כותרת
> C;
1/1
דת בקהילה

ויקרא: יהונתן גרילק על פרשת השבוע

כרמיאלי דת בקהילהפורסם: 20.03.15 , 11:47ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
אימרה שבועית:
אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. {מסכת אבות ה', י"ט}

סטטוס שבועי:
הקשר ליהדות צריך להתחיל בבית, ורק אז יש סיכוי שהילדים יתחברו. ארבע שעות לימוד בשבוע לא מספיקות כדי להשריש את היהדות.

ציטוט שבועי:
היהודים אינם שנואים מחמת תכונותיהם הרעות, אלא מייחסים להם תכונות רעות מפני שהם שנואים. {מקס נורדאו}

סיפור שבועי:
הדרת הלשון...
פעם בא לרבי נפתלי אמסטרדם זצ"ל מגדולי תנועת המוסר, יהודי, לבקש "היתר מאה רבנים" כדי להוסיף אשה על אשתו. ובינתיים הוציא על אשתו דיבה רעה ככל העולה על לשונו. רבי נפתלי הפסיקו ושאל אותו: האם כבר קיבלת היתר ממאה רבנים על איסור לשון הרע?!

פרשה שבועית:
פרשת ויקרא / 'מנהיגות לדוגמא'

"אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצוות ה'... והביא את קרבנו ..." {ויקרא ד', ג'-כ"ב}

כאשר התורה רוצה להודיע לנו מהו הקורבן שיביא הכהן שחטא, או העדה שסטתה מן הדרך, היא פותחת במילה "אם". כאשר הפרשה עוסקת בנשיא, היא משנה את הנוסח וכותבת: "אשר".
שינוי מילולי זה של נוסח הפתיחה אומר דרשני. רבן יוחנן בן זכאי השמיע את ההסבר הבא: "אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו. אם על שגגתו מביא חטאת, צריך לומר על זדונו?"

אנו חשים בכמיהה לתקופה בה התהלכו בקרב העם נשיאים הגונים, בני חורין, שאינם כפופים לאיש. נשיאים, אשר גם ברום מעמדם יחושו ויתנו לב לאיכות התנהגותם האישית. מנהיגים אשר יזכרו בכל רגע מחייהם שההמון מתבונן בהם, מחקה אותם ולומד ממעשיהם, אם לטוב ואם למוטב. כי הם בכח סמכותם נותנים את הטון, מכתיבים את האופנה כמעט בכל תחום מתחומי החיים. על כן כה כבדה האחריות הרובצת על כתפיהם.
כאמור, לחטאו של הנשיא המורם מעם מתלווה חרטה כנה וגלויה, ללא התחמקויות, הוא יכול לשמש מופת לעם כולו. עם הרואה כיצד מנהיגו מוכן להודות בפומבי על חטאו, לבקש עליו מחילה, ואף להביא קרבן כפרה – יסיק מכך מסקנות מבורכות. הוא ילמד כי אין בושה בעשיית תשובה. הוא יבין כי גם הנשיא הוא אדם עם חולשות אנוש, והחטא רובץ לפתחו כמו לפתח כל אדם עלי אדמות. הוא יושפע מאומץ לבו להודות בחטאו בפומבי, לעיני העם כולו. המעשה הנאצל שעושה נשיאו יקבע את אמות המידה המוסריות שלו, שבאחת ישנו את פניו הרוחניות של העם כולו. גם הוא, כנשיאו, יבין שאין זו חרפה לערוך חשבון נפש אישי, ואין זה אות קלון לאדם לחזור בו ממעשה שאינו ראוי ולבקש עליו סליחה.

דור שנשיאו "אינו חוטא לעולם", שנשיאו מוכן לסלף את העובדות, לשכתב את ההיסטוריה, ולחפות בכל האמצעים העומדים לרשותו על מעשי עוול שעשה בחסות השלטון – אינו דור מאושר. מאושר הוא הדור ומאושרת התקופה, המצמיחה אישים בעלי ביקורת עצמית, בעלי עוז רוח לקום ולהודות בהכנעה מוחלטת: "אכן חטאתי, והנני מביא קרבן כאות לרצוני העז לשוב מחטאי".
מאושר הדור, כי אישים כאלו יביאו למפנה ולמהפכה בערכיו ובהתנהגותו של דור שלם. הם – מנהיגי האמת!
{מעובד מספרו של הרב משה גרילק "פרשה וליקחה"}

שבת שלום - חודש טוב - יהונתן גרילק

אולי יעניין אותך גם
משמעות התפילה בקברי צדיקים
אימרה שבועית:
אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. {מסכת אבות ה', י"ט}
מה מעכב את בנייתו של בית הכנסת "היכל שלמה" ברבין?
אימרה שבועית:
אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. {מסכת אבות ה', י"ט}
הקייס אפרים לאווי ייצג את כרמיאל באמירויות
אימרה שבועית:
אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. {מסכת אבות ה', י"ט}
אילו תפילות מתפללים בשבת?
אימרה שבועית:
אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. {מסכת אבות ה', י"ט}
עיריית כרמיאל הכשירה מבנים ושטחים עירוניים לטובת מקומות תפילה ליום כיפור
אימרה שבועית:
אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. {מסכת אבות ה', י"ט}
נשנושבועי - פרשת נצבים
אימרה שבועית:
אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. {מסכת אבות ה', י"ט}
נשנושבועי - כי תבוא
אימרה שבועית:
אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. {מסכת אבות ה', י"ט}
נשנושבועי - פרשת כי תצא
אימרה שבועית:
אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. {מסכת אבות ה', י"ט}
נשנושבועי - פרשת משפטים
אימרה שבועית:
אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. {מסכת אבות ה', י"ט}