כותרת
> C;
1/1
דת בקהילה

יהונתן גרילק על חג הסוכות במסורת היהודית

כרמיאלי דת בקהילהפורסם: 27.09.15 , 08:00ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

אימרה שבועית:
כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. {מסכת סוכה פרק ה' משנה א'}

סטטוס שבועי:
יש באגד של 'ארבעת המינים' יותר מרמז והתייחסות למצבו הרוחני של עם ישראל. מצב שמזמין להתאגדות, להזדהות ולהשתתפות של כל פרט באשר הוא עם כלל העם.

ציטוט שבועי:
תעודת הסוכות להזכירנו בעושרנו את העוני, לפי שחייב אדם לזכור בעושרו את העוני, בימי תפארתו את השפלות, בגדלותו – את הפשטות, בימי שלום – את סכנת המלחמה... לפי שאין לך דבר, שיש בו כדי לשמחנו יותר מזיכרון ימי הרעה בימי טובה מרובה ביותר. {פילון האלכסנדרוני, 'על החוקים'.}

סיפור שבועי:
עיסקה מהודרת...
רבי אברהם, אחי הגאון מוילנא, התגורר בעיר קיידן. לעת זקנותו, כאשר הפצירו בו להעתיק את מקום מושבו לוילנא הגדולה, היה משיב: אין הדבר תלוי בי אלא באשתי, והיא מסרבת לעבור.
סיפרה הרבנית ששנה אחת היה מחסור גדול באתרוגים. החג התקרב, ובעלי היה שרוי בצער, על שעדיין לא השיג אתרוג. יום אחד הזדמנו לעירנו אנשים שבאמתחתם היה אתרוג מהודר מאד, אך המחיר אשר דרשו עבורו היה הרבה מעבר ליכולתנו. אמרתי אז לבעלי: הלא ימי הזיקנה ממשמשים ובאים, וכבר אין לנו צורך בבית כה גדול. הבה נמכור את ביתנו ונקנה לנו בית קטן יותר, ובסכום שיישאר בידינו לאחר המכירה, נקנה את האתרוג המהודר. בעלי שמח על הרעיון, ומיהר לבצע את העיסקה. הבית נמכר והאתרוג נקנה, ולשמחתנו לא היה קץ. זכינו לקיים את מצוות ארבעת מינים בהידור רב.
כיום אנו גרים בדירה קטנה בפאתי העיר, ואיננו תוהים כלל על הראשונות. אדרבה, בדרכי להתפלל בבית הכנסת אני חולפת ליד הבית הגדול והיפה שמכרנו. וכאשר אני מגיעה לשם, אני נעצרת ומתבוננת בבית ההוא. בכל פעם אני נזכרת מחדש בנסיבות שבגללן מכרנו את הבית, ואני שואבת מכך חיזוק רב. בקורת רוח מרובה אני ממשיכה את דרכי אל התפילה, ובאה בשערי בית הכנסת. התרוממות רוח כזו ושמחה של מצווה לא אוכל להשיג בשום מקום אחר. זוהי איפוא הסיבה שאני מסרבת לנטוש את דירתנו שבפאתי העיר ולעבור לעיר אחרת.

רגל שבועי:
סוכת שלום!
מעלת חג הסוכות היא גדולה לאין שיעור מבחינה לאומית ועולמית כאחד. מצוות החג באות לאחד את כל חלקי העם לרובד אחד, לאגודה אחת הדוגלת בקירוב לה' יתברך. בנוסף חג זה מחזק את השוויון החברתי, לליכוד השורות ולגילוי הרחמנות היהודית - "ושמחת בחגך אתה ובנך ועבדתך ואמתך... היתום והאלמנה אשר בשעריך" {דברים ט"ז, י"ג-י"ד}.
כמו כן, לחג הסוכות יש משמעות אוניברסלית, שכן הוא חג עליה לרגל מכל העולם. בחג זה נידונים כל באי עולם על המים, מקריבים בו שבעים פרים כנגד שבעים אומות כדי להתפלל לרפואתם ולהגן עליהם מפני פורענויות ושיישבו בשלום ובשלווה. ובזה מתגלה המגמה הכללית של עם ישראל לאחד את האנושות, לדאוג לשכלולה, משום שישראל היא 'לב האומות' ותורתה היא 'מפת העולם'.

אולי יעניין אותך גם
משמעות התפילה בקברי צדיקים

אימרה שבועית:
כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. {מסכת סוכה פרק ה' משנה א'}

מה מעכב את בנייתו של בית הכנסת "היכל שלמה" ברבין?

אימרה שבועית:
כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. {מסכת סוכה פרק ה' משנה א'}

הקייס אפרים לאווי ייצג את כרמיאל באמירויות

אימרה שבועית:
כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. {מסכת סוכה פרק ה' משנה א'}

אילו תפילות מתפללים בשבת?

אימרה שבועית:
כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. {מסכת סוכה פרק ה' משנה א'}

עיריית כרמיאל הכשירה מבנים ושטחים עירוניים לטובת מקומות תפילה ליום כיפור

אימרה שבועית:
כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. {מסכת סוכה פרק ה' משנה א'}

נשנושבועי - פרשת נצבים

אימרה שבועית:
כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. {מסכת סוכה פרק ה' משנה א'}

נשנושבועי - כי תבוא

אימרה שבועית:
כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. {מסכת סוכה פרק ה' משנה א'}

נשנושבועי - פרשת כי תצא

אימרה שבועית:
כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. {מסכת סוכה פרק ה' משנה א'}

נשנושבועי - פרשת משפטים

אימרה שבועית:
כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. {מסכת סוכה פרק ה' משנה א'}