כותרת
> C;
1/1

איכות לכל

"איכות לכל" – עסק פרטי בבבעלות והנהלת יובל עמיצור העוסק בהטמעת תהליכי איכות למפעלים בתעשייה המסורתית ויאפשר למפעלים ישראלים להתמודד עם האיכויות הנדרשות בתעשייה העולמית.

ביולי 2015 העסק עבר הסמכה שמערכת ניהול האיכות - נסקרה ונבחנה ע"י המכון לבקרה ואיכות, ונמצאה מתאימה לדרישות התקן: ISO 9001:2008 לפעילות הבאות: ייעוץ והטמעת תהליכי איכות, הדרכות, מבדקים וביקורות.

"איכות לכל"הוקמה במטרה לסייע למפעלים, מנהלים, מוסדות אקדמאיים ומכללות, חברות
סקירה ובדיקה ליישם תהליכי איכות וביקורת
במטרה לשפר את איכות המוצרים ולצמצם עלויות.
אני מתחייב ליחס אישי ומקצועי בכל הדרוש לשיפור האיכות, כל זאת בדיסקרטיות מלאה, מידיות
בביצוע, וגמישות מרבית בהתאם לצרכי הלקוח והוגנות במחיר.
אני מאמין שלכל לקוח נדרשת התאמה ייחודית לצרכיו, ולכן במסגרת התהליך נבנה יחד תוכנית
ייעודית על מנת להגיע למקסימום הצלחה - וכפי שהובטח "איכות לכל".
אלו שירותי העסק:
הרצאות והדרכות בתחום האיכות
ייעוץ בתחום אבטחת האיכות
עריכת מבדקים וסקרי איכות