כותרת
> C;
1/1
חדשות

לקראת שנת הלימודים החדשה - העירייה מפרסמת את נתוני החינוך בעיר

כרמיאלי חדשותפורסם: 25.08.14 , 08:56ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

שנת הלימודים תשע"ה תחל בשבוע הבא, ובעיריה פרסמו מסמך המפרט את נתוני החינוך בעיר:

שנת-הלימודים תשע"ה
 
מידע
 
שנת-הלימודים תשע"ה תיפתח ביום שני ו' באלול תשע"ד 1 בספטמבר 2014.
 מסגרות לימוד
 
גני-ילדים
 
34 - גני-ילדים - שנתון חובה 
41 - גני –ילדים שנתון טרום חובה
סה"כ : כ- 1877 ילדים ב- 75 גנים
 
כולל: גני-מועדון, גני-חינוך מיוחד וגנים בחינוך המוכר שאינו רשמי.
 
חינוך יסודי
 
10 - בתי-ספר ממלכתיים, ממלכתיים דתיים וחינוך עצמאי.
157 -   כיתות אם (כולל חינוך מיוחד).
 
 חינוך על-יסודי
  7 -בתי-ספר: מקיפים (שש שנתיים) נווה-חווה, עתיד, אדם חברה וטבע, שחר.
 
מצבת תלמידים כוללת
סה"כ  : כ- 9500   תלמידים במערכת החינוך בכרמיאל בכל שנתוני הגיל.
 
מוסדות נוספים:  חווה חקלאית ומרכז מדע ודעת (מחוננים מצטיינים).
מתכונת לימודים
יום חינוך ארוך ורפורמת "אופק חדש" בגני החובה .
רפורמת "אופק חדש בגני טרום חובה.
תוכנית הזנה בעלות נמוכה ותמיכה משמעותית למשפחות נזקקות בגני החובה
כיתות גן –מועדון לאמהות עובדות (הכרה כצהרונים –משרד הכלכלה)
יום חינוך ארוך ורפורמת "אופק חדש" בבתי-הספר היסודיים.
רפורמת "אופק חדש" " ועוז לתמורה" בבתי-הספר המקיפים (שש שנתיים) "כרמים" "פסגות"
"ואמי"ת ".
רפורמת "אופק חדש" – בגני-הילדים , בבתי-הספר היסודיים וחטיבות הביניים.
רפורמה מערכתית בדגש על: העצמת מעמד המורים ושיפור שכרם, שיוון הזדמנויות לכל תלמיד, העלאת הישגים וצמצום פערים לימודיים באמצעות תגבורים לימודיים פרטניים, שיפור האקלים החינוכי והערכי בבית-הספר.
רפורמת "עוז לתמורה" – בחטיבות העליונות.
רפורמה מערכתית מכוננת לפדגוגיה אחרת ולפיתוח תחושת השייכות של התלמידים. שיפור הישגיהם הלימודיים ומחויבותם לאחריות אישית חברתית והתנהגות ערכית. העצמת מעמד המורה ושיפור שכרו.
 חינוך מיוחד
גני ילדים : שפתיים, אוטיסטיים , קשיים התפתחותיים וקשיי למידה. תוספת גן שפתי "דולב"
 
 
בתי ספר יסודיים: כיתות מקדמות ,אוטיסטיות ,ליקויי למידה וקשיים שפתיים והתנהגותיים.
בתי ספר על יסודיים :כיתות מקדמות ,אוטיסטיות,ליקויי למידה .   
בית-ספר "שחר"
סה"כ – כ-50 כיתות.
פעילויות קיץ תשע"ד  :
-          הפעלת קייטנות בגני-הילדים כ- 530 משתתפים בעלות מוזלת ובשיתוף עם המתנ"ס.
-          הפעלת גני-מועדון, גני וכיתות חינוך מיוחד.
-          הפעלת תוכנית "המחצית השלישית" – שיפור ציוני הבגרות והעלאת אחוזי הזכאות.   
-          בתי ספר של החופש הגדול –  פעילויות תרבות ,למידה , העשרה,מעורבות חברתית
והעשרה,עידוד תרבות הפנאי וחינוך ערכי.בוצע לראשונה בשיתוף רשת המתנסי"ם  
           כ-700 תלמידי כיתות א-ב בכל בתי הספר היסודיים.נרשמו חוות דעת מצויינות.
 
 תיקשוב
 
מהלך כולל ורב-שנתי לשדרוג מערכות התקשוב בכל בתי-הספר ובכל כיתות הלימוד בתוך כך: התקנת תשתיות תקשורת קוויות ואלחוטיות , הצטיידות חומרה "בכיתות חכמות" ומעבדות מחשבים יישום והטמעת תוכניות לימוד מתוקשבות .
 
שלבים בתוכנית:
 
-          מהלך עירוני (איגום תקציבים) להתקנת "כיתות חכמות" בבתי-הספר היסודיים חטיבות הביניים והחטיבות העליונות.
-          "פעימה שנייה" – החלפת מקרנים ושיפור תשתיות תקשורת המחשבים. בשבעה בתי-הספר היסודיים הותקנו 101 מקרנים חדישים שופרה והוגברה מהירות רשת האינטרנט הבית-ספרית 267 מחשבים ניידים הועמדו לרשות מורי בתי-הספר וכן 60 מחשבים ניידים לתלמידים (בית-ספר "אופק"- ניסויי מבוקר).
-          תכולות הפעימה השנייה – מקרן חדיש לכל כיתה בבתי-הספר היסודיים, מחשב נייד לכל מורה, אינטרנט אלחוטי בכל רחבי בית-הספר. מינוי לתכנים דיגיטאליים וחומרי למידה מתוקשבים פיתוח מקצועי של סגל המורים. רכז תקשוב בית-ספרי וחלקיות משרה לטכנאי מחשבים למתן שירותי תחזוקה לציוד ותשתיות.
 
"פעימה שלישית" – הרחבת התוכנית לחטיבות הביניים. הקצאת 69 מקרנים, 174 מחשבים ניידים
 
 
למורים. שידרוג תשתיות התקשורת והתקנה של קו אינטרנט מהיר (קוו תמסורת).
כיתות מחשבים  אישיים- רכישת שתי כיתות מחשבים ניידים
פיילוט ספרים דיגיטליים-
ב- שלושה בתי-ספר מובילים הופעל השנה פיילוט שימוש בספרי לימוד דיגיטליים במגמה לטפח למידה חווייתית עדכנית ומתקדמת ולהקנות מיומנויות של פיתוח חשיבה ביקורתית, פיתוח לימוד עצמאי, עידוד למידת חקר ולמידה שיתופית. הקניית אוריינות מידע ושיפור המוטיבציה והעניין בלמידה.
בתי-הספר צויידו – מעבר למכשור הקיים ב- 434 יחידות קצה: מחשבים ניידים ו- NET BOOK  
לשימוש התלמידים.
בתוכנית השתתפו תלמידים בכיתות ה-ו ונלמדו מקצועות הליבה.
בשנה הבאה תורחב התוכנית –בשיתוף ההורים- גם לתלמידי כיתות ג-ד
המשך פיתוח מסגרות  חינוך חדשות (ליווי ומעקב):  
 מערך כיתות התקשורת – (אוטיזם ברמה בינונית-גבוהה -PDD) קליטת שנתון  א' ("הרעות")וי'ג –"כרמים" אחריות חינוכית  עד לגיל 21 (שנתון ט'ו).
 
 
 
