כותרת
> C;
1/1
נדל"ן וכלכלה

עו"ד מלי בנזינו על תביעה לפינוי מושכר

כרמיאלי נדל"ן וכלכלהפורסם: 29.05.14 , 08:55ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

שכירת דירה הינו הסכם שכיח, אשר רוב רובה של האוכלוסייה תיחשף אליו בשלב זה או אחר. נהוג כי, בהסכמי השכירות נקבעים מנגנונים ובטוחות למקרה בו השוכר לא מפנה את המושכר במועד ו/או לא משלם את חובותיו. ואולם, לא תמיד יש בידי הבטוחות הכספיות כדי לסייע לבעל הבית לפנות, ובמהרה, את השוכר; פועל יוצא מכך הינו, כי בעלי הדירות עלולים להיקלע להליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומייגעים.

 עד לשלהי שנת 2008, על מנת לסלק את ידם של שוכרים אשר הפרו את הסכם השכירות, הגישו בעלי נכסים תביעות בסדר דין מקוצר. בתביעות אלה מתקיים הדיון במעמד צד אחד, ללא זכות מוקנית להתגונן. אולם, שוכרים רבים הגישו וקיבלו רשות מבית המשפט להתגונן, ובכך גרמו להעברת התובענה לפסים רגילים, אשר בפועל נמשך זמן רב. לא מיותר לציין, כי במסגרות זמן זה נגרמים לבעלי הדירות נזקים ממוניים רבים שעיקרם הינה - אי קבלת דמי השכירות בגין דירתם, אך לא רק.

 

נוכח השכיחות והישנות הגשת תביעות לפינוי מקרקעין בבתי המשפט השלום ברחבי הארץ, תוקן חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 באופן שמשפר את האמצעים העומדים לרשות משכיר העומד במצב שבו שוכר דירה שבבעלותו מסרב להתפנות וזאת – מבלי לוותר על הליך משפטי אשר במסגרתו יתבררו זכויות הצדדים. בהתאם לתקנות, ועל מנת לאפשר הליך מקוצר וממוקד, אשר כל תכליתו היא לפנות את השוכר מנכס המקרקעין באופן מהיר, יוכל המשכיר לתבוע בכתב התביעה, אשר יישא את הכותר "תביעה לפינוי מושכר", סעד של פינוי בלבד; יחד עם זאת, המשכיר יהא זכאי לתבוע סעד של פיצוי ו/או כל סעד אחר בהליך נפרד, מבלי שיהיה עליו לבקש מבית המשפט היתר לפיצול סעדים.

 

כחלק מההליך המקוצר, בכתב התביעה ובכתב ההגנה יפרטו בעלי הדין את טיעוניהם ויצרפו לכתב הטענות תצהירי עדות של העדים, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות וכן את מכלול המסמכים הנוגעים לעניין הנדון, המצויים ו/או שהיו מצויים ברשותו ו/או בשליטתו של בעל הדין ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה וזאת, תוך 30 יום מיום שהומצא לו כתב בי-דין.

הדיון בהליך זה יקבע לא יאוחר מ-30 ימים מהמועד האחרון להגשת כתב הגנה אחרון בתיק, ופסק הדין יינתן עם תום הדיון בתובענה, ולכל המאוחר בתוך 14 ימים.

 

נראה אם כן, כי החידוש בדין הפרוצדוראלי, כפי שהובא לעיל, עשוי להביא לקיצור משמעותי במשך הזמן הנדרש לניהולו של הליך הפינוי, הכרעת בית המשפט ומתן פסק דין המורה על פינוי השוכר מן המושכר. הליך חדש זה, אמור בהחלט לסייע ולהקל מאוד על הגשת תביעת פינוי, ולהקל את חששם של המשכירים כי ההליך המשפטי יארך זמן רב.

 

.*עורכת הדין מלי בנזינו הינה בעלת משרד עורכי דין וגישור באזור תעשייה כרמיאל המעניק ללקוחותיו שירותים משפטיים מתחומים שונים ביניהם, נדל"ן ומקרקעין, חוזים והסכמים.

