כותרת
> C;
1/1
הבלוגיה

ראו הוזהרתם! מהי הערת אזהרה ועבור מי היא תקפה?

כרמיאלי פורסם: 19.11.13 , 14:53ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

במסגרת דיני המקרקעין 'הערת אזהרה', היא רישום במרשם המקרקעין בדבר התחייבות בכתב, של בעל המקרקעין ו/ או בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה ו/ או להימנע מלעשות בהם עסקה. מכאן אנו למדים, כי לרישום הערת אזהרה שתי מטרות: