כותרת
> C;
1/1
דת בקהילה

שמות: יהונתן גרילק על פרשת השבוע

כרמיאלי דת בקהילהפורסם: 09.01.15 , 09:57ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
אימרה שבועית:
עולם זה בבחינת סולם - יש עולים ויש יורדים... {מאמר החכם}

סטטוס שבועי:
הקשר הנדיר והמיוחד שקיים בין יהודי ליהודי, מקורו בחיבור משפחתי. לבני משפחה יש אחדות פנימית וטבעית לרוב. חיי המשפחה הם השורש שממנו יונק האדם את חיותו. כשיש רצון לחיות חיי משפחה תקינים, תימצא הדרך כיצד לפתור בעיות ומריבות, משום שהשיתוף רב על הפירוד. לעומת זאת, אם המסגרת המשפחתית אינה אלא אמצעי להפקת תועלת אישית, אם היא אינה מטרה אלא אמצעי, אזי קיים חשש שתתפרק השותפות המשפחתית או שהמשך קיומה יהיה מלווה בסיוט מתמשך.

ציטוט שבועי:
שבע ינסו לעקור שורשינו ושבעתיים נקום ונעמיק השורשים. {יצחק שמיר}

סיפור שבועי:
מנהיג לא רגיל!
רבי שלמה מסלונים לא רצה בשום פנים לקבל עליו את התפקיד של רבי ומנהיג. כאשר הכתירו אותו היה שבור מאוד, שכן לדעתו מי הוא ומה הוא שיעמוד בראש העדה וייטול את שרביט ההנהגה, ללא חשש מהסכנות הטמונות בכך.
אמר לו גיסו:
כשהתורה מדברת על מלך בישראל היא אומרת 'והיה כשבתו על כיסא ממלכתו'. רמז יש כאן, שתמיד ירגיש המלך 'כשבתו על כיסא ממלכתו' – שתהיה לו אותה הרגשה של שלות רוח שהרגיש בשעה שהכתירוהו. כך צריך להרגיש מנהיג בישראל, וכך ינהיג ללא חשש.

פרשה שבועית:
פרשת שמות / "מנהיג נולד"

"ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם" {שמות ב', י"א}.

