כותרת
> C;
1/1
דת בקהילה

פרשת השבוע - ויצא / מאת יהונתן גרילק

כרמיאלי דת בקהילהפורסם: 20.11.15 , 08:12ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
יעודנו ההיסטורי כעם ממשיך להתקיים גם בימים אלה. השמעת קול המצפון אינה עניין אוניברסלי. אנו, היהודים, מחויבים אליו בתוקף הברית היחודית שכרתנו עם הקב"ה. אין בכך כדי לומר שרק לנו יש מצפון, או שרק אנו טובים. אך אין עוד עם שהוויתו נוצקה בדפוס זה. עבורנו המצפון הוא חלק מזהותנו.אימרה שבועית
סייג לחכמה - שתיקה. {פרקי אבות ג' ט"ז}
 
ציטוט שבועי:
שׂנאת היהודים נובעת מתוך מחלה שדבקה ברוח האנושי מדור דור. המלחמה נגד השׂנאה הזאת, ככל מלחמה נגד נטיה נפשית ירושת דורות, אך לשוא היא. {אחד העם}
 
סיפור שבועי:
'תביעת דיבה'
פעם בא לרבי נפתלי אמסטרדם זצ"ל יהודי לבקש 'היתר מאה רבנים' כדי להוסיף אשה על אשתו. ובינתיים הוציא על אישתו דיבה רעה ככל העולה על לשונו. רבי נפתלי הפסיקו ותמה: האם קיבלת היתר מאה רבנים על איסור לשון הרע?!
 
פרשה שבועית:
פרשת ויצא / 'החיים הטובים'
 
"אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום לבית אבי, והיה ה' לי לאלוקים" {בראשית כ"ח, כ'}.
 
שם, על אם הדרך, בין באר שבע לחרן, עמד יעקב והתפלל לאלוקיו. זה עתה נעור - כולו השתאות - מחלום הסולם המופלא, חלום שבו עלו מלאכים וירדו, והאלוקים ניצב מעליו.
ואז, נסער ונרעש מן המראה, בטרם ימשיך בדרכו, שטח את תחינתו לפני אלוקיו. בעומדו בתפילה בפני האלוקים הכל יכול, בהתחננו על עתיד חייו, העלה בפניו את בקשת המינימום ההכרחי הנדרש לקיום הבסיסי עלי אדמות. לא עושר ביקש, לא בית מהודר - רק 'לחם לאכול ובגד ללבוש'.
בתחילת דרכו של יעקב כאדם העומד ברשות עצמו, אנו מתוודעים אל גישתו לחיים. בפתח התקופה שהוא עתיד לבלות בחברת נוכלים ורמאים שעיניהם לבצע - מציגה התורה את המתכון להצלחה: אמונה בסיסית באלוקים והסתפקות במועט.
הרדיפה הבלתי פוסקת והמתישה אחרי ההישגיות, פוגמת ביכולת לשמוח בחיים. היצרים שולטים באדם וחוסר השבעה רודפים אותו ואחריו.
ועל כן, יעקב שרצה לשוב לביתו בשלום, התפלל לאלוקים שיזכה אותו ללחם לאכול ולבגד ללבוש, ותו לא!
וכי אין התביעה להסתפקות במועט דוחפת לניוון האדם, לחוסר יצירתיות? האם חוסר המוטיבציה להישגים אישיים אינה מנמיכה את קומת האדם כיוצר, ככובש, כשואף וכמנצח? האם היינו בימינו נהנים מברכות הציוויליזציה, לולא שאיפתם הבלתי נלאית של מיליוני בני אדם להצליח, להשיג ולדחוף קדימה?
השאיפה להצלחה - תכונת יסוד היא באדם ואין לדכאה, כי אם לכוונה. יעקב ביקש לכוונה לאפיק הנכון, לאפיק נעלה יותר. דווקא משום שהכיר בעוצמותיו של יצר השאיפה, ביקש רק לחם לאכול ובגד ללבוש. כפי שאמר בתפילתו-בקשתו: אם יהיה לי רק לחם לאכול ובגד ללבוש, אזי - "יהיה ה' לי לאלוקים" (שם כ"א).
בתפילתו הקצרה של יעקב כלולים: העדפת הנצחי על פני החולף, הרוחני על פני הגשמי, חיפוש אחר האושר בתוך הלב, ולא מחוץ לאדם.
מי שניחן במבט כזה על החיים, זכה, ובידו אמת המידה הנכונה להערכה אובייקטיבית את הקורות אותו. השקפת עולם זו משחררת אותו מן התוחלת ומן השיעבוד למאורעות חולפים. הוא אינו עבד לנסיבות המשתנות ואינו אסור באזיקי הקנאה והכאב למראה הצלחת הזולת. בן חורין הוא ברוחו, שמח וטוב לב.
{מעובד מספרו של הרב משה גרילק 'פרשה ולקחה'}
 