לפרטים נוספים כנסו לאתר של מלי בנזינו

אולי יעניין אותך גם
עו"ד רשאד סלים - מימוש זכויות ופיצויים עקב נזקי גוף

שכירת דירה הינו הסכם שכיח, אשר רוב רובה של האוכלוסייה תיחשף אליו בשלב זה או אחר. נהוג כי, בהסכמי השכירות נקבעים מנגנונים ובטוחות למקרה בו השוכר לא מפנה את המושכר במועד ו/או לא משלם את חובותיו. ואולם, לא תמיד יש בידי הבטוחות הכספיות כדי לסייע לבעל הבית לפנות, ובמהרה, את השוכר; פועל יוצא מכך הינו, כי בעלי הדירות עלולים להיקלע להליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומייגעים.

מדוע כולם רוצים לרכוש נדל"ן ביוון?

שכירת דירה הינו הסכם שכיח, אשר רוב רובה של האוכלוסייה תיחשף אליו בשלב זה או אחר. נהוג כי, בהסכמי השכירות נקבעים מנגנונים ובטוחות למקרה בו השוכר לא מפנה את המושכר במועד ו/או לא משלם את חובותיו. ואולם, לא תמיד יש בידי הבטוחות הכספיות כדי לסייע לבעל הבית לפנות, ובמהרה, את השוכר; פועל יוצא מכך הינו, כי בעלי הדירות עלולים להיקלע להליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומייגעים.

חיפוש השקעות נדל"ן במערב גרמניה – הדרך הבטוחה לתשואה מושלמת

שכירת דירה הינו הסכם שכיח, אשר רוב רובה של האוכלוסייה תיחשף אליו בשלב זה או אחר. נהוג כי, בהסכמי השכירות נקבעים מנגנונים ובטוחות למקרה בו השוכר לא מפנה את המושכר במועד ו/או לא משלם את חובותיו. ואולם, לא תמיד יש בידי הבטוחות הכספיות כדי לסייע לבעל הבית לפנות, ובמהרה, את השוכר; פועל יוצא מכך הינו, כי בעלי הדירות עלולים להיקלע להליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומייגעים.

עו"ד רשאד סלים - מימוש זכויות ופיצויים עקב נזקי גוף

שכירת דירה הינו הסכם שכיח, אשר רוב רובה של האוכלוסייה תיחשף אליו בשלב זה או אחר. נהוג כי, בהסכמי השכירות נקבעים מנגנונים ובטוחות למקרה בו השוכר לא מפנה את המושכר במועד ו/או לא משלם את חובותיו. ואולם, לא תמיד יש בידי הבטוחות הכספיות כדי לסייע לבעל הבית לפנות, ובמהרה, את השוכר; פועל יוצא מכך הינו, כי בעלי הדירות עלולים להיקלע להליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומייגעים.

מדוע כולם רוצים לרכוש נדל"ן ביוון?

שכירת דירה הינו הסכם שכיח, אשר רוב רובה של האוכלוסייה תיחשף אליו בשלב זה או אחר. נהוג כי, בהסכמי השכירות נקבעים מנגנונים ובטוחות למקרה בו השוכר לא מפנה את המושכר במועד ו/או לא משלם את חובותיו. ואולם, לא תמיד יש בידי הבטוחות הכספיות כדי לסייע לבעל הבית לפנות, ובמהרה, את השוכר; פועל יוצא מכך הינו, כי בעלי הדירות עלולים להיקלע להליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומייגעים.

חיפוש השקעות נדל"ן במערב גרמניה – הדרך הבטוחה לתשואה מושלמת

שכירת דירה הינו הסכם שכיח, אשר רוב רובה של האוכלוסייה תיחשף אליו בשלב זה או אחר. נהוג כי, בהסכמי השכירות נקבעים מנגנונים ובטוחות למקרה בו השוכר לא מפנה את המושכר במועד ו/או לא משלם את חובותיו. ואולם, לא תמיד יש בידי הבטוחות הכספיות כדי לסייע לבעל הבית לפנות, ובמהרה, את השוכר; פועל יוצא מכך הינו, כי בעלי הדירות עלולים להיקלע להליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומייגעים.

