כותרת
> C;
1/1
לימודים

שונות משתפת – יסודות השילוב באורט כרמים

כרמיאלי לימודיםפורסם: 15.11.13 , 08:57שם הכותב/ת: יואב קוסן, מנהל ביה"ס

בשנים האחרונות חלו תהליכים חברתיים שהביאו לשינויים במסגרת הכיתה "הרגילה" במספר היבטים: הלימודי-הישגי, החברתי-ערכי,  וההתפתחותי-רגשי. מדובר, בין השאר, על שילובם של תלמידים בעל מגוון צרכים מיוחדים. 

בשנים האחרונות חלו תהליכים חברתיים שהביאו לשינויים במסגרת הכיתה "הרגילה" במספר היבטים: הלימודי-הישגי, החברתי-ערכי,  וההתפתחותי-רגשי. מדובר, בין השאר, על שילובם של תלמידים בעל מגוון צרכים מיוחדים. חוק החינוך המיוחד מורה על הענקת זכות לתלמיד בעל צרכים מיוחדים להשתלב במסגרת החינוך "הרגיל". החוק מבליט את התפיסה וההכרה בזכותם ויכולתם של תלמידים ללמוד, ולהשתלב בחברה, כזכות בסיסית וטבעית. ביטוי לכך ניתן למצוא ב"ועדת מרגלית" משנת 2000.
ומה מקומו של ביה"ס בעת זו? לשם חיזוק הקשרים הבין-אישיים וטיפוח הקשר בקהילה, בין תלמיד "רגיל" לתלמיד בעל צרכים מיוחדים.
כיצד יכול ביה"ס, אם לא לומר חייב, לקיים מסגרות המאזנות/משלבות בין הצורך בדרישות האקדמיות/לימודיות לבין משימת קבלת והכלת התלמיד בעל הצרכים המיוחדים?
באורט-כרמים לומדים כיום 1314 תלמידים. זהו בית ספר מקיף, שש-שנתי, לא סלקטיבי.
בביה"ס קיימים 3 מסלולים לחינוך מיוחד, מתוך ה-16 של משרד החינוך: כיתה מקדמת (מסלול 07P.D.D(  ומחוננים.
איך מחד בביה"ס אחד, עם שונות גדולה  במאפייני התלמידים (מקדמת, מחוננים, p.d.d)) מצליח לתת מענה מותאם לאוכלוסיות שונות עם מאפיינים שונים, ומאידך יוצר חברת תלמידים שיש בתוכה דיאלוג, עשייה משותפת, מתוך חזון בית ספרי אחד.
מהי חווית ביה"ס עבור אותם תלמידים, סגל ההוראה וההורים?
אלו תלמידים מרגישים יותר מחוברים לחוויית ביה"ס הכולל? כמה מרגישים "תחומים/סגורים" בתוך בועתם ופחות בחוויה הכללית ולחזון ביה"ס? כיצד מתחלקים המשאבים בין מעגלי השונות – מורים? מקצועות? שעות? בחירת מיקום חדרי הלמידה? שילוב ומוביליות פדגוגית של תלמידים אלה?
 
החינוך החברתי-ערכי מוביל תהליך של למידה חברתית בבית הספר, מטפח  ערכים, מקדם את ההתפתחות המוסרית חברתית של תלמידיו ומשפיע על אורח החיים הבית ספרי. פעילותו מקדמת מטרות לטווח קצר ומטרות לטווח ארוך. בטווח הקצר הוא חותר לכונן חברת נעורים המאפשרת התנסות במצבי חיים של "כאן ועכשיו", ובטווח הארוך הוא מבקש להכין את התלמיד להיות אזרח פעיל ומעורב בחברה בעתיד. בפעילותו מסייע החינוך החברתי-ערכי למתבגרים לברר את זהותם האישית והחברתית, לבחון את סולם הערכים שלהם ואת יישומו במציאות ולחזק את תחושת השייכות לכיתה, לבית הספר, לחברה, למדינה וללאום. מדובר על ערכים כמו סובלנות כלפי בני אדם אחרים ושנים בחברה.
הפעילות בחינוך החברתי-ערכי ב"אורט כרמים" מאופיינת בסביבת תקשורת נינוחה, פתוחה ובטוחה, המאפשרת פעילות מגוונת והתנסות עשירה. החינוך החברתי מעודד מאוד ריבוי הזדמנויות להתנסות. ההתנסות מאפשרת תרגול חוויתי,  בתנאים מבוקרים, תוך הפקת לקחים. זהו כלי חשוב להקניית הרגלים לחיים בדמוקרטיה.
 
