כותרת
> C;
1/1
לימודים

מפת החינוך הארצית קובעת – אורט כרמים מוביל בקרב התיכונים בעיר

כרמיאלי לימודיםפורסם: 08.07.14 , 19:08ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.

דירוג מדלן לבית ספר מבוסס על דו"ח המיצ"ב לשנים  2009 עד 2013. דו"ח זה מורכב משני חלקים: מבחני הישגים ושאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית. מבחני ההישגים במיצ"ב נועדו לבחון באיזו מידה עומדים תלמידי חטיבת הביניים ברמת המיומנויות המצופות על פי תכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה: שפת אם, מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה ואנגלית. ממצאי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב נועדו לספק תמונה העולה מהשאלונים שהועברו לתלמידים ומהראיונות שנערכו עם המורים.
התוצאות בשני חלקי המבחן מצביעים על שיפור משמעותי.
בתחום הפדגוגי הנהלת ביה"ס לא הופתעה מן ההישג הגבוה מפני שבשנים האחרונות מוביל ביה"ס תהליכי שיפור ומעקב אחרי נתונים מדידים של כל תלמידי ביה"ס. לכל תלמיד נתפרת חליפה לימודית בהתאם ליעדים שנקבעים לו.  כל תלמיד מקבל התייחסות לימודית נוספת החל מתגבורים לאלו הנזקקים ועד להעשרה למצוינים. רכזות השכבות והצוות החינוכי נרתם למעקב ובקרה אחר יישום החלטות המועצה הפדגוגית, כך שמתבצע הליך שלם של איתור קשיים, תעדוף פעולת ההתערבות המתבקשת, הקצאת משאבים, יישום ובקרה.
כמו כן ניתן דגש על הרצף החינוכי, בו צוותי ההוראה שוקדים על מיומנויות וידע הנדרשים מן התלמידים בראייה שש-שנתית.
הרצף החינוכי נעשה גם בהקשר העירוני, בו בתי הספר היסודיים מקבלים מידע אודות מידת שליטת התלמידים השונים במיומנויות השונות שנקבעו מראש.
כך בתי הספר היסודיים יכולים לקבל מידע אודות תלמידיהם הבוגרים, שעלו לחטיבת הביניים, ומידע זה משמש עבורם להתאמת פעולותיהם בבתי הספר היסודיים.
הורי התלמידים שותפים למאמץ, ומתוך ראייתם את חשיבות קידום הישגי התלמידים, הם מאפשרים קיום חלק מתוכניות ההתערבות, כמו מרכז למידה אחה"צ.
בתחום ההתפתחותי-רגשי שוקד הצוות הייעוציעל טיפוח אקלים חברתי מיטבי לרווחת התלמידים, תפקודם ובתוך כך גם להישגיהם. התוצאות בתחום מצביעות על שביעות רצון גבוהה ובאות לידי ביטוי בציונים הגבוהים שניתנו במבחני האח"מ (אקלים חינוכי מיטבי, מבחן חיצוני של השירות הפסיכולוגי) והמיצ"ב. כך לדוגמה בטענות - התלמידים אוהבים ללכת לבי"ס, התלמידים מרגישים בטוחים בביה"ס, המורים מתייחסים בכבוד לתלמידים, אני מרוצה ביה"ס– מראה דרוג הגולשים את הציוןהגבוה ביותר חמש מתוך חמש.
"אורט כרמים" שוקד על שיפור מתמיד ושאיפה למצוינות בכל אחד מן התחומים – לימודי הישגי, התפתחותי רגשי, חברתי-ערכי וחזותי-סביבתי תוך מחשבה מתמדת על שילוב כל תחומי עשייה זו, ולא כל אחד בנפרד. שאיפה זו מתורגמת על פי החזון לפעול ותאופרטיביות בשטח ואת תוצאותיה ניתן לראות בשיפור במדד ההישגים ובאקלים החברתי על פי תוצאות נתוני המיצ"ב.
כל הנעשה בביה"ס הוא חלק מהתרבות הארגונית שלו ועל כך קבל לאחרונה הוקרה ותו תקן מטעם מכון התקנים הישראלי ובהכרה של האיחוד האירופי. עם קבלת תו התקן על פי המערכת למצוינות ואיכות ארגונית ,EFQM , הצטרף לאגד של ארגונים השואפים למצוינות, ושהוגדרו ככאלה לאחר עמידה בכל הסטנדרטים והדרישות המדוקדקות. אורט כרמים מחויב, פועל ומניב תוצאות למצוינות ואיכות.
המיוחד בתוצאות מיצ"ב אלה הן היותן מדד משקלל של 3 שנים,כך שאין כאן מקרה, אלא דרך.
הישגים אלה ילוו את התלמידים אל החט"ע ואל עבר סיום מוצלח בבחינות הבגרות ושילוב באקדמיה.

אולי יעניין אותך גם
איזה תואר שני כדאי לעשות?
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.
איך לבחור מקצוע לתואר ראשון בשנת 2021?
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.
איש חינוך שלא יתחסן ולא ייבדק, לא יוכל להיכנס למוסדות החינוך
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.
האם בתי הספר בכרמיאל בטיחותיים?
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.
ציוד לבית ספר - מהיכן כדאי לרכוש?
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.
ראיון עם אמיר – מחנך בבית הספר החברתי בכרמיאל
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.
קורס נגרות במרכז - צריך להיות פרקטי
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.
הישגים מרשימים ביותר בזכאות לבגרות לתלמידי אורט פסגות, אורט כרמים ואמית בכרמיאל
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.
הדרכת הורים פרטנית – לומדים לדאוג לילדים
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.