שבת שלום - יהונתן גרילק

אולי יעניין אותך גם
משמעות התפילה בקברי צדיקים
יעודנו ההיסטורי כעם ממשיך להתקיים גם בימים אלה. השמעת קול המצפון אינה עניין אוניברסלי. אנו, היהודים, מחויבים אליו בתוקף הברית היחודית שכרתנו עם הקב"ה. אין בכך כדי לומר שרק לנו יש מצפון, או שרק אנו טובים. אך אין עוד עם שהוויתו נוצקה בדפוס זה. עבורנו המצפון הוא חלק מזהותנו.
מה מעכב את בנייתו של בית הכנסת "היכל שלמה" ברבין?
יעודנו ההיסטורי כעם ממשיך להתקיים גם בימים אלה. השמעת קול המצפון אינה עניין אוניברסלי. אנו, היהודים, מחויבים אליו בתוקף הברית היחודית שכרתנו עם הקב"ה. אין בכך כדי לומר שרק לנו יש מצפון, או שרק אנו טובים. אך אין עוד עם שהוויתו נוצקה בדפוס זה. עבורנו המצפון הוא חלק מזהותנו.
הקייס אפרים לאווי ייצג את כרמיאל באמירויות
יעודנו ההיסטורי כעם ממשיך להתקיים גם בימים אלה. השמעת קול המצפון אינה עניין אוניברסלי. אנו, היהודים, מחויבים אליו בתוקף הברית היחודית שכרתנו עם הקב"ה. אין בכך כדי לומר שרק לנו יש מצפון, או שרק אנו טובים. אך אין עוד עם שהוויתו נוצקה בדפוס זה. עבורנו המצפון הוא חלק מזהותנו.
משמעות התפילה בקברי צדיקים
יעודנו ההיסטורי כעם ממשיך להתקיים גם בימים אלה. השמעת קול המצפון אינה עניין אוניברסלי. אנו, היהודים, מחויבים אליו בתוקף הברית היחודית שכרתנו עם הקב"ה. אין בכך כדי לומר שרק לנו יש מצפון, או שרק אנו טובים. אך אין עוד עם שהוויתו נוצקה בדפוס זה. עבורנו המצפון הוא חלק מזהותנו.
מה מעכב את בנייתו של בית הכנסת "היכל שלמה" ברבין?
יעודנו ההיסטורי כעם ממשיך להתקיים גם בימים אלה. השמעת קול המצפון אינה עניין אוניברסלי. אנו, היהודים, מחויבים אליו בתוקף הברית היחודית שכרתנו עם הקב"ה. אין בכך כדי לומר שרק לנו יש מצפון, או שרק אנו טובים. אך אין עוד עם שהוויתו נוצקה בדפוס זה. עבורנו המצפון הוא חלק מזהותנו.
הקייס אפרים לאווי ייצג את כרמיאל באמירויות
יעודנו ההיסטורי כעם ממשיך להתקיים גם בימים אלה. השמעת קול המצפון אינה עניין אוניברסלי. אנו, היהודים, מחויבים אליו בתוקף הברית היחודית שכרתנו עם הקב"ה. אין בכך כדי לומר שרק לנו יש מצפון, או שרק אנו טובים. אך אין עוד עם שהוויתו נוצקה בדפוס זה. עבורנו המצפון הוא חלק מזהותנו.
אילו תפילות מתפללים בשבת?
יעודנו ההיסטורי כעם ממשיך להתקיים גם בימים אלה. השמעת קול המצפון אינה עניין אוניברסלי. אנו, היהודים, מחויבים אליו בתוקף הברית היחודית שכרתנו עם הקב"ה. אין בכך כדי לומר שרק לנו יש מצפון, או שרק אנו טובים. אך אין עוד עם שהוויתו נוצקה בדפוס זה. עבורנו המצפון הוא חלק מזהותנו.
עיריית כרמיאל הכשירה מבנים ושטחים עירוניים לטובת מקומות תפילה ליום כיפור
יעודנו ההיסטורי כעם ממשיך להתקיים גם בימים אלה. השמעת קול המצפון אינה עניין אוניברסלי. אנו, היהודים, מחויבים אליו בתוקף הברית היחודית שכרתנו עם הקב"ה. אין בכך כדי לומר שרק לנו יש מצפון, או שרק אנו טובים. אך אין עוד עם שהוויתו נוצקה בדפוס זה. עבורנו המצפון הוא חלק מזהותנו.
נשנושבועי - פרשת נצבים
יעודנו ההיסטורי כעם ממשיך להתקיים גם בימים אלה. השמעת קול המצפון אינה עניין אוניברסלי. אנו, היהודים, מחויבים אליו בתוקף הברית היחודית שכרתנו עם הקב"ה. אין בכך כדי לומר שרק לנו יש מצפון, או שרק אנו טובים. אך אין עוד עם שהוויתו נוצקה בדפוס זה. עבורנו המצפון הוא חלק מזהותנו.
נשנושבועי - כי תבוא
יעודנו ההיסטורי כעם ממשיך להתקיים גם בימים אלה. השמעת קול המצפון אינה עניין אוניברסלי. אנו, היהודים, מחויבים אליו בתוקף הברית היחודית שכרתנו עם הקב"ה. אין בכך כדי לומר שרק לנו יש מצפון, או שרק אנו טובים. אך אין עוד עם שהוויתו נוצקה בדפוס זה. עבורנו המצפון הוא חלק מזהותנו.
נשנושבועי - פרשת כי תצא
יעודנו ההיסטורי כעם ממשיך להתקיים גם בימים אלה. השמעת קול המצפון אינה עניין אוניברסלי. אנו, היהודים, מחויבים אליו בתוקף הברית היחודית שכרתנו עם הקב"ה. אין בכך כדי לומר שרק לנו יש מצפון, או שרק אנו טובים. אך אין עוד עם שהוויתו נוצקה בדפוס זה. עבורנו המצפון הוא חלק מזהותנו.
נשנושבועי - פרשת משפטים
יעודנו ההיסטורי כעם ממשיך להתקיים גם בימים אלה. השמעת קול המצפון אינה עניין אוניברסלי. אנו, היהודים, מחויבים אליו בתוקף הברית היחודית שכרתנו עם הקב"ה. אין בכך כדי לומר שרק לנו יש מצפון, או שרק אנו טובים. אך אין עוד עם שהוויתו נוצקה בדפוס זה. עבורנו המצפון הוא חלק מזהותנו.