משה הוא אחד האישים הבודדים בתנ"ך שסיפור לידתם מתואר בהרחבה. התורה מקדישה עשרה פסוקים (שמות ב', א'-י'), המתארים את לידתו, את הנחתו בתיבה על שפת היאור ואת אימוצו על ידי בת פרעה שמצאה אותו בוכה.
לעומת זאת, התקופה שהחלה ברגע האימוץ ועד ליום שבו יצא מן הארמון אל אחיו, לא זכתה בתורה ל"כיסוי". חיי נעוריו אינם נסקרים. בעיני ספר שמות פותחות תולדותיו בפסוק: "ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם" (שמות ב', י"א).
סביר להניח כי בטרם יצא משה אל אחיו, שמע על צבא העבדים הגדול הבונה ערי מסכנות לפרעה. התורה פותחת ברישום תולדותיו רק ברגע שידיעה זו באה לידי ביטוי מעשי. רגע המפנה הראוי לציון הוא רגע יציאתו אל אחיו. להדגיש, כי הרגע שבו: "נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם" (רש"י), הוא הרגע שבו נולד המנהיג היהודי. רגע שהשתתפות אמיתית בצרת הרבים היא סימן ההיכר שלו.
גם לאחר פסוק מפתח זה מקמצת התורה בתארה את האיש. היא מעניקה לנו שלוש אנקדוטות הבאות לרמז מדוע הוטלה שליחות הגאולה דווקא עליו ומדוע הוא המנהיג הנבחר.
ציר שלושת הסיפורים הקצרים הוא התערבותו של משה בסכסוכים (שמות ב', י"א-י"ט). בראשון, מכה משה איש מצרי הנוגש בעבד עברי. בשני, הוא מתערב ומנסה להשלים בין שני עברים ניצים וגוער ברשע. ובסיפור השלישי הוא מושיע בנות נכר חלשות מידי עושקיהן.
בכל המקרים אנו מבחינים בעמידה ללא חת על משמר הצדק, ללא התחשבות בשאלה מה יעלה בגורלו האישי. במקרה הראשון היתה התוצאה בריחה ממצרים, מלווה בסכנת מוות. במקרה השני נפל קרבן להלשנה, ובמקרה השלישי, עת צעד את צעדיו הראשונים במדין, הוכיח עד כמה לא חשובה לו רווחתו האישית כשמדובר בעשיית צדק.
שלושת המקרים משלימים זה את זה ויוצרים תמונה שלמה של אישיותו. המקרה השלישי מלמד על שני קודמיו, ובו אנו מבחינים במציל עשוקים שאינם מוכרים לו, כבר ביומו הראשון בארץ זרה. חוש הצדק, הטבוע בו, מניע אותו להושיט עזרה בכל מקרה ובכל מקום שבו מתגלה הצורך בכך.
להשלמת תמונת התורה, מן הראוי להזכיר גם דברים המרומזים בכתובים, אשר חז"ל חשפו אותם למעננו.
האלוקים נגלה למשה במראה הסנה (שמות ג', ב'). בפסוק מקדים נאמר: "וינהג את הצאן אחר המדבר".
"אחר המדבר - להתרחק מן הגזל שלא ירעו בשדות אחרים" (רש"י). זוהי עוד תכונה הנחוצה למנהיגות אמת.
אפיון נוסף באישיותו של משה הוא סירובו לצאת לשליחות שהטיל עליו ה' (שמות ד', י"א). סירוב זה נבע מן החשש שהאח הגדול, אהרן, ייפגע אם תוטל השליחות עליו, האח הצעיר.
כך, חוברים יחד חוש צדק מפותח, רתיעה עמוקה מפגיעה ברכוש הזולת, רחמים אין-סופיים על הבריות, וענווה - ליצירת המנהיג האידאלי.
{מעובד מספרו של הרב משה גרילק "פרשה ופשרה"}

שבת שלום - יהונתן גרילק

אולי יעניין אותך גם
משמעות התפילה בקברי צדיקים
אימרה שבועית:
עולם זה בבחינת סולם - יש עולים ויש יורדים... {מאמר החכם}
מה מעכב את בנייתו של בית הכנסת "היכל שלמה" ברבין?
אימרה שבועית:
עולם זה בבחינת סולם - יש עולים ויש יורדים... {מאמר החכם}
הקייס אפרים לאווי ייצג את כרמיאל באמירויות
אימרה שבועית:
עולם זה בבחינת סולם - יש עולים ויש יורדים... {מאמר החכם}
אילו תפילות מתפללים בשבת?
אימרה שבועית:
עולם זה בבחינת סולם - יש עולים ויש יורדים... {מאמר החכם}
עיריית כרמיאל הכשירה מבנים ושטחים עירוניים לטובת מקומות תפילה ליום כיפור
אימרה שבועית:
עולם זה בבחינת סולם - יש עולים ויש יורדים... {מאמר החכם}
נשנושבועי - פרשת נצבים
אימרה שבועית:
עולם זה בבחינת סולם - יש עולים ויש יורדים... {מאמר החכם}
נשנושבועי - כי תבוא
אימרה שבועית:
עולם זה בבחינת סולם - יש עולים ויש יורדים... {מאמר החכם}
נשנושבועי - פרשת כי תצא
אימרה שבועית:
עולם זה בבחינת סולם - יש עולים ויש יורדים... {מאמר החכם}
נשנושבועי - פרשת משפטים
אימרה שבועית:
עולם זה בבחינת סולם - יש עולים ויש יורדים... {מאמר החכם}