כותרת
> C;
1/1
דת בקהילה

"יום של לידה מחדש". יהונתן גרילק על יום הכיפורים

כרמיאלי דת בקהילהפורסם: 26.09.17 , 09:17ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
סטטוס שבועי:
יום הכיפורים הוא לא רק יום של קדושה ומחילת חטאים, אלא גם יום של תקווה ואופטימיות. במידה רבה, כל אחד מאיתנו נולד מחדש ביום הזה. לכל אחד מאיתנו יש הזדמנות לגאול את עצמו. על אף שאנחנו מבלים את רוב זמן התפילה בווידוי על חטאינו, על הכישלונות ועל המגרעות שלנו, אנחנו עושים זאת בתחושת ביטחון שהטעויות האלה יימחקו, ובזכות חמלתו של הבורא על ברואיו נוכל להתקדם בלי הנטל של משגי העבר.

אימרה שבועית:
התשובה הראשית, שישוב האדם אל עצמו. {הראי"ה קוק}

ציטוט שבועי:
היה לעם יום מיוחד לחשבון הנפש עם עצמו בתור עם ועם בניו בתור בני עם, לביקורת חשבון החיים, להתמכרות שלמה לתביעות העליונות של הרוח האנושית... ואני שואל: מה לנו, לאינם שומרים דת, מה לנו היום הזה? שואל אני: האמנם אין היום הזה בשבילנו אלא נחלת עבר, שריד קדומים? האמנם אין לנו צורך ביום כזה, ודווקא בצורה לאומית? ואם היום הזה יחדל מהיות מה שהינו וישוב להיות יום פשוט ככל הימים, האם לא תהיה זאת אבדה לאומית ואנושית גדולה, ירידה שאין אחריה עליה לעם ישראל ולנו לכולנו, בני העם הזה? {א.ד גורדון}

סיפור שבועי:
תפילה זכה! בתקופת הקיסר ניקולאי הגיע משלחת רבנים מגדולי ישראל לפטרבורג, כדי להתייצב לפני ניקולאי ולהתחנן בפניו לבטל אחת מגזרותיו. היה זה בתקופת חגי תשרי ובימים ההם טרם היו בתי-כנסיות בפטרבורג שהיתה אסורה למגורים עבור היהודים. אולם בעיר המלוכה היה מספר גדול של חיילים יהודים, "חיילי ניקולאי", קנטוניסטים לשעבר שלהם הותר לגור שם. היה להם מנין משלהם, והרבנים התפללו שם ביום הכיפורים. כשהגיעו לתפילת הנעילה, ניגש אל התיבה אחד החיילים, ובטרם התחיל את אמירת הקדיש עם הניגון המסורתי שלפניו, פתח ואמר: רבונו של עולם! עמך ישראל עומדים ומבקשים לפניך נחת מבנים, בריאות, אריכות ימים ופרנסה. אך אנו, "חיילי ניקולאי", האם נבקש נחת מבנים? הרי בנים אין לנו, כולנו רווקים! הנבקש אריכות ימים? הלא חיינו אינם חיים! הנבקש פרנסה? הרי את כדי מחייתנו אנו מקבלים מן הבסיס הצבאי! לעצמנו אין לנו מה לבקש, וכל מה שאנו מבקשים הוא, רק בשבילך - יתגדל ויתקדש שמיה רבא!

תשובה שבועית:
התשובה עומדת במרכז אמונתו של היהודי. בלעדיה אין לו תקוה. כולנו נכשלים. לכל אחד מסכת חטאיו: בין אדם למקום ובין אדם לחבירו. חטאים שעמדנו עליהם, שליבנו נקף בעשייתם, וחטאים שעשינו בלי מודע וללא תשומת לב. על כולם ניתן להעביר קו. את כולם ניתן לתקן. בפני הכל פתוחה דלת התשובה. כך שמענו את תשובתו הפרוזאית של סנדלר עני, שהמשיך לתקן נעליים בלות בשעת ערב מאוחרת - כל עוד הנר דולק יש עוד לעבוד, אפשר עדיין לתקן.

שבתון שבועי:
יום הכיפורים יוצר תפנית חדה בעולמו הרוחני של האדם. ביום זה מגיעות לשיא התחושה הפנימית והשאיפות הכמוסות. ביום זה משתחרר האדם מכל הכבלים הגשמיים. זהו יום שאין בו אכילה ושתייה ואין בו מצווה מעשית מיוחדת (לא שופר ולא מצה, לא סוכה ולא לולב). זהו יום שבו נמשלו ישראל למלאכי השרת. יום המוקדש כולו לבחינת מצבו הרוחני של האדם, להתבוננות פנימית במעשיו ובמחדליו.  עדויות היסטוריות וכן המצב בדורנו מספרים, שגם אנשים הרחוקים מקיום מצוות בכל השנה, חשים ביום זה תחושה מיוחדת. גם אם אין הם יודעים את טיבה, גם אם יקראו לה בשמות אחרים. תחושה זו היא חבל הטבור שבו קשור היהודי אל רחם תורתו - היהדות. היא המזינה את מה שנקרא בשפת העם: "הנקודה היהודית". זו היא המתנה שהעניק ה' לעמו: "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם" (ויקרא ט"ז, ל'). גם למי שניתק את עצמו מהמסורת ומהמורשת היהודית, מדעת ושלא מדעת, גם למי שחטא, התרחק והשליך הכול מאחרי גוו, מעניק יום זה הזדמנות בלתי חוזרת, לאחוז בקצה החבל ולהתרומם...

