כותרת
> C;
1/1
חדשות

סערה בישיבת מועצת העיר האחרונה

כרמיאלי חדשותפורסם: 07.04.14 , 15:43ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

ישיבת מועצת העיר האחרונה הסתיימה בנטישתם של חברי האופוזיציה במחאה על כך שלטענתם לא ניתן להם  לקרוא את שאילתות.

חברי סיעת האופוזיציה נאלצו לעזוב את ישיבת מועצת העיר במחאה לאחר שעדי אלדר סירב לאפשר להם לקרוא את השאילתות שהוכנו לקראת הישיבה ,חברי סיעת מהפך הביעו חוסר שביעות רצון מדרך סתימת הפיות שנוהג ראש עירית כרמיאל כלפיהם ומהעובדה שמליאת המועצה עומדת לאשר בישיבה זו הלוואה נוספת של מעל ל 3000000 ₪ להיכל התרבות הנמצא בגרעון של כ 7000000 ₪ ולמרות מצבו העגום, מאפשרת  את הגדלת מצבת כוח האדם בהיכל ללא מכרזים ולמקורבים לכאורה . חברי סיעת מהפך פנו השבוע למבקר המדינה בנדון!

ביום רביעי ה 2/4/2014 התקיימה ישיבת מועצת עיר, לקראת הישיבה שלחו חברי סיעת רק (מהפך) במועצת העיר 4 שאילתות ובישיבה עצמה ביקשו להעלות 3 מתוכן לדיון ולקבלת התייחסות.

למרות שבכל שלוש הישיבות הראשונות מאז הבחירות אפשרו לחברי סיעת מהפך בראשותו של קונינסקי לקרוא את השאילתות , החליט ראש העיר אלדר שלא לאפשר את קריאת השאילתות לציבור , וליידע את התושבים הצופים בשידור של ישיבות המועצה בשאילתות העולות לדיון.

קונינסקי וחבר סיעתו אלון אזולאי ,ריטה פרבר ועו"ד סיוון דמרי גרשין נפגשו בשבועיים החולפים עם עשרות בעלי עסקים שביקשו להעלות את נושא העלאת אגרות השילוט בעיר ועל הפגיעה הגדולה הצפויה לפרנסתם . זאת ועוד ביקשו חברי הסיעה להעלות לדיון ולדרוש בשאילתה נוספת  לתעדף את תושבי כרמיאל במכרזי רכש ואספקת שירותים , בגיוס כוח אדם למשרות בעירייה ובגופי הסמך אך לצערם, אלדר סירב לאפשר להם לעשות זאת.

קונינסקי ואזולאי יצאו בכעס גדול את מליאת המועצה לא לפני שהישירו מבטם לכל חברי המועצה וטענו כי הם בובות על חוט וכי הם נותנים יד למדיניות של סתימת פיות ומידור של תושבי כרמיאל ממידע , לטענתם אלדר וחברי המועצה נותנים יד לקריסת העסקים הקטנים בעיר ,לא מתעדפים את תושבי העיר ובכך גורמים להגירה שלילית של תושבים , עוד הוסיפו לפני שטרקו את דלת חדר הישיבות כי חברי המועצה נותנים ידם "ומוסיפים חטא על פשע" באם יאפשרו הלוואה להיכל התרבות בגובה 3700000 ₪ ובו בזמן יאפשרו בשקט ובחשאיות את קבלתו לעבודה בהיכל התרבות הכושל  עובדים חדשים שריח של שוחד בחירות ,לכאורה, נודף מפעולה זו.

קונינסקי ואזולאי ציינו כי לא יתפלאו באם צילום הווידאו של ישיבת מועצת העיר שתיעד את התנהלות הדיון ואת התנהלותו הריכוזית והלא דמוקרטית של אלדר לא יפורסם לציבור התושבים כדרך אופינית להתנהלותו של אלדר לסתום פיות ולמדר את התושבים ממידע.

קונינסקי הוסיף והדגיש" כי אלדר לא מפנים עדיין כי הוא מיצג לא רק את 60% התושבים שבחרו בו אלא גם את ה40% שלא בחרו בו  וכי הוא חייב להבין שעליו לשנות את דרך התנהלות דיוני המועצה , כיו"ר האופוזיציה לא אתן יד לאפשר קיום ישיבות מועצה עקרות מדיון , לא אאפשר להעביר החלטות משמעותיות ללא מחשבה וללא כל הגיון כלכלי או ציבורי. ישיבת המועצה האחרונה היא כתם שחור לדמוקרטיה ועל אלדר להתבייש שהוא מוביל מדיניות של סתימת פיות ,של חוסר שיתוף תושבים וחוסר נכונות לתעדוף כרמיאלים במכרזים תוך העדפה ,לכאורה, של תומכיו בקבלתם לתפקידים בגוף סמך עירוני ו/או בעירייה ללא מכרז ועוד לאפשר להיכל התרבות לקבל מיליונים למרות שהוא בגרעון עתק ונוהל בצורה כושלת ע"י אלדר , סגניתו גרינברג שמשמשת יו"ר ההיכל ומי שניהל אותו בשנים האחרונות אלי שדה.

