כותרת
> C;
1/1
לימודים

מפת החינוך הארצית קובעת – אורט כרמים מוביל בקרב התיכונים בעיר

כרמיאלי לימודיםפורסם: 08.07.14 , 19:08ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.

דירוג מדלן לבית ספר מבוסס על דו"ח המיצ"ב לשנים  2009 עד 2013. דו"ח זה מורכב משני חלקים: מבחני הישגים ושאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית. מבחני ההישגים במיצ"ב נועדו לבחון באיזו מידה עומדים תלמידי חטיבת הביניים ברמת המיומנויות המצופות על פי תכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה: שפת אם, מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה ואנגלית. ממצאי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב נועדו לספק תמונה העולה מהשאלונים שהועברו לתלמידים ומהראיונות שנערכו עם המורים.
התוצאות בשני חלקי המבחן מצביעים על שיפור משמעותי.
בתחום הפדגוגי הנהלת ביה"ס לא הופתעה מן ההישג הגבוה מפני שבשנים האחרונות מוביל ביה"ס תהליכי שיפור ומעקב אחרי נתונים מדידים של כל תלמידי ביה"ס. לכל תלמיד נתפרת חליפה לימודית בהתאם ליעדים שנקבעים לו.  כל תלמיד מקבל התייחסות לימודית נוספת החל מתגבורים לאלו הנזקקים ועד להעשרה למצוינים. רכזות השכבות והצוות החינוכי נרתם למעקב ובקרה אחר יישום החלטות המועצה הפדגוגית, כך שמתבצע הליך שלם של איתור קשיים, תעדוף פעולת ההתערבות המתבקשת, הקצאת משאבים, יישום ובקרה.
כמו כן ניתן דגש על הרצף החינוכי, בו צוותי ההוראה שוקדים על מיומנויות וידע הנדרשים מן התלמידים בראייה שש-שנתית.
הרצף החינוכי נעשה גם בהקשר העירוני, בו בתי הספר היסודיים מקבלים מידע אודות מידת שליטת התלמידים השונים במיומנויות השונות שנקבעו מראש.
כך בתי הספר היסודיים יכולים לקבל מידע אודות תלמידיהם הבוגרים, שעלו לחטיבת הביניים, ומידע זה משמש עבורם להתאמת פעולותיהם בבתי הספר היסודיים.
הורי התלמידים שותפים למאמץ, ומתוך ראייתם את חשיבות קידום הישגי התלמידים, הם מאפשרים קיום חלק מתוכניות ההתערבות, כמו מרכז למידה אחה"צ.
בתחום ההתפתחותי-רגשי שוקד הצוות הייעוציעל טיפוח אקלים חברתי מיטבי לרווחת התלמידים, תפקודם ובתוך כך גם להישגיהם. התוצאות בתחום מצביעות על שביעות רצון גבוהה ובאות לידי ביטוי בציונים הגבוהים שניתנו במבחני האח"מ (אקלים חינוכי מיטבי, מבחן חיצוני של השירות הפסיכולוגי) והמיצ"ב. כך לדוגמה בטענות - התלמידים אוהבים ללכת לבי"ס, התלמידים מרגישים בטוחים בביה"ס, המורים מתייחסים בכבוד לתלמידים, אני מרוצה ביה"ס– מראה דרוג הגולשים את הציוןהגבוה ביותר חמש מתוך חמש.
"אורט כרמים" שוקד על שיפור מתמיד ושאיפה למצוינות בכל אחד מן התחומים – לימודי הישגי, התפתחותי רגשי, חברתי-ערכי וחזותי-סביבתי תוך מחשבה מתמדת על שילוב כל תחומי עשייה זו, ולא כל אחד בנפרד. שאיפה זו מתורגמת על פי החזון לפעול ותאופרטיביות בשטח ואת תוצאותיה ניתן לראות בשיפור במדד ההישגים ובאקלים החברתי על פי תוצאות נתוני המיצ"ב.
כל הנעשה בביה"ס הוא חלק מהתרבות הארגונית שלו ועל כך קבל לאחרונה הוקרה ותו תקן מטעם מכון התקנים הישראלי ובהכרה של האיחוד האירופי. עם קבלת תו התקן על פי המערכת למצוינות ואיכות ארגונית ,EFQM , הצטרף לאגד של ארגונים השואפים למצוינות, ושהוגדרו ככאלה לאחר עמידה בכל הסטנדרטים והדרישות המדוקדקות. אורט כרמים מחויב, פועל ומניב תוצאות למצוינות ואיכות.
המיוחד בתוצאות מיצ"ב אלה הן היותן מדד משקלל של 3 שנים,כך שאין כאן מקרה, אלא דרך.
הישגים אלה ילוו את התלמידים אל החט"ע ואל עבר סיום מוצלח בבחינות הבגרות ושילוב באקדמיה.

אולי יעניין אותך גם
לימודי ביולוגיה (חינוך)
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.
מדוע חשוב לקבל המלצות על קורס מנעולן בירושלים?
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.
תלמידי אורט פסגות כרמיאל כבשו את פסגת כנס הקורוזיה של לשכת המהנדסים בישראל בכפר המכביה
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.
לימודי ביולוגיה (חינוך)
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.
מדוע חשוב לקבל המלצות על קורס מנעולן בירושלים?
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.
תלמידי אורט פסגות כרמיאל כבשו את פסגת כנס הקורוזיה של לשכת המהנדסים בישראל בכפר המכביה
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.
עיריית כרמיאל חילקה 220 מלגות לסטודנטיות וסטודנטים בהיקף של 2,100,000 ש"ח
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.
משה פילוסוף- לראות מעבר לאופק
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.
תפקידו של הנדסאי מכונות
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.
הרופאים הצעירים של אמית כרמיאל חוקרים בינה מלאכותית בטכניון
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.
שתי תלמידות מכרמיאל, נבחרו לקבלת "אות שרת החינוך לנוער מתנדב" ע"ש אלעד ריבן ז"ל - תשפ"ב
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.
בואו לקבל כלים מעשיים מעולם האימון וללמוד שפה חדשה שתפתח בפניכם עוד ועוד דלתות
נתוני המיצ"ב לשנים 2009 – 2013 על פי דירוג מדלן מצביעים על שיפור במדד ההישגים של בי"ס “אורט כרמים”. מדד זה הינו הגבוה ביותר ביחס לכל לבתי הספר בעיר כרמיאל והוא נמצא בפער של 10 נקודות ומעלה בציון הכולל לעומת התיכונים האחרים בעיר.