כותרת
> C;
1/1
אל כרמי

חג הסוכות ובית ספר מוריה

כרמיאלי אל כרמיפורסם: 13.02.19 , 13:06ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
ההלכות הקשורות לחג הסוכות ולארבעת המינים קשורות באופן סמלי לתפיסה החינוכית ולתוכנית ייחודית של בית ספר "מוריה".
  • צריך שידע האדם בתודעתו כי הוא יושב בסוכה על כן אסור שהסוכה תהיה גבוהה מדי אלא שהעין תשלוט בגובה הסוכה ובכך תביא את האדם לתחושת מוגנות ובטחון עם ישיבתו בסוכה.
  • דפנות הסוכה צריכות לעמוד ברוח "מצויה".
  • כשרות הסכך נמדדת בכך שבלילה ניתן יהיה לראות את הכוכבים.
  • בימי החג אנו מצווים בארבעת המינים המבטאים סוגים שונים של אנשים.
בביה"ס "מוריה" אנו פועלים בעבור הזכות של כל תלמיד להרגיש בטוח ומוגן עם הרבה הגנה של צל ודפנות חזקות.
פיתחנו תוכנית ייחודית לחינוך חברתי רגשי בכיתות.
במהלך השבוע נפתחים מעגלי שיח בנושאים שונים, בהם מוצא הילד דרך לבטא את רגשותיו, דאגותיו, התלבטויותיו ומחשבותיו .
בתהליך "ההעצמה אישית" הילד לומד בהדרגה לשוחח שיח רגשי מכבד עם חבריו, להקשיב לאחר ולכבד את רגשותיו.
מודל ייחודי זה מאפיין את המורה כבעל כישורי הנחיה ,היושב עם תלמידיו מתוך שיוויון ומקשיב להגיגי- ליבם.
לימוד חברתי- רגשי בקבוצת הכתה מאפשר לילדים ללמוד איך לחיות ואיך להתמודד
עם אתגרי החיים, איך להיות חברים, איך לפתור בעיות ואיך לקבל החלטות .
ההנחה המרכזית בבסיס התוכנית היא, שלמידה רגשית חברתית וערכית מהווה תנאי בסיסיי לקיומה של הלמידה בבית הספר וגם משלימה אותה. רוב הכישורים המשמעותיים לקידום הרווחה הנפשית של התלמידים אינם מולדים, אלא נרכשים, ולכן ניתן ללמד אותם, להתאמן בהם ולהגיע לרמת שליטה בהם.
תוכנית זאת מאפשרת לנו לראות, להתבונן ולהקשיב כל הזמן ל"כוכבי הלילה "–לתלמידנו היקרים.
בסמליות לארבעת המינים , ביה"ס "מוריה " נותן מענה חינוכי, לימודי וחברתי לכל ילדי כרמיאל
יהי רצון שנזכה שהקב"ה יפרוס עלינו את סוכת שלומו.