כיתת מחוננים מחוזית (על יסודית)– צמיחת המסגרת (כיתה ח') לתלמידים מחוננים מכרמיאל והסביבה,  הצלחה וגידול במספר התלמידים הנרשמים.  
כיתות "אסכולה"  למניעת נשירה והקניית זכאות לבגרות – לתלמידים בוגרי כיתות ט' וי' שלחובתם  מספר רב של שליליים ,חסרים הרגלי למידה בסיסיים ,נושרים או על סף נשירה.
משך התוכנית שלוש שנים והיעד הוא – בין היתר – הקניית זכאות לבגרות מלאה.
שיטת הלימוד – צמצום פערים מואץ בקבוצות למידה קטנות במעקב וקשר אישי. התוכנית באחריות בית-הספר בהנחיה ופיקוח של עמותת "יכולות" (קרן רש"י) משרד החינוך – אגף שחר ועיריית כרמיאל. 
בתום השנה הראשונה נרשמה הצלחה והתמדה לימודית וכן הישגים מרשימים בבחינות הבגרות .
פועלת בחטיבות הביניים "פסגות" ו"כרמים" תורחב גם לבית ספר אמית.
בינוי
-          השלמת בינוי בית-ספר "הרעות" ואיכלוס אגף חדש.
-          השלמת בינוי ואיכלוס שלוש כיתות גן ברמת-רבין.
-          השלמת בינוי ואיכלוס בית-ספר  "עמיחי".
-          קידום תיכנון ובינוי שתי כיתות גן בשכונה הדרומית (חינוך עצמאי).
-          אישור וקבלת פרוגרמה לבינוי בית-ספר לתלמידים אוטיסטיים  בשנתוני החינוך העל-יסודי
            תיכנון מתקדם לקראת בינוי- קמפוס "כרמים"
-    בינוי שלוש כיתות גנים ברמת רבין.
      -    התאמה ובינוי בית ספר לחינוך מיוחד-מוכר שאינו רשמי.
-     בקשה לתוספת בינוי במקיף "כרמים" לכיתות המחוננים.
-    הכנת תוכנית מקיפה לבינוי מוסדות חינוך בשכונת הר כרמי בשלב ראשון: הרחבת         בית ספר   "רקפת" באשכול כיתות נוסף(18) ,בניית שלושה צמדי גנים ובינוי שלב ראשון של בית ספר     מקיף שש שנתי.              
-    בחינת היתכנות לבינוי בית ספר יסודי נוסף בשכונת רמת רבין והגדלת בית ספר "כלנית"
-   בינוי שתי כיתות גן בשכונת מכוש.
-   קידום תוכניות לבינוי קבע של החווה החקלאית והרחבת מרכז פסג"ה
-   בניית אולם ספורט בבית ספר "רקפת"
שיפוצים בדק-בית והצטיידות
סכום של כ- חמישה מיליון ש"ח הושקע בביצוע עבודות בדק-בית, שינויים והתאמות, שיפוצים, פיתוח חצרות והצטיידות בגני-הילדים ובתי-הספר.
מינויים
גאי דקל זכה במכרז הניהול לבית ספר אמית  – מחליף את  יובל אלימלך .
תוכניות חדשות
פסיכולוגיה חיובית- תוכנית חינוכית המתמקדת בזיהוי גורמים הממתנים מצוקות ברמת הפרט והארגון מגבירים רווחה ,שמחה אושר וסיפוק,מימוש עצמי ושביעות רצון.
הכשרה והעצמה של סוכני השינוי (מנהלים ,מורים וצוותי חינוך) האמורים לקדם מהלכים לשיפור ממשי "באקלים הבית ספר" ברמת הפרט ,הכיתה ,בית הספר השכונה והקהילה ככלל.
התוכנית תוטמע בכל בתי הספר היסודיים בעיר על ידי מרכז "מיטיב"-בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה.
גן דיאלוגי גן הפועל ברוח החינוך "הדיאלוגי" מבוסס על מפגש אנושי, איכותי ומעשיר בין צוות הגן (שתי גננות- הכשרה אקדמית ונסיון רב) לילדים והוריהם.שנת הפעלה ראשונה בכרמיאל גן "דרור" בשכונת רמת רבין. 
הרחבת תוכנית השאלת ספרי לימוד- הכלת התוכנית לחטיבה העליונה בשלב ראשון לתלמידי כיתות י'.
יובל לכרמיאל- הכנת תוכנית לימודים "אני כרמיאלי שייך ומשפיע",מערכי שעור מובנים לכל כיתות הלימוד ,הכנת סרטונים ,תערוכות ,מצגות ,פעילויות קהילתיות וצעדה.
תוכניות המשך
רובו תפן – תוכנית חינוכית בתחום הרובוטיקה, פיתוח חשיבה וסקרנות טכנולוגית בקרב תלמידים בשנתוני הלימוד הצעירים.פועלת בבתי-הספר "ניצנים", "אופק", "הדקל", "הרעות".
תוכנית "בתי ספר בניהול עצמי" – אוטונומיה תקציבית בבתי-הספר היסודיים על בסיס מקדמי "סל תלמיד" והקצאת מקורות תקציביים לכל בית-ספר יסודי. התייעלות וטיפוח ערכי חסכון וניצול משאבים מושכל.
רווחה חינוכית – תוכנית חינוכית לשיפור הישגים לימודיים לתלמידים במוסדות חינוך במדרג סוציאלי נמוך: בשנים האחרונות התקבל תקציב של 970.000  ₪ באמצעותו הופעלו תוכניות תגבור והעצמה כמו: "נעלה א'" – הכנת ילדי גני-חובה ללימודים בבית-הספר היסודי, תגבורי לימוד במקצועות הליבה, בעיקר אנגלית.
תוכנית "המחצית השלישית" – תוכנית לסגירת פערים לימודיים,   מיצוי יכולות אישיות,  חיזוקתחושת המסוגלות ובעיקר מתן אפשרות לתלמידים להשלים מבחני בגרות ולרכוש זכאות לתעודת בגרות בטרם  גיוס או לימודי המשך. פועלת בבית-ספר מקיף "כרמים" בחודשי הקיץ. 
 
