כותרת
> C;
1/1
דת בקהילה

פרשת לך לך: יהונתן גרילק על פרשת השבוע

כרמיאלי דת בקהילהפורסם: 23.10.15 , 09:06ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
אימרה שבועית:
עד שאתה דואג מה תעשה מחר, מוטב שתתקן מה שעשית אתמול. {רבי זאב וולף מז'יטומיר}.
סטטוס שבועי:
הציבור היהודי בתפוצות מורכב משכבות שונות שנמצאות על סקאלה שבצידה האחד אלו ששומרים על מערכת אמונית והתנהגותית יהודית ייחודית, ובצידה השני אלו שכלל לא מעוניינים להשתייך לזרם הזיכרון, התרבות וההיסטוריה של משפחות המוצא שלהם.
 
ציטוט שבועי:
היודופוביה היא איפוא מחלה ממחלות הנפש, ובהיותה מחלת הנפש, הרי היא עוברת בירושה, ובהיותה עוברת בירושה זה אלפים שנה שוב אין לה רפואה. {אחד העם}
 
סיפור שבועי:

נטיעה לדורות!

פעם אחת היה חוני המעגל מהלך בדרך. ראה אדם אחד שהוא נוטע חרוב. 
אמר לו: זה, לכמה שנים טוען פירות? 
אמר לו: לשבעים שנה. 
אמר לו: כלום ברי (ברור) לך שתחיה שבעים שנה ותאכל ממנו? 
אמר לו: אני מצאתי את העולם בחרובים; כשם שנטעו אבותי לי, כך אטע אני לבני. {מסכת תענית דף כ"ג עמוד א'}

פרשה שבועית:

פרשת לך לך / 'נולד מחדש'
"לך לך מארצך" {בראשית י"ב, א'}
פלא הוא, מדוע פותח הכתוב ופונה אל אברהם בלא לציין כלל מיהו האיש ומהן זכויותיו של מייסד האמונה העברית.
בגיל שלוש החל מסעו של אברהם. מסע מחשבתי מפרך, גדוש סבל וייסורים, עמוס שאלות ומאבקי נפש. מסע שנמשך עד גיל ארבעים. אז גובשה סופית השקפת עולמו, והוא הגיע באופן מושלם אל האמונה בה' אחד. רוחו הגדולה קלטה את המושג 'אלוקים' - הוא הבורא הנעלם, שאין בלתו וכל הכוחות נובעים ממנו. עלה בידו ליצור תמונת עולם שלמה שאפשרה לו לשוב אל ההרמוניה ואל האחדות האלוקית הטמונות ברב-גוניות תבל. אלו הובילוהו, כמסקנה אישית, אל המוסר, מוסרו של אברהם.
הוא בז לסכנה שבהשמעת האמת. הוא הופיע איתה ברבים. חרף איומי המשטר השמיע את דעתו בראש חוצות, הציג את טענותיו והביך בשאלותיו הנוקבות את עובדי האלילים המרובים. הוא ניתץ מסורות ומיתוסים שיצרו הדורות שקדמו לו, בהתרחקם ממסורתו של נח.
הוא היה אדם שקרא תיגר על דיקטטורת האימים של נמרוד. 'האח הגדול' שלט בלא מצרים בנתיניו, גם ברוחם. כל האזרחים חייבים היו להאמין ולסגוד לאלי הממסד, אולם אברהם שאל שאלות.
אלו שהלכו בעקבות אברהם, ערערו את היציבות של ממלכת אור כשדים. אברהם נידון למוות בשריפה. כידוע, הוא ניצל בנס ונמלט אל חרן בואכה ארץ כנען.

בהעלמת קורות חייו עד לרגע ההתגלות, יצרה התורה חייץ ברור בין העבר לעתיד בחיי אברהם. ברגע הצו "לך לך", נולד אברהם חדש. עד עתה הוא גילם באישיותו את התבונה האנושית בשיא טהרתה. עד עתה הוא היה הפילוסוף הגדול שהכיר בבורא העולם ובמוסרו המוחלט. גדול היה כבודו בעיני הבריות והשפעתו היתה ניכרת עליהן. ואילו מעתה הפך לאדם שזכה למגע ידה של האלוקות מעל ומעבר לתבונת אדם. לפניו חיים חדשים ונסיונות חדשים. עד עתה עמד בשתי רגליו בתוך החיים, בתחום ההיסטוריה האנושית. ואילו מן הרגע שקרא לו האלוקים, הופקע מהיסטוריה זו, והוטלה עליו השליחות. הוא נבחר. כך נולד ה'אתה בחרתנו' היהודי.

 
{מעובד מספרו של הרב משה גרילק 'פרשה ופישרה'}
 

 

שבת שלום - יהונתן גרילק

אולי יעניין אותך גם
משמעות התפילה בקברי צדיקים
אימרה שבועית:
עד שאתה דואג מה תעשה מחר, מוטב שתתקן מה שעשית אתמול. {רבי זאב וולף מז'יטומיר}.
מה מעכב את בנייתו של בית הכנסת "היכל שלמה" ברבין?
אימרה שבועית:
עד שאתה דואג מה תעשה מחר, מוטב שתתקן מה שעשית אתמול. {רבי זאב וולף מז'יטומיר}.
הקייס אפרים לאווי ייצג את כרמיאל באמירויות
אימרה שבועית:
עד שאתה דואג מה תעשה מחר, מוטב שתתקן מה שעשית אתמול. {רבי זאב וולף מז'יטומיר}.
אילו תפילות מתפללים בשבת?
אימרה שבועית:
עד שאתה דואג מה תעשה מחר, מוטב שתתקן מה שעשית אתמול. {רבי זאב וולף מז'יטומיר}.
עיריית כרמיאל הכשירה מבנים ושטחים עירוניים לטובת מקומות תפילה ליום כיפור
אימרה שבועית:
עד שאתה דואג מה תעשה מחר, מוטב שתתקן מה שעשית אתמול. {רבי זאב וולף מז'יטומיר}.
נשנושבועי - פרשת נצבים
אימרה שבועית:
עד שאתה דואג מה תעשה מחר, מוטב שתתקן מה שעשית אתמול. {רבי זאב וולף מז'יטומיר}.
נשנושבועי - כי תבוא
אימרה שבועית:
עד שאתה דואג מה תעשה מחר, מוטב שתתקן מה שעשית אתמול. {רבי זאב וולף מז'יטומיר}.
נשנושבועי - פרשת כי תצא
אימרה שבועית:
עד שאתה דואג מה תעשה מחר, מוטב שתתקן מה שעשית אתמול. {רבי זאב וולף מז'יטומיר}.
נשנושבועי - פרשת משפטים
אימרה שבועית:
עד שאתה דואג מה תעשה מחר, מוטב שתתקן מה שעשית אתמול. {רבי זאב וולף מז'יטומיר}.