לכל אחי ואחיותי בארץ ובגולה
בפרוס עלינו יום הכיפורים הבא עלינו לטובה
גמר חתימה טובה
שנזכה כולנו לסליחה מחילה וכפרה
צום קל ומועיל - יהונתן גרילק

אולי יעניין אותך גם
משמעות התפילה בקברי צדיקים
סטטוס שבועי:
יום הכיפורים הוא לא רק יום של קדושה ומחילת חטאים, אלא גם יום של תקווה ואופטימיות. במידה רבה, כל אחד מאיתנו נולד מחדש ביום הזה. לכל אחד מאיתנו יש הזדמנות לגאול את עצמו. על אף שאנחנו מבלים את רוב זמן התפילה בווידוי על חטאינו, על הכישלונות ועל המגרעות שלנו, אנחנו עושים זאת בתחושת ביטחון שהטעויות האלה יימחקו, ובזכות חמלתו של הבורא על ברואיו נוכל להתקדם בלי הנטל של משגי העבר.
מה מעכב את בנייתו של בית הכנסת "היכל שלמה" ברבין?
סטטוס שבועי:
יום הכיפורים הוא לא רק יום של קדושה ומחילת חטאים, אלא גם יום של תקווה ואופטימיות. במידה רבה, כל אחד מאיתנו נולד מחדש ביום הזה. לכל אחד מאיתנו יש הזדמנות לגאול את עצמו. על אף שאנחנו מבלים את רוב זמן התפילה בווידוי על חטאינו, על הכישלונות ועל המגרעות שלנו, אנחנו עושים זאת בתחושת ביטחון שהטעויות האלה יימחקו, ובזכות חמלתו של הבורא על ברואיו נוכל להתקדם בלי הנטל של משגי העבר.
הקייס אפרים לאווי ייצג את כרמיאל באמירויות
סטטוס שבועי:
יום הכיפורים הוא לא רק יום של קדושה ומחילת חטאים, אלא גם יום של תקווה ואופטימיות. במידה רבה, כל אחד מאיתנו נולד מחדש ביום הזה. לכל אחד מאיתנו יש הזדמנות לגאול את עצמו. על אף שאנחנו מבלים את רוב זמן התפילה בווידוי על חטאינו, על הכישלונות ועל המגרעות שלנו, אנחנו עושים זאת בתחושת ביטחון שהטעויות האלה יימחקו, ובזכות חמלתו של הבורא על ברואיו נוכל להתקדם בלי הנטל של משגי העבר.
משמעות התפילה בקברי צדיקים
סטטוס שבועי:
יום הכיפורים הוא לא רק יום של קדושה ומחילת חטאים, אלא גם יום של תקווה ואופטימיות. במידה רבה, כל אחד מאיתנו נולד מחדש ביום הזה. לכל אחד מאיתנו יש הזדמנות לגאול את עצמו. על אף שאנחנו מבלים את רוב זמן התפילה בווידוי על חטאינו, על הכישלונות ועל המגרעות שלנו, אנחנו עושים זאת בתחושת ביטחון שהטעויות האלה יימחקו, ובזכות חמלתו של הבורא על ברואיו נוכל להתקדם בלי הנטל של משגי העבר.
מה מעכב את בנייתו של בית הכנסת "היכל שלמה" ברבין?
סטטוס שבועי:
יום הכיפורים הוא לא רק יום של קדושה ומחילת חטאים, אלא גם יום של תקווה ואופטימיות. במידה רבה, כל אחד מאיתנו נולד מחדש ביום הזה. לכל אחד מאיתנו יש הזדמנות לגאול את עצמו. על אף שאנחנו מבלים את רוב זמן התפילה בווידוי על חטאינו, על הכישלונות ועל המגרעות שלנו, אנחנו עושים זאת בתחושת ביטחון שהטעויות האלה יימחקו, ובזכות חמלתו של הבורא על ברואיו נוכל להתקדם בלי הנטל של משגי העבר.
הקייס אפרים לאווי ייצג את כרמיאל באמירויות
סטטוס שבועי:
יום הכיפורים הוא לא רק יום של קדושה ומחילת חטאים, אלא גם יום של תקווה ואופטימיות. במידה רבה, כל אחד מאיתנו נולד מחדש ביום הזה. לכל אחד מאיתנו יש הזדמנות לגאול את עצמו. על אף שאנחנו מבלים את רוב זמן התפילה בווידוי על חטאינו, על הכישלונות ועל המגרעות שלנו, אנחנו עושים זאת בתחושת ביטחון שהטעויות האלה יימחקו, ובזכות חמלתו של הבורא על ברואיו נוכל להתקדם בלי הנטל של משגי העבר.
