כותרת
> C;
1/1
עיריית כרמיאל

משה קונינסקי בבקשה למבקר המדינה

כרמיאלי עיריית כרמיאלפורסם: 08.08.22 , 15:22ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

ראש העיר כרמיאל משה קונינסקי למבקר המדינה: "אנו דורשים את קבלת כל הכספים שלא הגיעו לצפון בכלל ולכרמיאל בפרט"

ראש העיר כרמיאל משה קונינסקי, נפגש בשבוע האחרון יחד עם ארבעה ראשי רשויות מקומיות עם מבקר המדינה מתניהו אנגלמן וצוות משרדו.

מבקר המדינה וצוות משרדו, הציגו בפני משה קונינסקי וארבעה ראשי רשויות מקומיות נוספים את דו"ח מבקר המדינה בהקשר לקידום תכנית הצפון שממנו עולה כי, מדינת ישראל כשלה והיא חייבת לתמוך בגליל ולקדם תכנית חדשה.

מבקר המדינה. מתניהו אנגלמן פרסם דו"ח שלילי לגבי כספים שהיו אמורים להגיע לרשויות במסגרת התכנית לחיזוק הצפון, שהחלה בשנת 2017 אך רובם לא הגיעו כלל. המבקר הפנה אצבע מאשימה כלפי הממשלה , כאשר המדובר בעשרות מיליארדי ש"ח.

מהדו"ח של מבקר המדינה כפי שהוצג בפני ראש העיר כרמיאל משה קונינסקי וארבעה ראשי רשויות נוספים מהצפון עולה כי, התכנית הרב שנתית הייתה תצרף של תכניות קיימות ופתרונות סיוע נקודתיים וכי, הצעדים שננקטו להעדפת מחוז הצפון לא הביאו לשינוי של ממש בתחומי החיים הרלוונטיים.

בנוסף, נטען כי, "מאז שנתקבלה החלטת הממשלה 2262 לא חל שיפור מהותי בפערים בין מחוז הצפון לבין יתר המחוזות ומצבו של מחוז הצפון נותר ירוד במרבית המדדים שנבחנו".

אי לכך ובהתאם לממצאי הדו"ח נקבע כי, "צריך לערוך בחינה מחודשת של מצב מחוז הצפון יחסית ליתר המחוזות ואת אפקיטיביות

הפעילויות שנכללו בהחלטת הממשלה. לקדם תכנית המשכית לזו שנקבעה בהחלטה 2262 לצורך צמצום פערים בין מחוז הצפון ליתר המחוזות".

מומלץ שהתכנית תתבסס על עבודת מטה תוך שיתוף גורמים משפיעים במחוז הצפון וכי התכנית תלווה ביעדים ומדדים ותשלב מנגנון בקרה על יישומה

לנוכח הממצאים, אמר ראש העיר כרמיאל משה קונינסקי: "יש בכוונתנו לדרוש את יישום הדו"ח, והכנת תכנית חדשה לצפון ולדרוש את קבלת כל הכספים שלא הגיעו לצפון בכלל ולכרמיאל בפרט".

משה קונינסקי קיים בנוסף שיחה עם צוות הביקורת במחוז והודה להם על קידום פניותיו לקידום נושאים הקשורים לכרמיאל.

ראש העיר כרמיאל משה קונינסקי (מימין) עם מבקר המדינה. מתניהו אנגלמן
 
(צילום: דוברות עיריית כרמיאל)