תוכנית "עיר ללא אלימות" – תוכנית מערכתית כוללת לטיפול בתופעות אלימות, שימוש בסמים ואלכוהול . במסגרת התוכנית פועלים רכזי משמעת ומניעת אלימות בכל בתי-הספר היסודיים והעל-יסודיים.
 
תוכנית "עזריאלי – להעצמה חינוכית – תמיכה לימודית והקניית הרגלי למידה לתלמידי חטיבות הביניים שעל סף נשירה כ- 200 תלמידים משתתפים.
 
"חינוך לפסגות" – טיפוח תלמידים מוכשרים ובעלי יכולות להישגיות והצטיינות לימודית בחתך סוציו-כלכלי בינוני ומטה. בשנתוני ג' עד יב'.
 
אורט אקדמיה – תוכנית לטיפוח והעצמת תלמידים מצטיינים במגמה לשלבם בלימודים אקדמיים במקביל ללימודיהם בבית-הספר תוך צבירת נקודות לתואר אקדמי. תוכנית שש-שנתית לתלמידי כיתות ז'-יב'. פועלת במכללת אורט "בראודה" ומשתתפים בה תלמידי בית-הספר המקיפים בכרמיאל.
 
"מחשב לכל ילד" – איתור תלמידים מרקע סוציאלי נמוך בשנתוני כיתות ג'-ח' לרבות תלמידי החינוך המיוחד וחלוקת מחשבים עפ"י קריטריונים לזכאות.   חולקו עד כה כ- 400 מחשבים.
תגבור לימודי בגרות:
 
-          תוכנית "מתגברי"ם" – איגום תקציבים של עיריית כרמיאל ורשת "אורט" לתמיכה פרטנית ותגבור מקצועות "חוסמי בגרות".
-          תוכנית ליב"ם – (לקראת בגרות מלאה) תוכנית תגבור בהנחיית משרד החינוך.
-          תוכנית "מחצית שלישית" – קורס קיץ לשיפור הישגים והקניית זכאות.
      -     כיתות "אסכולה- סטארט".
תוכנית קדם-עתידים – תוכנית לקידום מצויינות לימודית  בקרב תלמידי בתי-הספר המקיפים שרמתם והישגיהם הלימודיים והאישיים מאפשרת קבלה לפקולטה יוקרתית בעיקר בתחומי ההנדסה והמדעים. התוכנית פועלת בכל בתי-הספר המקיפים בכרמיאל.
 