D&M שיפוצים – טובים השניים מן האחד

שכירת דירה הינו הסכם שכיח, אשר רוב רובה של האוכלוסייה תיחשף אליו בשלב זה או אחר. נהוג כי, בהסכמי השכירות נקבעים מנגנונים ובטוחות למקרה בו השוכר לא מפנה את המושכר במועד ו/או לא משלם את חובותיו. ואולם, לא תמיד יש בידי הבטוחות הכספיות כדי לסייע לבעל הבית לפנות, ובמהרה, את השוכר; פועל יוצא מכך הינו, כי בעלי הדירות עלולים להיקלע להליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומייגעים.

איתור נזילות מים בבניין משותף

שכירת דירה הינו הסכם שכיח, אשר רוב רובה של האוכלוסייה תיחשף אליו בשלב זה או אחר. נהוג כי, בהסכמי השכירות נקבעים מנגנונים ובטוחות למקרה בו השוכר לא מפנה את המושכר במועד ו/או לא משלם את חובותיו. ואולם, לא תמיד יש בידי הבטוחות הכספיות כדי לסייע לבעל הבית לפנות, ובמהרה, את השוכר; פועל יוצא מכך הינו, כי בעלי הדירות עלולים להיקלע להליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומייגעים.

רכבת ישראל מתגייסת למען העסקים הקטנים והבינוניים הפועלים בשטחה

שכירת דירה הינו הסכם שכיח, אשר רוב רובה של האוכלוסייה תיחשף אליו בשלב זה או אחר. נהוג כי, בהסכמי השכירות נקבעים מנגנונים ובטוחות למקרה בו השוכר לא מפנה את המושכר במועד ו/או לא משלם את חובותיו. ואולם, לא תמיד יש בידי הבטוחות הכספיות כדי לסייע לבעל הבית לפנות, ובמהרה, את השוכר; פועל יוצא מכך הינו, כי בעלי הדירות עלולים להיקלע להליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומייגעים.

הובלות בכרמיאל עם הובלות באביב - איך תחסכו?

שכירת דירה הינו הסכם שכיח, אשר רוב רובה של האוכלוסייה תיחשף אליו בשלב זה או אחר. נהוג כי, בהסכמי השכירות נקבעים מנגנונים ובטוחות למקרה בו השוכר לא מפנה את המושכר במועד ו/או לא משלם את חובותיו. ואולם, לא תמיד יש בידי הבטוחות הכספיות כדי לסייע לבעל הבית לפנות, ובמהרה, את השוכר; פועל יוצא מכך הינו, כי בעלי הדירות עלולים להיקלע להליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומייגעים.

הלוואות לעסקים – איך למצוא את החברה הנכונה?

שכירת דירה הינו הסכם שכיח, אשר רוב רובה של האוכלוסייה תיחשף אליו בשלב זה או אחר. נהוג כי, בהסכמי השכירות נקבעים מנגנונים ובטוחות למקרה בו השוכר לא מפנה את המושכר במועד ו/או לא משלם את חובותיו. ואולם, לא תמיד יש בידי הבטוחות הכספיות כדי לסייע לבעל הבית לפנות, ובמהרה, את השוכר; פועל יוצא מכך הינו, כי בעלי הדירות עלולים להיקלע להליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומייגעים.

הלוואה לוקחים באינטרנט בתנאים טובים

שכירת דירה הינו הסכם שכיח, אשר רוב רובה של האוכלוסייה תיחשף אליו בשלב זה או אחר. נהוג כי, בהסכמי השכירות נקבעים מנגנונים ובטוחות למקרה בו השוכר לא מפנה את המושכר במועד ו/או לא משלם את חובותיו. ואולם, לא תמיד יש בידי הבטוחות הכספיות כדי לסייע לבעל הבית לפנות, ובמהרה, את השוכר; פועל יוצא מכך הינו, כי בעלי הדירות עלולים להיקלע להליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומייגעים.