כותרת
> C;
1/1

דו"ח הליקויים בכרמיאל לשנת 2020 (דו"ח הליקויים - 2016-2019) ותגובת העירייה

כרמיאלי פורסם: 14.07.20 , 12:15ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

העסקת קרובי משפחה, חשש לזיקה פוליטית במכרזים לתפקידים בכירים, העסקת יותר עובדים מהמותר, מכרזי כח אדם שלא נוהלו כראוי ועוד אלו חלק מביקורת של מבקר המדינה

"עיריית כרמיאל

העיר כרמיאל הוקמה בשנת 1964 ומתגוררים בה כ-53,700 תושבים. בשנים האחרונות חלה בעיר התפתחות מואצת.

הביקורת העלתה ליקויים בניהול כוח האדם בעירייה: מספר העובדים שהעירייה העסיקה היה גדול יותר ממה שהתיר לה תקציבה המאושר; העירייה לא העסיקה את המבקר שלה במשרה מלאה כנדרש בחוק. מכרזי כוח האדם שהעירייה ערכה עד סוף שנת 2018 לא נוהלו כנדרש, נוסח המכרזים לא כלל את כל הפרטים הנדרשים, ואף נערכו מכרזים למשרות מאוישות, העירייה אף העסיקה קרובי משפחה ובלי שפעלה להסדרת החשש לניגוד עניינים בהעסקתם; בשני מכרזים שנערכו בשנת 2019 לתפקידים בכירים, העירייה בחרה מועמדים שלגביהם קיים חשש לזיקה פוליטית לראש העירייה.

בנוסף נמצאו ליקויים בשכר ובתשלומים הנלווים שהעירייה שילמה לעובדיה, ובכללם תשלום שעות נוספות וכוננות בשיעור גבוה, ללא כללים ואמות מידה להקצאתם; תשלום החזקת רכב ללא דיווח ובקרה כנדרש; והקצאת רכב צמוד והשתתפות בהוצאות הדלק גם למי שאינם זכאים.

הביקורת העלתה עוד כי לעירייה אין רישום מרוכז ומעקב מסודר אחר תלונות ופניות הציבור המוגשות שלא באמצעות המוקד העירוני, והיא לא קבעה כללים לטיפול בהן."

להמשך קריאה, הקישור לאתר (חפשו את כרמיאל וכנסו לדוח המלא)

https://www.mevaker.gov.il/he/publication/Articles/Pages/Shilton2020.aspx

הקישור להורדת הדו"ח המלא (PDF/DOC)

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3486-8.aspx

מצ"ב תגובת עיריית כרמיאל לדו"ח מבקר המדינה:

מעיריית כרמיאל נמסר:
הליקויים שצוינו בדו"ח מבקר המדינה מתייחסים לשנים 2016-2018, בתקופת ההנהלה הקודמת שהוחלפה בשנת 2019 : ראש העיר הקודם וסגניו פרשו, מנכ"ל העירייה הקודם ומנהלת משאבי האנוש הקודמים פרשו ואין בכוונתנו למתוח ביקורת על קודמנו שתרמו רבות לעיר.
ראש העיר משה קונינסקי נבחר בין השאר לשנות נושאים שצוינו בדו"ח שהיו ידועים זה מכבר והוא מוביל מיום כניסתו לתפקיד תכנית התייעלות ומצוינות לשיפור התרבות הארגונית בשיתוף משרד הפנים. תכנית שכבר מספקת תוצאות וביניהן: צמצום מצבת עובדי העירייה ב- 8% מ- 1030 ל כ- 950 כיום.
בהתייחסותו של מבקר המדינה לשינויים החיוביים שנערכו בשנת 2019 לאחר כניסת ראש העיר וההנהלה החדשה נכתב:
" משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את השיפור שנעשה בעיריית כרמיאל בשנת 2019 הן ברישום הפרוטוקולים של ועדות הבחינה הן בפירוט של נימוקי הוועדות"
יש לציין בחיוב את רמת המחשוב ואת ההקפדה על שמירת הנתונים בדיווחי נוכחות העובדים"
משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את מעבר העירייה לדלקן במקום כרטיסי דלק דבר המגביר את הבקרה ותורם להתייעלות"
בהתייחס לשנת 2019, שני המכרזים בוצעו כדין ונבחרו בהן מועמדות ראויות בעלות תואר שני עם ניסיון רב בתחום הציבורי וברשויות מקומיות!!! כך עולה גם מהתייחסותו כמתחייב עפ"י כללי מינהל תקין של היועץ המשפטי של העירייה עו"ד שלמה גבע לשני המינויים המוזכרים בדו"ח: "הגעתי לכלל מסקנה שאין חשש לניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמדת לבין ענייניה האחרים"
חשוב להבהיר שמשרד הפנים אישר מנויים אלו ושמבקר המדינה לא מצא רבב בהתנהלותו של ראש העיר בעניין.
לצערנו בשל תקלה טכנית/טעות מצערת, חוות הדעת של היועץ המשפטי של העירייה, לא הועברה למבקר המדינה טרם פרסום הדו"ח. לאחר שנעביר למבקר המדינה את חוו"ד של היועץ המשפטי לעירייה, אין לנו צל צילו של ספק, שמבקר המדינה יסיר סעיף זה מהדו"ח.
בכוונת העירייה ללמוד את מסקנות דו"ח מבקר המדינה ולפעול ליישומן.

צילום מסך של דוח מבקר המדינה