר תיכון דיאלוגי יצירתי השייך לרשת דרור בתי חינוך. בית הספר מתבסס על הדיאלוג החינוכי לאור משנתו של מרטין בובר, ועל החינוך הביקורתי לאור משנתו של פרירה. במרכז התהליך החינוכי עומד התלמיד כאדם שלם המביע את צרכיו, רצונותיו ויכולותיו.

איש חינוך שלא יתחסן ולא ייבדק, לא יוכל להיכנס למוסדות החינוך

"אדם חברה וטבע" הינו בית ספר תיכון דיאלוגי יצירתי השייך לרשת דרור בתי חינוך. בית הספר מתבסס על הדיאלוג החינוכי לאור משנתו של מרטין בובר, ועל החינוך הביקורתי לאור משנתו של פרירה. במרכז התהליך החינוכי עומד התלמיד כאדם שלם המביע את צרכיו, רצונותיו ויכולותיו.

איזה תואר שני כדאי לעשות?

"אדם חברה וטבע" הינו בית ספר תיכון דיאלוגי יצירתי השייך לרשת דרור בתי חינוך. בית הספר מתבסס על הדיאלוג החינוכי לאור משנתו של מרטין בובר, ועל החינוך הביקורתי לאור משנתו של פרירה. במרכז התהליך החינוכי עומד התלמיד כאדם שלם המביע את צרכיו, רצונותיו ויכולותיו.

איך לבחור מקצוע לתואר ראשון בשנת 2021?

"אדם חברה וטבע" הינו בית ספר תיכון דיאלוגי יצירתי השייך לרשת דרור בתי חינוך. בית הספר מתבסס על הדיאלוג החינוכי לאור משנתו של מרטין בובר, ועל החינוך הביקורתי לאור משנתו של פרירה. במרכז התהליך החינוכי עומד התלמיד כאדם שלם המביע את צרכיו, רצונותיו ויכולותיו.

איש חינוך שלא יתחסן ולא ייבדק, לא יוכל להיכנס למוסדות החינוך

"אדם חברה וטבע" הינו בית ספר תיכון דיאלוגי יצירתי השייך לרשת דרור בתי חינוך. בית הספר מתבסס על הדיאלוג החינוכי לאור משנתו של מרטין בובר, ועל החינוך הביקורתי לאור משנתו של פרירה. במרכז התהליך החינוכי עומד התלמיד כאדם שלם המביע את צרכיו, רצונותיו ויכולותיו.

האם בתי הספר בכרמיאל בטיחותיים?

"אדם חברה וטבע" הינו בית ספר תיכון דיאלוגי יצירתי השייך לרשת דרור בתי חינוך. בית הספר מתבסס על הדיאלוג החינוכי לאור משנתו של מרטין בובר, ועל החינוך הביקורתי לאור משנתו של פרירה. במרכז התהליך החינוכי עומד התלמיד כאדם שלם המביע את צרכיו, רצונותיו ויכולותיו.

ציוד לבית ספר - מהיכן כדאי לרכוש?

"אדם חברה וטבע" הינו בית ספר תיכון דיאלוגי יצירתי השייך לרשת דרור בתי חינוך. בית הספר מתבסס על הדיאלוג החינוכי לאור משנתו של מרטין בובר, ועל החינוך הביקורתי לאור משנתו של פרירה. במרכז התהליך החינוכי עומד התלמיד כאדם שלם המביע את צרכיו, רצונותיו ויכולותיו.

ראיון עם אמיר – מחנך בבית הספר החברתי בכרמיאל

"אדם חברה וטבע" הינו בית ספר תיכון דיאלוגי יצירתי השייך לרשת דרור בתי חינוך. בית הספר מתבסס על הדיאלוג החינוכי לאור משנתו של מרטין בובר, ועל החינוך הביקורתי לאור משנתו של פרירה. במרכז התהליך החינוכי עומד התלמיד כאדם שלם המביע את צרכיו, רצונותיו ויכולותיו.

קורס נגרות במרכז - צריך להיות פרקטי

"אדם חברה וטבע" הינו בית ספר תיכון דיאלוגי יצירתי השייך לרשת דרור בתי חינוך. בית הספר מתבסס על הדיאלוג החינוכי לאור משנתו של מרטין בובר, ועל החינוך הביקורתי לאור משנתו של פרירה. במרכז התהליך החינוכי עומד התלמיד כאדם שלם המביע את צרכיו, רצונותיו ויכולותיו.

הישגים מרשימים ביותר בזכאות לבגרות לתלמידי אורט פסגות, אורט כרמים ואמית בכרמיאל

"אדם חברה וטבע" הינו בית ספר תיכון דיאלוגי יצירתי השייך לרשת דרור בתי חינוך. בית הספר מתבסס על הדיאלוג החינוכי לאור משנתו של מרטין בובר, ועל החינוך הביקורתי לאור משנתו של פרירה. במרכז התהליך החינוכי עומד התלמיד כאדם שלם המביע את צרכיו, רצונותיו ויכולותיו.

הדרכת הורים פרטנית – לומדים לדאוג לילדים

"אדם חברה וטבע" הינו בית ספר תיכון דיאלוגי יצירתי השייך לרשת דרור בתי חינוך. בית הספר מתבסס על הדיאלוג החינוכי לאור משנתו של מרטין בובר, ועל החינוך הביקורתי לאור משנתו של פרירה. במרכז התהליך החינוכי עומד התלמיד כאדם שלם המביע את צרכיו, רצונותיו ויכולותיו.