כותרת
> C;
1/1
נדל"ן וכלכלה

מכירת דירה בעקבות גירושין – אליה וקוץ בה! מאת עו"ד מלי בנזינו

כרמיאלי נדל"ן וכלכלהפורסם: 26.01.14 , 12:22ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

אחד המאפיינים הבולטים של חיי הנישואין הוא רכישת נכס מקרקעין על-ידי שני בני הזוג ורישומו על שמם בחלקים שווים; נושא זה אינו מאפיין רק את הליכי הנישואין, אלא מקבל משנה תוקף

עו"ד על נדל"ן/ עורכת הדין מלי בנזינו*

מכירת דירה בעקבות גירושין – אליה וקוץ בה!

אחד המאפיינים הבולטים של חיי הנישואין הוא רכישת נכס מקרקעין על-ידי שני בני הזוג ורישומו על שמם בחלקים שווים; נושא זה אינו מאפיין רק את הליכי הנישואין, אלא מקבל משנה תוקף וחיזוק במסגרת הליכי גירושין בהם ניתן לראות פעמים רבות מאבק ארוך ועיקש על בית המגורים –  מי יקבל אותו ובאיזה מחיר?

חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") מסדיר את מכלול הסוגיות הנוגעות למיסוי מקרקעין בעסקאות של מכירה ו/או רכישה ו/או העברה ללא תמורה ועוד. בין היתר, קובע החוק מקרים בהם פעולות שונות במקרקעין לא יחשבו לעסקה ובהתאם לכך, לא יהיו חייבות במס ו/או לחילופין – יחשבו לעסקה, אך יהיו זכאים לקבלת פטור מלא ו/או חלקי מתשלום המס.

בשנת 2005, נכנס לתוקף תיקון מס' 55 לחוק אשר התייחס להעברת מקרקעין אגב גירושין וקבע את ההנחיות לגבי חיוב במס במקרה זה; התיקון האמור קיבל ביטוי בסעיף 4א לחוק שקבע כי:

"העברת זכויות בזכות במקרקעין או בזכות באיגוד במקרקעין, הנעשית על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, לא יראוה כמכירה או כפעולה באיגוד לעניין חוק זה, בין אם היא העברה בין בני זוג ובין אם היא העברה מהם לילדיהם...".

על-פי החוק העברת זכויות בנכס מקרקעין בישראל בהתאם לפסק-דין שניתן 'אגב גירושין', אינה מהווה 'עסקה' כלל ועיקר, ובלבד שההעברה נעשית בין בני הזוג עצמם, או לילדיהם. משמעות התיקון היא כי, העברת מקרקעין בין בני זוג כתוצאה מפסק דין לגירושין, לא תחשב העברה כמכירה החייבת במס ועל כן, העברה זו לא תהיה חייבת במס שבח ו/או במס רכישה. על הצדדים להסכים ביניהם על העברת המקרקעין ובהמשך להסדיר את הליך העברת הזכויות בנכס במסגרת גירושין בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) ו/או מינהל מקרקעי ישראל ו/או חברה משכנת, לפי העניין.

לא למיותר לציין, כי לעיתים העברת הזכויות אינה כדאית למקבל הנכס, במידה ויהא מעוניין למוכרו בעתיד. על פי עיקרון 'רציפות המס', כפי שקבוע בחוק ואף הותווה בפסיקת בית המשפט העליון, כל השבח שנצבר במהלך התקופה שהחזיק בנכס בן-הזוג המעביר, ימוסה וישולם על-ידי בן-הזוג המקבל במועד מכירת הנכס על-ידו וזאת, אף במידה ושילם בגין רכישת מחצית הזכויות של בן-הזוג המעביר.

לפיכך, במסגרת הליך גירושין, טרם תסכימו לקבל ו/או לרכוש את חלקו של הצד השני בדירת המגורים ו/או בכל נכס מקרקעין משותף אחר, מומלץ לבדוק היטב ולבצע מראש תכנון מס נכון, באמצעות עורכי דין מקרקעין ומיסוי נדל"ן, שאחרת שכרכם עלול לצאת בהפסדכם.