שונות משתפת
אלו פעילויות מקיים "אורט כרמים" לשם השגת שילוב?
קליטת תלמידים במרחב: בביה"ס מתקיימים 2 מסלולים ייחודים, תלמידי p.d.d. (תלמידים על ספקטרום של אוטיזם ואספרגר) ותלמידים מחוננים (5% מהתלמידים שלהם היכולות הגבוהות ביותר בהשוואה לשאר התלמידים במונחים של I.Q  מדובר על מנת משכל של 125 ומעלה).
ארגון סדר יום הכולל ניהול הסעות אל העיר ומחוצה לה. חלק מן המסלולים כוללים הזנה.

  • בחירת מיקום פיסי של הכיתה: ביה"ס מתחשב באבחון התלמידים. ישנן מסלולים הדורשים למרחבים מוגנות וסביבה שקטה יותר. כיתות שכאלה ממוקמות בריחוק יחסי משאר כיתות השכבה. כיתות שאינן זקוקות למוגנות, משולבות בתוך מרחב השכבה.
  • שילוב חברתי-שכבתי ובית ספרי:לכל כיתה ישנה כיתה מאמצת מן השכבה גיבוש תקנון בית הספר, מועצת תלמידים, משצי"ים (מדריכי של"ח צעירים), עיתון בית-ספרי, רדיו בית-ספרי, נבחרות ספורט, כנסים, טקסים, אירועי בית ספר, חגים ומועדים, מסיבות ופעולות גיבוש והפוגה, פעילות חוגים  - תיאטרון, תקשורת, פעילות בקהילה וביישוב, "שולחן עגול" – מפגשי מנהל-תלמידים לליבון סוגיות מחיי בית הספר.
  • שילוב פדגוגי – שילוב תלמידים בכיתות "רגילות", שילוב מורים בכיתות "מיוחדות" (ולא רק מורים המוכשרים לכך), שילוב מקצועות דיסיפלינריים מעבר לכישורי חיים וכישורי עבודה.
אולי יעניין אותך גם
צעירים בני 18-40 ומתגוררים בנגב ובגליל? השבוע הפתוח במרכזי הצעירים של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל חוזר

בשנים האחרונות חלו תהליכים חברתיים שהביאו לשינויים במסגרת הכיתה "הרגילה" במספר היבטים: הלימודי-הישגי, החברתי-ערכי,  וההתפתחותי-רגשי. מדובר, בין השאר, על שילובם של תלמידים בעל מגוון צרכים מיוחדים. 

24 שנים לרצח ראש הממשלה בבית הספר מדעי-תורני "מוריה" בכרמיאל

בשנים האחרונות חלו תהליכים חברתיים שהביאו לשינויים במסגרת הכיתה "הרגילה" במספר היבטים: הלימודי-הישגי, החברתי-ערכי,  וההתפתחותי-רגשי. מדובר, בין השאר, על שילובם של תלמידים בעל מגוון צרכים מיוחדים. 

כרמיאל , בצפון : בתי ספר בתכנית 'מרום' מקבלים ליווי שמקדם הישגים , משפר הצלחות ואקלים מוסדי וממנף תכניות עבודה מבוססות יעדים

בשנים האחרונות חלו תהליכים חברתיים שהביאו לשינויים במסגרת הכיתה "הרגילה" במספר היבטים: הלימודי-הישגי, החברתי-ערכי,  וההתפתחותי-רגשי. מדובר, בין השאר, על שילובם של תלמידים בעל מגוון צרכים מיוחדים. 

צעירים בני 18-40 ומתגוררים בנגב ובגליל? השבוע הפתוח במרכזי הצעירים של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל חוזר

בשנים האחרונות חלו תהליכים חברתיים שהביאו לשינויים במסגרת הכיתה "הרגילה" במספר היבטים: הלימודי-הישגי, החברתי-ערכי,  וההתפתחותי-רגשי. מדובר, בין השאר, על שילובם של תלמידים בעל מגוון צרכים מיוחדים. 

24 שנים לרצח ראש הממשלה בבית הספר מדעי-תורני "מוריה" בכרמיאל

בשנים האחרונות חלו תהליכים חברתיים שהביאו לשינויים במסגרת הכיתה "הרגילה" במספר היבטים: הלימודי-הישגי, החברתי-ערכי,  וההתפתחותי-רגשי. מדובר, בין השאר, על שילובם של תלמידים בעל מגוון צרכים מיוחדים. 

כרמיאל , בצפון : בתי ספר בתכנית 'מרום' מקבלים ליווי שמקדם הישגים , משפר הצלחות ואקלים מוסדי וממנף תכניות עבודה מבוססות יעדים

בשנים האחרונות חלו תהליכים חברתיים שהביאו לשינויים במסגרת הכיתה "הרגילה" במספר היבטים: הלימודי-הישגי, החברתי-ערכי,  וההתפתחותי-רגשי. מדובר, בין השאר, על שילובם של תלמידים בעל מגוון צרכים מיוחדים. 

כרמיאל, בצפון : עשרות תלמידים לוקחים חלק במפעל "אקדמיה כיתה" בשנה"ל זו , התש"ף

בשנים האחרונות חלו תהליכים חברתיים שהביאו לשינויים במסגרת הכיתה "הרגילה" במספר היבטים: הלימודי-הישגי, החברתי-ערכי,  וההתפתחותי-רגשי. מדובר, בין השאר, על שילובם של תלמידים בעל מגוון צרכים מיוחדים. 

עתיד כרמיאל – תמיד אפשר להצליח!

בשנים האחרונות חלו תהליכים חברתיים שהביאו לשינויים במסגרת הכיתה "הרגילה" במספר היבטים: הלימודי-הישגי, החברתי-ערכי,  וההתפתחותי-רגשי. מדובר, בין השאר, על שילובם של תלמידים בעל מגוון צרכים מיוחדים. 

כרמיאל ,בצפון : מערכת החינוך מציינת את שבוע העליות

בשנים האחרונות חלו תהליכים חברתיים שהביאו לשינויים במסגרת הכיתה "הרגילה" במספר היבטים: הלימודי-הישגי, החברתי-ערכי,  וההתפתחותי-רגשי. מדובר, בין השאר, על שילובם של תלמידים בעל מגוון צרכים מיוחדים. 

כרמיאל : 220 משתתפים בכנס מרתק ומעורר השראה בתחום המתמטיקה.

בשנים האחרונות חלו תהליכים חברתיים שהביאו לשינויים במסגרת הכיתה "הרגילה" במספר היבטים: הלימודי-הישגי, החברתי-ערכי,  וההתפתחותי-רגשי. מדובר, בין השאר, על שילובם של תלמידים בעל מגוון צרכים מיוחדים. 

כרמיאל , בצפון : היום החל תהליך לאיתור תלמידים מחוננים בבתיה'ס היסודיים

בשנים האחרונות חלו תהליכים חברתיים שהביאו לשינויים במסגרת הכיתה "הרגילה" במספר היבטים: הלימודי-הישגי, החברתי-ערכי,  וההתפתחותי-רגשי. מדובר, בין השאר, על שילובם של תלמידים בעל מגוון צרכים מיוחדים. 

כרמיאל,בצפון : עשרות תלמידים לוקחים חלק במסעות מעצבי זהות, ובמסעות לחיזוק תחושת ההשתייכות לארץ, לעם, ולמדינה

בשנים האחרונות חלו תהליכים חברתיים שהביאו לשינויים במסגרת הכיתה "הרגילה" במספר היבטים: הלימודי-הישגי, החברתי-ערכי,  וההתפתחותי-רגשי. מדובר, בין השאר, על שילובם של תלמידים בעל מגוון צרכים מיוחדים.