כותרת
> C;
1/1
חוק ומשפט

כחצי מליון ₪ פיצוי לנהג שנפצע בגבו וחזר לעבודה מלאה

כרמיאלי חוק ומשפטפורסם: 07.06.20 , 14:43ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

נהג משאית שנפצע בגבו עקב תאונת דרכים, וחזר לעבודה מלאה כפי שעשה ערב התאונה יקבל מחב' הביטוח "מגדל" סך של 380,000 ₪ וזאת בנוסף לסכום שקיבל מהמוסד לביטוח הלאומי בעוד כ 120,000 ₪. ובסה"כ יקבל הוא עקב הפגיעה בגבו כחצי מליון ₪.

כך נקבע בהסכם פשרה שהושג בין בא-כוח התובע, עו"ד רשאד סלים מכרמיאל ובין חב' הביטוח. ההסכם הושג בעקבות המלצת בית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין.

הנהג, בשנות הארבעים לחייו מאזור כרמיאל, היה מעורב לפני כשנתיים בתאונת דרכים במהלכה סטה עם רכבו ממסלול ונכנס בעץ. ובעקבות התאונה נגרם לו שבר באחת מחוליות הגב. התאונה הייתה במהלך עבודתו ועל כן הוכרה כתאונת עבודה והמוסד לביטוח לאומי שילם לו בגין ימי אובדן הכושר מעבודה במהלכם נעדר מעבודה, ובנוסף ועדה רפואית מטעם המל"ל קבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 14% ושולם לו מענק בהתאם.

התובע פנה לחב' הביטוח "מגדל" שביטחה את הרכב בנסיון לסלק את התביעה בפשרה ללא משפט אך זו טענה כי התובע חזר לעבוד באופן מלא מבלי שנפגע שכרו, וכי פגיעתו לא גרמה לו למגבלה תפקודית והציעה לו 100,000 ₪ בלבד.

לאור זאת הגיש התובע באמצעות בא-כוחו תובענה לבית המשפט, בה נטען כי העובדה כי שכרו כיום אינו נופל משכרו ערב התאונה אין משמעה שלא נגרמו לו הפסדי שכר לעבר ובוודאי שאין משמעה שלא תיגרם לו פגיעה בכושר ההשתכרות בעתיד, שכן לפי הנטען בתביעה, ערב התאונה היה התובע נהג מתחיל ושכרו היה שכר של מתחילים שאין בו לשמש כמבחן לכושר השתכרותו בעתיד. לפי הנטען בתביעה, אילמלא התאונה היה התובע צובר ותק ומתקדם וכן מגדיל את אפשרויות תעסוקתו ומשתכר סכומים גבוהים מאלה שהשתכר בעבר ומכאן ביקש התובע כי אובדן פוטנציאל השתכרותו בעתיד ייגזר משכר הגבוה ממשית מזה שהשתכר ערב התאונה.

בסופו של יום, הסכימו הצדדים כי יגישו בפני כב' בית המשפט תחשיבי נזק ובית המשפט ייתן הצעתו לפשרה וכך היה. בית המשפט הציע הצעת פשרה והצדדים הגיעו להסכמה כי חב' מגדל תפצה את התובע בסך של 380,000 ₪ מעבר לתקבולי הביטוח הלאומי בעוד כ 120,000 ₪, ובסה"כ זכה התובע, שחזר לעבוד, לקבל עקב התאונה כחצי מליון ₪.

עו"ד סלים: השכר ערב התאונה הינו אינדקציה רבת ערך על פוטנציאל ההשתכרות בעתיד, אך לא באופן מוחלט. אני שמח שהצלחנו לשכנע את חב' הביטוח ובית המשפט כי למרות שהתובע חזר לעבודה והשתכר כפי שהשתכר ערב התאונה, עדיין אלמלא התאונה היה מגיע בעתידו להשתכרויות גבוהות יותר מאלה שהרוויח קודם ומרוויח כיום ומכאן סכום הפשרה הנכון והצודק.