כותרת
> C;
1/1
דת בקהילה

חוקת - יהונתן גרילק על פרשת השבוע

כרמיאלי דת בקהילהפורסם: 25.06.15 , 09:35ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
אימרה שבועית:
למד לשתוק, כדי שתדע לדבר. {רבי מנדל מוורקי}

סטטוס שבועי:

אין דבר כזה שיהודי אחד הוא 'יותר יהודי' מהשני. בין אם הוא מקיים מנהגים יהודיים או לא, חוגג את החגים או לא, גר בישראל או לא, אוכל לביבות או לא, יהודי הוא יהודי ונשאר יהודי. 

 

ציטוט שבועי:

המצרים, הבבלים והפרסים קמו בזמנם, מילאו את שמינו ככוכבי שביט עד שזיוום דעך ונמוג לחלוטין; בעקבותיהם באו היוונים והרומאים ברעמים כבירים עד שנשתתקו ונעלמו; עמים אחרים זינקו והחזיקו בלפיד הגדול עד שכבּה, וכיום הם יושבים בחשכה תחת השמש. היהודי ראה את כולם, ניצח את כולם ועוד איננו מראה סימני התדרדרות, גם לא תופעות של זיקנה, לא תשישות ולא אובדן תנופה. ערנותו לא כהתה וחכמתו לא פגה. כל הברואים חדלים פרט ליהודי, כל עוצמה כורעת רק שלו שרירה וקיימת. מהו סוד חיי הנצח? {מרק טווין}

 

סיפור שבועי:

כוחה של מילה!

רבי ישראל מאיר הכהן, הקרוי ה'חפץ חיים' יצא בלווית רב אחד למסע לדבר מצוה. בדרכם סרו לפונדק כדי לסעוד את לבם. בעלת הפונדק זיהתה מיד את שני האישים, הושיבה אותם ליד שולחן מיוחד ודאגה שישרתו אותם כראוי. כאשר סיימו השניים את הסעודה, ניגשה אליהם ושאלה: כיצד מצא חן בעיניכם האוכל שלי? טוב מאד, השיב ה'חפץ חיים'. ומה אתם אומרים? פנתה אל הרב השני. תשובתו לא איחרה לבוא: די טוב, אך היה מלוח מדי.

אך שמעה זאת האשה ומיד פנתה לעבר המטבח. ה'חפץ חיים' החוויר והיה נסער מאד. אינני יכול להאמין! כל ימי נמנעתי מלדבר ומלשמוע לשון הרע, מדוע איפוא אירע עתה ששמעתי דיבורי לשון הרע? באם הייתי יודע זאת מראש, לא הייתי יוצא לדרך.

בראות הרב את תגובת ה'חפץ חיים', נבהל: וכי מה אמרתי בסך הכל, מה היה נורא כל כך בדברי? אמרתי שהאוכל היה טוב, ורק הוספתי שמן הראוי היה להפחית מעט מלח!

אינך יודע להעריך כראוי את כוחן של מילים, השיב ה'חפץ חיים' בקול בוכים. יתכן והטבחית הינה אלמנה עניה הזקוקה לעבודתה. בגלל דבריך, בעלת הבית תאשים אותה שהאוכל היה מלוח. כדי להגן על עצמה, תכחיש האלמנה העניה את דבריה ותאמר שהיא לא שמה מלח, ואפילו טעמה את המאכלים לפני שהגישה אותם.

ואז, המשיך ה'חפץ חיים' ואמר, בעלת הבית תאשים אותה בשקר ותאמר לה: האם הינך חושבת שהרבנים שקרנים?! את היא זו ששיקרת! הן תתווכחנה, ובעלת הבית תתרגז עד כדי כך שהיא תפטר את המבשלת המסכנה, והיא תשאר מחוסרת עבודה.

ראה נא לכמה עבירות גרמת הוסיף ה'חפץ חיים': דיברת לשון הרע, גרמת לבעלת הבית ולי לשמוע לשון הרע, גרמת לבעלת הבית לחזור על דברי הלשון הרע בפני המבשלת, זהו כבר חטא של רכילות, גרמת שהטבחית תשקר, בגללך ציערה בעלת הבית אלמנה וגרמת לריב בין אנשים.

משסיים ה'חפץ חיים' את דבריו, אמר הרב בשקט: דומני שיש כאן גוזמה גדולה! לא יתכן שהמילים שאמרתי יגרמו לכל זאת!

הבה נלך למטבח וניווכח.

בפתחם את דלת המטבח, הבחינו בטבחית, אשר עמדה כשהיא מוחה דמעות מעיניה. הרב החויר, חש אל הטבחית, התנצל על הנזק והצער שנגרמו לה, והתחנן בפניה שתסלח לו. לאחר מכן פנה אל בעלת הבית וביקש בתחינה שתסלח לטבחית ותניח לה להמשיך בעבודתה. ואף תשלום הציע לה, ובלבד שלא תפטר את הטבחית.

בעלת הפונדק היתה אשה טובה ונדיבה: בודאי, בודאי, אמרה, המשך עבודתה אצלי אינו מוטל בספק. רק רציתי שהיא תדע שצריכים להיות זהירים. היא טבחית מעולה, והיא אכן תשאר במשרתה.

 

פרשה שבועית:

פרשת חוקת / 'מפגש המוות'

 

"ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין-בה מום, אשר לא-עלה עליה עול." {במדבר י"ט ב'}

 

מהי טהרה? על שאלה זו עונה רבי שמשון רפאל הירש:

'חירות הנפש גם בעת היותה לבושה בגוף הארצי בעולם הזה. הטהרה מאשרת בוודאות כי כבר עלי אדמות אין נשמת האדם הטהורה משועבדת לשום כוח מכוחות הטבע, והיא בת חורין גם בתוך הלבוש הגופני'.

 

הטהרה והאלמוות הם שני צידיו של מטבע אחד, מטבע החירות.

לעומתן, הטומאה מבטאת, במובן הרחב של המילה, את הכניעה לכוחות הטבע החומריים החולפים. את האמונה, שכוחות חומר ארעיים אלו שולטים שלטון בלעדי על אדם, שהוא כפוף, בלי יכולת להשתחרר, לדטרמניזים, למיתוסים של פרויד, לסיפוריהם של כוכבי האסטרולוגיה, לאינסטינקטים, ואין לו אלא חושיו ועצותיהם ה'נבונות'. בעיני היהדות, אדם זה, ששעבד את רוחו החופשית לכוחות גופו, הביא על עצמו את הטומאה.

ביטוי עליון לשיעבוד נפשי זה מתרחש, כשנפגש האדם ישירות עם המוות, במיוחד במות אחד מקרוביו האהובים עליו. הוא מזדעזע עד עמקי נשמתו, ואז, בנהמת הכאב הצורב, עולה בו מחשבת הטומאה ומכריזה באזניו: זהו זה. סופו של האדם שאין אחריו אלא קבר ומצבה, ותו לא.

באותו רגע לוחשת היהדות באוזניו ואומרת לו: זה עתה טימאת את מחשבתך ואת ישותך, קשרת אותם למרכבת החולף והארעי, שכחת כי עצמיותך היא מעל המוות.

ואז מזים עליו מאפר הפרה. הזיה, שמטרתה לנער אותו מהיצמדות זו אל החומר. להזכיר לו את האמיתות הגדולות המדברות על חירותן של רוחו ושל נשמתו, שהיו מקובלות עליו עד הזעזוע - זעזוע המוות או זעזוע החטא, שאף הוא מוות.

 

סמליה של הפרה ילמדוהו אמת זו מחדש. בשעה שהוא מטהר את עצמו ומכין את גופו ואת נשמתו להזאה מאפר הפרה, הוא ייזכר, מדוע נבחרה דווקא פרה אדומה לתפקיד. הצבע האדום מבטא את התוסס ואת הרענן, את חיי התשוקה במלוא אונם. באותה עת הוא גם יודע מדוע חייבת היתה פרה זו לצורך המצווה להיות אחת, "אשר לא עלה עליה עול" (במדבר י"ט, ב'). היא היתה גם אדומה וגם פורקת עול כדי לערער את ההנחה המוטעית, שאין אפשרות להעלות את עול ההכרה המוסרית על חיי החומר השוקקים.

 

לקחו פרה המסמלת את אביב התשוקה במיטבו, והוציאו אותה אל 'מחוץ למחנה', אל מחוץ למסגרת החיים הנתונה למרות החוקים המוסריים. אל המדבר, ששם שולט הטבע הפראי, הקמאי. שם לקחה הכהן (המסמל את הרוח), שחט אותה ושרף אותה, בהביעו בכך את כוחו של המוסר להכניע את פרת התשוקה הסוררת.

האדם שדבק בו שמץ מדמיון המוות, עומד ביראת הכבוד לפני הכהן המזה עליו ממי הפרה. תמונתה של זו עולה לנגד עיניו. סמליה מדברים אל לבו, והוא חש, כיצד שב אל האיזון. הוא מרגיש, כיצד מתחילה הטהרה לזרום בעורקי נשמתו, כיצד מרוממת היא אותו, ומוסרות השלטון על גופו עוברים שוב לידי ישותו הפנימית.

 

אז ידע, כי הוא בן אלמוות, גם אם לא הבין איך וכיצד ולמה. שוב הוא יכול לבוא בשערי המקדש.

{מעובד מספרו של הרב משה גרילק "פרשה ופישרה"}

 

שבת שלום - יהונתן גרילק


אולי יעניין אותך גם
משמעות התפילה בקברי צדיקים
אימרה שבועית:
למד לשתוק, כדי שתדע לדבר. {רבי מנדל מוורקי}
מה מעכב את בנייתו של בית הכנסת "היכל שלמה" ברבין?
אימרה שבועית:
למד לשתוק, כדי שתדע לדבר. {רבי מנדל מוורקי}
הקייס אפרים לאווי ייצג את כרמיאל באמירויות
אימרה שבועית:
למד לשתוק, כדי שתדע לדבר. {רבי מנדל מוורקי}
אילו תפילות מתפללים בשבת?
אימרה שבועית:
למד לשתוק, כדי שתדע לדבר. {רבי מנדל מוורקי}
עיריית כרמיאל הכשירה מבנים ושטחים עירוניים לטובת מקומות תפילה ליום כיפור
אימרה שבועית:
למד לשתוק, כדי שתדע לדבר. {רבי מנדל מוורקי}
נשנושבועי - פרשת נצבים
אימרה שבועית:
למד לשתוק, כדי שתדע לדבר. {רבי מנדל מוורקי}
נשנושבועי - כי תבוא
אימרה שבועית:
למד לשתוק, כדי שתדע לדבר. {רבי מנדל מוורקי}
נשנושבועי - פרשת כי תצא
אימרה שבועית:
למד לשתוק, כדי שתדע לדבר. {רבי מנדל מוורקי}
נשנושבועי - פרשת משפטים
אימרה שבועית:
למד לשתוק, כדי שתדע לדבר. {רבי מנדל מוורקי}