אילו תפילות מתפללים בשבת?
סטטוס שבועי:
יום הכיפורים הוא לא רק יום של קדושה ומחילת חטאים, אלא גם יום של תקווה ואופטימיות. במידה רבה, כל אחד מאיתנו נולד מחדש ביום הזה. לכל אחד מאיתנו יש הזדמנות לגאול את עצמו. על אף שאנחנו מבלים את רוב זמן התפילה בווידוי על חטאינו, על הכישלונות ועל המגרעות שלנו, אנחנו עושים זאת בתחושת ביטחון שהטעויות האלה יימחקו, ובזכות חמלתו של הבורא על ברואיו נוכל להתקדם בלי הנטל של משגי העבר.
עיריית כרמיאל הכשירה מבנים ושטחים עירוניים לטובת מקומות תפילה ליום כיפור
סטטוס שבועי:
יום הכיפורים הוא לא רק יום של קדושה ומחילת חטאים, אלא גם יום של תקווה ואופטימיות. במידה רבה, כל אחד מאיתנו נולד מחדש ביום הזה. לכל אחד מאיתנו יש הזדמנות לגאול את עצמו. על אף שאנחנו מבלים את רוב זמן התפילה בווידוי על חטאינו, על הכישלונות ועל המגרעות שלנו, אנחנו עושים זאת בתחושת ביטחון שהטעויות האלה יימחקו, ובזכות חמלתו של הבורא על ברואיו נוכל להתקדם בלי הנטל של משגי העבר.
נשנושבועי - פרשת נצבים
סטטוס שבועי:
יום הכיפורים הוא לא רק יום של קדושה ומחילת חטאים, אלא גם יום של תקווה ואופטימיות. במידה רבה, כל אחד מאיתנו נולד מחדש ביום הזה. לכל אחד מאיתנו יש הזדמנות לגאול את עצמו. על אף שאנחנו מבלים את רוב זמן התפילה בווידוי על חטאינו, על הכישלונות ועל המגרעות שלנו, אנחנו עושים זאת בתחושת ביטחון שהטעויות האלה יימחקו, ובזכות חמלתו של הבורא על ברואיו נוכל להתקדם בלי הנטל של משגי העבר.
נשנושבועי - כי תבוא
סטטוס שבועי:
יום הכיפורים הוא לא רק יום של קדושה ומחילת חטאים, אלא גם יום של תקווה ואופטימיות. במידה רבה, כל אחד מאיתנו נולד מחדש ביום הזה. לכל אחד מאיתנו יש הזדמנות לגאול את עצמו. על אף שאנחנו מבלים את רוב זמן התפילה בווידוי על חטאינו, על הכישלונות ועל המגרעות שלנו, אנחנו עושים זאת בתחושת ביטחון שהטעויות האלה יימחקו, ובזכות חמלתו של הבורא על ברואיו נוכל להתקדם בלי הנטל של משגי העבר.
נשנושבועי - פרשת כי תצא
סטטוס שבועי:
יום הכיפורים הוא לא רק יום של קדושה ומחילת חטאים, אלא גם יום של תקווה ואופטימיות. במידה רבה, כל אחד מאיתנו נולד מחדש ביום הזה. לכל אחד מאיתנו יש הזדמנות לגאול את עצמו. על אף שאנחנו מבלים את רוב זמן התפילה בווידוי על חטאינו, על הכישלונות ועל המגרעות שלנו, אנחנו עושים זאת בתחושת ביטחון שהטעויות האלה יימחקו, ובזכות חמלתו של הבורא על ברואיו נוכל להתקדם בלי הנטל של משגי העבר.
נשנושבועי - פרשת משפטים
סטטוס שבועי:
יום הכיפורים הוא לא רק יום של קדושה ומחילת חטאים, אלא גם יום של תקווה ואופטימיות. במידה רבה, כל אחד מאיתנו נולד מחדש ביום הזה. לכל אחד מאיתנו יש הזדמנות לגאול את עצמו. על אף שאנחנו מבלים את רוב זמן התפילה בווידוי על חטאינו, על הכישלונות ועל המגרעות שלנו, אנחנו עושים זאת בתחושת ביטחון שהטעויות האלה יימחקו, ובזכות חמלתו של הבורא על ברואיו נוכל להתקדם בלי הנטל של משגי העבר.