בישיבה הוצגה ,לכאורה," תכנית הבראה" כפי שהוגדרה ע"י אלדר אך כמי שבקיא בתכניות עסקיות והעמיק לא פעם בקריאת תכניות הבראה עלי לציין כי מכל 7 העמודים שהוגשו לנו רק עמוד וחצי מתייחסים להמלצות לגבי תפקוד ההיכל בעתיד, כל השאר מציגים שוב את הדוחות הכספיים של ההיכל , צורה זו של הצגת "תכנית הבראה" היא לא רצינית, לא מקצועית ,"היא קצרה יותר מרשימת המכולת שאני מקבל מאשתי לקנות לקראת ערב יום שישי" ,היא מאופיינת בחוסר מקצועיות והיא תוביל לקריסת היכל התרבות ותפגע ביציבותה הכלכלית של העירייה.

 

תגובת העירייה:

כחבר מועצה  קונינסקי אמור להכיר היטב את החוקים הקשורים לניהול ישיבות מועצה ובהם הדרך להציג שאילתא והדרך לדון בה. כבר דובר בזה בישיבות מועצה קודמות.

במקרה הזה, היה ניסיון שלו להשתלט על הישיבה וראש העיר לא איפשר להתנהגות הבריונית הזו להימשך .

ישיבות מועצת העיר מתנהלות באופן דמוקרטי, בהתאם לתקנות ובאופן ענייני ומקצועי.

באשר להיכל התרבות:

לקונינסקי עמדה הזכות להציג את עמדתו, אך הוא בחר לעזוב את הישיבה בטרם נדון נושא זה.

לגופו של עניין להיכל התרבות הוכנה תכנית הבראה מקצועית , מפורטת, על ידי רואה חשבון, תכנית הנוגעת בכל הנושאים הקשורים להתנהלות היכל התרבות.

עיריית כרמיאל מתוך רצון לאפשר לתושבי העיר להינות מתכניות תרבות מגוונות, קיבלה החלטה ברוב קולות חברי מועצת העיר, על גיבוי פעולות היכל התרבות ותמיכה בו.

 

עיינו בשאילתות של חברי האופוזיציה:

 1. חיוב בעלי עסקים באגרות שילוט בניגוד לסיכומים עם נציגי בעלי העסקים, בתעריפים מוגדלים. ( תוצג ע"י משה קןנינסקי) .

עיריית כרמיאל החליטה  להעלות את אגרת השילוט בעסקים בכרמיאל, זאת לאחר שבסיכום מיום 23/12/12 התחייבה העירייה בפני נציגות בעלי העסקים , לאחר מחאה ציבורית והפגנה שקיימו כי "סקר השלטים נערך ע"י חברה קבלנית חיצונית בשנת 2012 יבוטל ובמקומו יבצעו מדי שנה פקחי העירייה את הסקר, עוד התחייבה העירייה כי תוקם ועדה בשיתוף בעלי העסקים שתבחן את המדידות של הפקחים ,תקבע פרמטרים לחיוב ותשמש במקביל גם כוועדת ערר. זאת ועוד ,במנהלת העסקים שהוקמה בשנה האחרונה ( בשנת הבחירות ) התחייבה העירייה כי בעלי העסקים לא יחויבו באגרת שילוט שתעלה על 580 ₪ לכל עסק בשנה.

בשבועות האחרונים מקבלים בעלי עסקים חיוב מקומם של אגרות שלטים בניגוד לסיכומים ,בהסתמך על נתוני הסקר החיצוני שנפסל, ללא התייעצות וקביעת פרמטרים למדידה , ללא מדידה ע"י פקחי העירייה כפי שהובטח ובחיוב גבוהה העולה במספר מונים על הסיכומים הקודמים עם בעלי העסקים.