סיוע במימון שכר הלימוד במעונות (אימהות עובדות) – תוכנית לסיוע במימון עלויות הלימוד במעונות (גני-מועדון) לאימהות עובדות. גובה הסיוע נקבע על בסיס רמת ההכנסה לנפש במשפחה. גורם המימון – משרד התמ"ת וביצוע על-ידי עיריית כרמיאל.
פעילות הערכות לפתיחת שנת-הלימודים
 
הערכות משטרה, שיטור קהילתי ופיקוח – לליווי אבטחה ותדרוך תלמידים בסביבות בתי-הספר ובדרכי הגישה אליהם.
 
בטחון – הצבת מאבטחים קבועים. עדכון תיקי החרום בעלי תפקידים וריענון נהלים. הכנת מקלטים – ניקיון ותקינות.
 
בטיחות – בדיקת ממוני בטיחות ומתן אישורים. בדיקת מתקני חצר וספורט. בדיקת מערכות כיבוי ואזעקה. ריענון ושינון נהלי בטיחות בדרכים.
 
הסעות תלמידים – כנס נהגים, קציני בטיחות ומלוות הסעה – שינון וריענון נהלים. הנחיות לתלמידים הנוסעים בתחבורה ציבורית. הפעלת קווי תחבורה מיוחדים לתלמידים באמצעות "אגד".
 
גינון וניקיון בבתי-הספר – הכנת בתי-הספר וגני-הילדים – שיפוצים תיקונים וצביעה. וידוא תקינות מערכות – מיזוג אוויר, תקשוב, חשמל ואחרות. תיקוני שערים, גדרות והסרת מפגעי בטיחות.
 
 
 
נושאים נוספים-
שינוי אירגוני במבנה מינהל החינוך                       
בניית פורטל חינוך עירוני 
רישום אינטרנטי לגני הילדים.
 
אולי יעניין אותך גם
ראש העיר כרמיאל משה קונינסקי: ברך את ממלאת מקומו טניה מזרסקי לקראת השבעתה כחברת כנסת

שנת הלימודים תשע"ה תחל בשבוע הבא, ובעיריה פרסמו מסמך המפרט את נתוני החינוך בעיר:

טניה מזרסקי, חברת הכנסת הראשונה מכרמיאל

שנת הלימודים תשע"ה תחל בשבוע הבא, ובעיריה פרסמו מסמך המפרט את נתוני החינוך בעיר:

נפתלי בנט ראש הממשלה ה- 36

שנת הלימודים תשע"ה תחל בשבוע הבא, ובעיריה פרסמו מסמך המפרט את נתוני החינוך בעיר:

תאגיד המים והביוב עין כרמים: מתבצעות בקצב מואץ העבודות להחלפת קווי המים והביוב לאורך רחוב נשר

שנת הלימודים תשע"ה תחל בשבוע הבא, ובעיריה פרסמו מסמך המפרט את נתוני החינוך בעיר:

תמיכה בישראל מהתפוצות

שנת הלימודים תשע"ה תחל בשבוע הבא, ובעיריה פרסמו מסמך המפרט את נתוני החינוך בעיר:

דעות כרמיאלים והסביבה לדו קיום

שנת הלימודים תשע"ה תחל בשבוע הבא, ובעיריה פרסמו מסמך המפרט את נתוני החינוך בעיר:

ראשי אשכול יישובי בית הכרם הגלילי יצאו בקריאה להרגעת הרוחות ולהמשך חיי שכנות משותפים באזור בית הכרם הגלילי

שנת הלימודים תשע"ה תחל בשבוע הבא, ובעיריה פרסמו מסמך המפרט את נתוני החינוך בעיר:

מחבקים את תושבי הדרום והמרכז: אירוח בחינם ושלל הטבות בגליל!

שנת הלימודים תשע"ה תחל בשבוע הבא, ובעיריה פרסמו מסמך המפרט את נתוני החינוך בעיר:

במהלך הלילה משטרת ישראל עצרה במחוז צפון 151 חשודים בהפרות סדר, מרביתם צעירים

שנת הלימודים תשע"ה תחל בשבוע הבא, ובעיריה פרסמו מסמך המפרט את נתוני החינוך בעיר: