כותרת
> C;
1/1
חוק ומשפט

חופש גדול ובטוח - האם יש כיסוי ביטוחי לתאונות שאירעו בחופש הגדול?

כרמיאלי חוק ומשפטפורסם: 07.07.19 , 18:27ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

האם יש כיסוי ביטוחי לתאונות שאירעו בחופש הגדול?

סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה תש"ט - 1949 (להלן: "החוק") קובע:

"מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד"

חשוב לדעת כי ביטוח תאונות תלמידים תקף גם לתאונות שאירעו לילדים מחוץ לשעות הלימודים וגם במהלך החופש הגדול. הביטוח תקף 24 שעות ביממה ומכסה תאונות שאירעו במוסד הלימודים, בגן (לילדים מגיל 3) או בבית הספר, בבית, בחוגים ואפילו בחו"ל.

החוק מחייב את רשות החינוך המקומית לערוך ביטוח תאונות אישיות לילדים שחוק חינוך חובה חל עליהם, כלומר החל מגיל 3 ועד לגיל 18. ילדים בפעוטונים מעונות יום וגני ילדים המופעלים ע"י הרשויות המקומיות מבוטחים אף הם בביטוח דומה.

במקרה של פציעה או חלילה מוות יש לנפגע את הזכות לפיצוי ביטוחי ובמקביל להגיש תביעה נגד הגורם האחראי לפציעת הילד (תביעה נזיקית).

בתביעה נזיקית יש חשיבות רבה לתיעוד ולטענות בדבר הליקוי שגרם לפציעה – אם הליקוי הבטיחותי הוא תוצאה של הסביבה הפיסית שבו שהה הילד, או היעדר השגחה מספקת מצד מבוגרים או קיום פעילות מסוכנת.

בתביעה לפי פוליסת ביטוח תאונות תלמידים אין צורך להוכיח רשלנות ואף שאלת האחריות אינה עומדת על הפרק. די בעצם האירוע התאונתי להביא לזכאות לקבלת פיצוי לפי תנאי הפוליסה, גם כאשר אין גורם אחראי או מדובר בתאונה עצמית.

הסכומים שהילד זכאי לקבל במקרה של פציעה או חלילה מוות הינם לפי תנאי הפוליסה אשר מפוקחת ע"י משרד החינוך.

ביטוח תאונות תלמידים מכסה את מרבית סוגי החבלות והפגיעות לרבות תאונות אופניים, פגיעה ממתקן שעשועים, נפילה מגובה, פציעה מזכוכית או חפץ חד, קטטה, שאיפת חומר מסוכן, אך אינה מכסה תאונות דרכים שבהן קיים ביטוח נפרד, מקרי טרור או תאונות עבודה שבהן זכאי התלמיד לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי. הפוליסה אף לא מכסה מקרים של מחלה או נכות נפשית – מלבד הטרדה מינית.

במקרה של תאונת דרכים חשוב ביותר לברר את הפרטים של כלי הרכב והנהגים המעורבים בתאונה, לדווח על התאונה למשטרה ולקבל אישור מהמשטרה על התאונה. ההליכים המשפטיים מתנהלים מול חברת הביטוח המבטחת בביטוח חובה את הרכב בו נסע הילד במועד התאונה, ואם היה הולך רגל – מול חברת הביטוח של כלי הרכב המעורב בתאונה.

חוק חוזה הביטוח קובע תקופת התיישנות מקוצרת של 3 שנים בלבד, ולא 7 שנים כמו בדין הרגיל. כאשר מדובר בקטין שנחבל, אותן 3 שנים נמנות מיום הגיעו לגיל 18. (למשל, קטין שנחבל בגיל 7 זכאי לתבוע לפי פוליסת ביטוח תלמידים עד הגיעו לגיל 21).

לאחר אירוע פציעה חשוב לתעד את האירוע, כולל עדים (אם יש). לוודא שירשם בכל מסמך רפואי שמדובר באותו אירוע או בהמשך טיפול לאירוע. חשוב לשמור על מסמכים רפואיים ואחרים, קבלות, לרשום ימי חופשה, הוצאות, וכיוצ"ב. אם הפציעה נגרמה בשל ליקוי בטיחותי (העדר שלטי אזהרה, העדר תאורה, רצפה חלקה, מכשול בדרך, מתקן מסוכן) כדאי לצלם את המקום בו ארעה התאונה (צילום עם תאריך).

חברות הביטוח אינן מיידעות את ההורים בדבר זכויות ילדיהם שנפצעו, והמידע שניתן להורים מהמוסד החינוכי הוא לרוב מידע כללי בלבד על קיומו של ביטוח, לכן במקרה של תאונה שאירעה לילד מומלץ להתייעץ עם עו"ד בתחום הנזיקין והביטוח.

הכותב:

עו"ד רונן לפיד, סא"ל במיל. בעל משרד עו"ד בכרמיאל, עוסק בדיני נזיקין ובביטוח.

טלפון: 072-3950376

נייד: 072-3950374