בהצלחה...!

.*עורכת הדין מלי בנזינו הינה בעלת משרד עורכי דין וגישור באזור תעשייה כרמיאל המעניק    ללקוחותיו שירותים משפטיים מתחומים שונים ביניהם, נדל"ן ומקרקעין, חוזים והסכמים.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין המתמצא בתחום בטרם נקיטת כל פעולה ו/או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת
 

לפרטים נוספים כנסו לאתר של עו"ד מלי בנזינו

אולי יעניין אותך גם
חושבים לעבור לרעננה? עצרו לבחון 3 נתונים חשובים!

אחד המאפיינים הבולטים של חיי הנישואין הוא רכישת נכס מקרקעין על-ידי שני בני הזוג ורישומו על שמם בחלקים שווים; נושא זה אינו מאפיין רק את הליכי הנישואין, אלא מקבל משנה תוקף

משכנתא לזוגות צעירים

אחד המאפיינים הבולטים של חיי הנישואין הוא רכישת נכס מקרקעין על-ידי שני בני הזוג ורישומו על שמם בחלקים שווים; נושא זה אינו מאפיין רק את הליכי הנישואין, אלא מקבל משנה תוקף

ניהול פיננסי חכם לעסק

אחד המאפיינים הבולטים של חיי הנישואין הוא רכישת נכס מקרקעין על-ידי שני בני הזוג ורישומו על שמם בחלקים שווים; נושא זה אינו מאפיין רק את הליכי הנישואין, אלא מקבל משנה תוקף

איזה סוגי הלוואה יש בשוק

אחד המאפיינים הבולטים של חיי הנישואין הוא רכישת נכס מקרקעין על-ידי שני בני הזוג ורישומו על שמם בחלקים שווים; נושא זה אינו מאפיין רק את הליכי הנישואין, אלא מקבל משנה תוקף

נתקבל טופס 4. שגראוי SBC תחל בימים הקרובים באכלוס שלב א' ב - VIEW SELECTED בשכונת מכוש בכרמיאל

אחד המאפיינים הבולטים של חיי הנישואין הוא רכישת נכס מקרקעין על-ידי שני בני הזוג ורישומו על שמם בחלקים שווים; נושא זה אינו מאפיין רק את הליכי הנישואין, אלא מקבל משנה תוקף

ככה בוחרים דירה בצפון

אחד המאפיינים הבולטים של חיי הנישואין הוא רכישת נכס מקרקעין על-ידי שני בני הזוג ורישומו על שמם בחלקים שווים; נושא זה אינו מאפיין רק את הליכי הנישואין, אלא מקבל משנה תוקף

כיצד יתכן שהארנונה בכרמיאל התייקרה אם גודל הדירה לא השתנה?

אחד המאפיינים הבולטים של חיי הנישואין הוא רכישת נכס מקרקעין על-ידי שני בני הזוג ורישומו על שמם בחלקים שווים; נושא זה אינו מאפיין רק את הליכי הנישואין, אלא מקבל משנה תוקף

בדק בית – מתי צריך לעשות את זה?

אחד המאפיינים הבולטים של חיי הנישואין הוא רכישת נכס מקרקעין על-ידי שני בני הזוג ורישומו על שמם בחלקים שווים; נושא זה אינו מאפיין רק את הליכי הנישואין, אלא מקבל משנה תוקף

השקעות נדלן בקליבלנד שרלוונטיות גם לישראלים

אחד המאפיינים הבולטים של חיי הנישואין הוא רכישת נכס מקרקעין על-ידי שני בני הזוג ורישומו על שמם בחלקים שווים; נושא זה אינו מאפיין רק את הליכי הנישואין, אלא מקבל משנה תוקף