כותרת
> C;
1/1
בחירות בכרמיאל

אמנת השקיפות של בת שבע אבוחצירה לתושבי כרמיאל

כרמיאלי בחירות בכרמיאלפורסם: 23.07.23 , 09:35ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

תושבות ותושבים יקרים,

אני משתפת כאן את אמנת השקיפות שלי לתושבי כרמיאל.

אמנת השקיפות עליה אני חתומה ותיחתם גם על ידי תומכים ותושבים בעיר, תחייב את עיריית כרמיאל להתנהל בשקיפות מלאה אל מול תושבי העיר. שקיפות מלאה היא המפתח לשיפור השירות לתושב, שמירה על מנהל תקין והעדפה של טובת התושבים על פני אינטרסים אחרים.

נוסח האמנה:

אני, בת שבע אבוחצרה, מתמודדת לראשות עיריית כרמיאל,

מתחייבת לקיים את אמנת השקיפות של עיריית כרמיאל לאחר שאעמוד בראשה, אל מול תושבי העיר.

אני מתחייבת עם כניסתי לתפקיד ראשת העיר כרמיאל לשמור על:

לשכה פתוחה – המועצה תקיים שעה בשבוע של "לשכה פתוחה" לפניות הציבור של ראשת העיר, מנהלי המחלקות הבכירים בעירייה וחברי המועצה.

דיווח תקציב רבעוני - מפורט אחת לרבעון יפורסם דיווח כלכלי מקיף של הוצאות והכנסות העירייה באתר האינטרנט של העירייה.

דו"ח שנתי - אחת לשנה יצא דוח מסודר ומפורט על פעילות העירייה. הדו"ח יפורסם באתר האינטרנט של העירייה ויהיה נגיש פיזית לכל תושב שיחפוץ לעיין בו.

דיווח פעילות חודשי - בכל חודש יפורסם מדד שביעות רצון התושבים ממחלקות העירייה המרכזיות, המטרה היא לשאוף לשיפור תמידי ברמת השירות שמעניקה העירייה לתושבים וטיפול פרטני בבעיות נקודתיות.

דיווח טיפול בבעיות מהותיות אחת לחציון - אחת לחציון מחלקות העירייה ידווחו על טיפול בבעיות מהותיות ופרויקטים מרכזיים הנמצאים על סדר היום שלהם.

שקיפות מלאה במכרזים - העירייה תהיה מחויבת לשקיפות מלאה בפרסום מכרזים וקולות קוראים על מנת לתת הזדמנות שווה לכל תושב וספק להעניק שירותים לעירייה או לעבוד בעירייה.

שידור רציף ומלא של ישיבות המועצה - כל ישיבות המועצה יצולמו וישודרו באתר האינטרנט של המועצה, באופן רציף, ללא תקיעות, או עצירות של השידור מסיבות שונות.

על החתום בת שבע אבוחצרה

הגיע הזמן לנהל את כרמיאל!

שלכם.ן,

בת שבע אבוחצרה

באדיבות דוברות יח"צ בת שבע אבוחצירה

אולי יעניין אותך גם