לאור זאת נבקש לקבל את התייחסות העירייה בכלל  ואת התייחסותה של מ"מ ראש העיר גב' גרינברג בפרט שכן תחום זה באחריותה הישירה ולקבל הבהרות מנומקות לסעיפים הבאים:

2.1. מדוע לא ביצעה העירייה סקר ומדידות מעודכנות של שלטי העסקים בשנת 2013 ובשנת 2014 ע"י פקחי העירייה כפי שהתחייבה לעשות ?

2.2. מדוע לא ביטלה העירייה את הסקר שביצעה חברה קבלנית בשנת 2012 ? מדוע היא מתבססת עליו בחיובי אגרות השילוט לשנת 2013/14 ?

2.3. מדוע מחייבת העירייה את בעלי העסקים בתעריפי אגרות שילוט חדשות שלא נקבעו במשוף עם בעלי העסקים כפי שהתחייבה העירייה לעשות ? מדוע התעריפים גבוהים מהמסוכם עקרונית עם בעלי העסקים ( 580 ₪ לכל היותר לבעל עסק) ?

2.4. מדוע לא מפרידה ומסווגת העירייה את העיר לאזורי חיוב כפי שנעשה בתחום מסי הארנונה ומחייבת לדוגמא בתעריף גבוה של אגרת שילוט את העסקים בביג  או בחוצות כרמיאל ולא מתעדפת את העסקים במרכז העיר שהם בבעלות כרמיאלים ומפחיתה את אגרות השילוט באזור זה ?

2.5. מדוע לא הקימה העירייה ועדת ערר כפי שהתחייבה ?

 

2. העדפה מתקנת של תושבי כרמיאל בהתמודדות במכרזים של שירותים הניתנים לעירייה או רכש  ומכרזים של גיוס כ"א למשרות בעירייה או בגופי הסמך שלה ?(תוצג ע"י אלון אזולאי)

ברשויות מקומיות רבות קיים נוהל שנקבע במועצת עיר וקיבל גיבוי משפטי לתעדף באופן מוצהר בעלי עסקים תושבי עיר במכרזים עירוניים ובגיוס כוח אדם ושירותים ,במקרים רבים מועדפת הצעה של תושב עיר שהצעתו גבוהה עד 5% מהצעות מתחרות, זאת ועוד רשויות רבות מפרסמות במכרזי גיוס כוח אדם כי קיימת העדפה לתושבי העיר, לצערנו עיריית כרמיאל לא עושה זאת !

3.1 מדוע לא מתעדפת העירייה את תושבי העיר בכל הקשור לקבלת הצעות במכרזי אספקת שירותים ו/או טובין לעירייה או לגופי הסמך שלה ?

3.2 מדוע נותנת העירייה יד ומאפשרת לגופי הסמך שלה לגייס נותני שירותים כגון :יחסי ציבור, ראיית חשבון וייעוץ משפטי מבעלי עסקים שאינם כרמיאלים ולעיתים אף ללא מכרז כנדרש ? נבקש את התייחסותכם להעסקת עו"ד אושרי שלוש כיועץ משפטי לתאגיד המים ולהציג בפנינו את המכרז להעסקתו ? כמו גם את המכרז להעסקתו כיועץ לוועדת בינוי עיר ?

3.3 מדוע לא תיתן העירייה לתושב עיר העדפה מתקנת ומפורשת בכל מכרז שהיא מפרסמת ו/או בקבלת הצעה שעלותה גבוהה עד 5% מהצעה של גוף עסקי שבבעלות אזרח שאינו תושב העיר או לחילופין תאפשר לו להשוות מחיר ולבצע הליך של התמחרות מולו ?

3.4 מדוע לא תקבע העירייה כי בכל המכרזים לגיוס כוח אדם לעירייה ולגופי הסמך שלה לא תינתן במפורש העדפה לתושבי העיר כרמיאל ?

3.5 מדוע נותנת העירייה יד ומאפשרת לגופי הסמך שלה לגייס נותני שירותים כגון :יחסי ציבור, ראיית חשבון וייעוץ משפטי מבעלי עסקים שאינם כרמיאלים ולעיתים אף ללא מכרז כנדרש ? נבקש את התייחסותכם להעסקת עו"ד אושרי שלוש כיועץ משפטי לתאגיד המים ולהציג בפנינו את המכרז להעסקתו ? כמו גם את המכרז להעסקתו כיועץ לוועדת בינוי עיר ?

3. העדר מקומות חנייה מוסדרים ושירותי אחזקה נאותים במרכז המסחרי הישן (צמוד למשטרת כרמיאל). תוצג ע"י עו"ד סיון דמרי גרשין.

מחסור במקומות חנייה מוסדרים במרכז המסחרי הישן הינה תופעה ידועה. ברי כי חרף הקמת 2 חניונים חדשים באזור, וכן הצבת שלט "שטח פרטי" בכניסה לרחוב האחורי, עומדת בעיית החנייה בעינה. ריבים וויכוחים יום יומיים בנושא חניית רכבים בשטח פרטי הינם מנת חלקם השכיחה של בעלי החנויות במרכז, מבלי שנעשית כל פעולת אכיפה מצד עיריית כרמיאל. תלונות התושבים ניכרות שהרי אין כל היגיון ב"הפרחת" המרכז הישן על ידי חידושו, מיקומם של הבנקים הגדולים, מרפאות ומשרדי ממשלה בו, מבלי שקיים פתרון ראוי לבעיית החנייה. זאת ועוד בשיחות עם בעלי חנויות במרכז עולות תלונות רבות על רמת האחזקה של המתחם , מנורות שבורות , מדרגות שבורות , מחסור כללי בתאורה והזנחה כללית במתחם , בעלי העסקים פנו לקבל מזור לבעיותיהם מנציגי החברה הכלכלית ששלחו אותם לעירייה והאחרונים שלחו אותם חזרה לחברה הכלכלית  , שני הגופים כאחד לא נותנים שרות ללקוחות שלהם ,קרי ,לתושבי העיר בעלי העסקים במתחם .בהתאם לאמור, שאלותיי לכבוד ראש העיר הינן כדלקמן.

  1. מדוע טרם נפתחו החניונים שהוקמו לטובת התושבים?

  2. מדוע לא מגיעים להסדר עם בעל החניונים?

  3. מדוע לא מסייעים לבעלי החנויות במרכז לאכוף את זכותם לשטח פרטי?

  4. מתי תוסדר בעיית החנייה במקום וכיצד?

  5. מדוע המרכז מוזנח ולא מתוחזק ?

  6. מדוע לא מחליפים מנורות ומתגברים את התאורה הדלה הקיימת במתחם?

  7. מדוע מסירים אחריות מהטיפול במתחם גם פקידי העירייה וגה אנשי החברה הכלכלית ?

 

 

 

 

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם
עשרות הפרות סדר ברחבי מחוז צפון

ישיבת מועצת העיר האחרונה הסתיימה בנטישתם של חברי האופוזיציה במחאה על כך שלטענתם לא ניתן להם  לקרוא את שאילתות.

לשכה פתוחה בשכונות בכרמיאל. ראש העיר משה קונינסקי מחדש את פעילות קבלת הקהל אצל התושבים

ישיבת מועצת העיר האחרונה הסתיימה בנטישתם של חברי האופוזיציה במחאה על כך שלטענתם לא ניתן להם  לקרוא את שאילתות.

האסון במירון, כרמיאל מתייצבת לסייע ככל הנדרש

ישיבת מועצת העיר האחרונה הסתיימה בנטישתם של חברי האופוזיציה במחאה על כך שלטענתם לא ניתן להם  לקרוא את שאילתות.

משטרת ישראל פענחה אירוע ניסיון רצח בדיר אל אסד

ישיבת מועצת העיר האחרונה הסתיימה בנטישתם של חברי האופוזיציה במחאה על כך שלטענתם לא ניתן להם  לקרוא את שאילתות.

תושבי העיר כרמיאל נגד הקצאת שטח לישיבה חרדית

ישיבת מועצת העיר האחרונה הסתיימה בנטישתם של חברי האופוזיציה במחאה על כך שלטענתם לא ניתן להם  לקרוא את שאילתות.

אושר שפירא שם את כרמיאל על המפה העולמית

ישיבת מועצת העיר האחרונה הסתיימה בנטישתם של חברי האופוזיציה במחאה על כך שלטענתם לא ניתן להם  לקרוא את שאילתות.

כרמיאל נרגשת, במזל טוב נולדה הבת של כנרת ומוטי מרציאנו ז"ל

ישיבת מועצת העיר האחרונה הסתיימה בנטישתם של חברי האופוזיציה במחאה על כך שלטענתם לא ניתן להם  לקרוא את שאילתות.

בת כרמיאל לא נכנעת לטרור החקלאי

ישיבת מועצת העיר האחרונה הסתיימה בנטישתם של חברי האופוזיציה במחאה על כך שלטענתם לא ניתן להם  לקרוא את שאילתות.

לא שוכחים את עוז (עוזי) מנדלוביץ' ז"ל

ישיבת מועצת העיר האחרונה הסתיימה בנטישתם של חברי האופוזיציה במחאה על כך שלטענתם לא ניתן להם  לקרוא את שאילתות.