כותרת
> C;
1/1
דת בקהילה

פרשת "נח": יהונתן גרילק על פרשת השבוע

כרמיאלי דת בקהילהפורסם: 04.11.16 , 09:30ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
אימרה שבועית:
שיאה של 'ואהבת לרעך כמוך', הוא בין איש לאשתו. {רבי חיים ויטאל}
 
סטטוס שבועי:
עמים רבים, שהוגלו מארצם, נעלמו בתוך מספר דורות כתוצאה מהתבוללות. אנו שמרנו על ייחודינו במשך אלפיים שנה ללא כל סימני שקיעה. לתופעה זו אין אח ורע בתולדות העמים.


ציטוט שבועי:
אם צודקת הסטטיסטיקה, הרי אין היהודים מהווים יותר מאשר אחוז אחד מן הגזע האנושי, פירור של אבק כוכבים, אבוד בתוך נוגהו של שביל החלב.
ראוי היה שבקושי נשמע על היהודי, אבל שומעים עליו היטב: שומעים עליו מאז ומעולם! הוא הבולט ביותר על כוכב לכת זה. חשיבותו המסחרית אינה עומדת ביחס לנפחו המצומק. תרומתו לרשימה העולמית של שמות גדולים בספרות, במדע, באמנות, במוסיקה, ברפואה ובכלכלה היא מעבר לכל פרופורציה ביחס לחולשת כמותו המספרית. {מרק טווין}


סיפור שבועי:
הפקת לקחים...


אל חדרו של רבי עקיבא איגר נכנס עשיר שירד מנכסיו ובפיו בקשה: ילווה לי הרב מאה זהובים!
בדיוק באותה עת לא היה כסף בידי רבי עקיבא, אך כיצד יתכן לשלוח את האיש המבקש בידיים ריקות? לקח הרב אחד מתכשיטי הזהב של אשתו, נתנו לאיש ואמר לו: לך משכן את התכשיט הזה, וקבל תמורתו מאה זהובים.
נטל האיש את התכשיט והודה לרב. הלך ומשכן אותו וקיבל תמורתו מאתים זהובים. 


משחלף זמן רב, והלווה עדיין לא פדה את המשכון, החליטה הרבנית, אשתו של רבי עקיבא איגר, ללכת ולפדות בעצמה את תכשיטה הממושכן. ושם נודע לה כי תמורת התכשיט קיבל האיש לא מאה אלא מאתים זהובים.
כועסת ורוטנת שבה הביתה ופנתה לבעלה: אדם תמים אתה, ואת תמימותך מנצלים אנשים בלתי הגונים.
למה את מתכוונת? התפלא הרב.
אני מתכונת לאותו יהודי שריחמת עליו ונתת לו את תכשיט הזהב שלי, הלה, לא די בכך שעד היום לא פדה את התכשיט, אלא קיבל תמורתו מאתים זהובים ולא מאה, כפי שהורית לו!
שמע רבי עקיבא את דבריה ועצב כיסה את פניו. זוהי אשמתי, אשמתי בלבד, אמר. 
כנראה, זקוק היה האיש למאתיים זהובים, אך התבייש לבקש סכום שכזה, ולכן ביקש מאה...


מאותו היום והלאה העניק רבי עקיבא איגר לכל המבקש ממנו סכום כפול ממה שביקש...
{רבי עקיבא איגר נלב"ע השבוע לפני 178 שנים. יהי זכרו ברוך}


פרשה שבועית:
פרשת נח / 'אקולוגיה רוחנית'


"ויהי המבול ארבעים יום על הארץ" {בראשית ז', י"ז}.


מה קרה? מהן הסיבות שגרמו למי המבול לשטוף את תבל כולה ולהכחיד את כל החי - האדם, הבהמה, החיה, העוף והרמש?
המיתוסים מדווחים על סכסוכי אלים וזעפם. מסורות קדומות אחרות תולות מבול זה במחזוריות חוקי טבע לא נודעים. חוקרים שסיפורי המבול גירו את דמיונם, העלו השערות אין ספור: מתאוריות בדבר הרי קרח שגיאים שנמסו לפתע בעטיין של סיבות עלומות ועד לאפשרות שציר העולם עצר, משום מה, מסיבובו המהיר, ויצר בכך תנאים להתפרצות המים האדירה שהשמידה את היקום...
ואילו המקרא מדבר על חטאת האדם, על מחשבותיו שהיו: "רק רע כל היום" {בראשית ו', ה'}, על "כי השחית כל בשר את דרכו" {שם שם, י"ב}. המקרא מתאר את השלבים הראשונים של ההידרדרות המוסרית: "ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו" {שם שם, כ'}. בראשית היתה פילוסופיית חיים שטענה לנהנתנות לשמה. בפילוסופיה זו, היכולת להפיק את רצון הלב וההזדמנות לספק את המאוויים, הן הערך הקובע. אם אני יפה, גדול, תוצר המעמד העליון, שכיסיו נפוחים מכסף, אזי זכותי הטבעית לכפות את רצוני על נשים ככל שאבחר. והיכן הבעל? מה עם התא המשפחתי שנהרס? ומה עם האנדרלמוסיה והבילבול החברתי הבאים לעולם? נו, באמת?! איפה אתה חי? הזמנים השתנו! התורה רואה בהם את הגורמים הישירים לשינוי הגיאולוגי שהביא את השואה על האנושות כולה.


בכך מדגיש המקרא פעם נוספת את מה שכבר ידוע לנו מפרשת חטאו של אדם הראשון: קיים קשר אמיץ בין מעשי האדם לבין יכולת קיומו של היקום. האדם מכתיב בהתנהגותו המוסרית, לא רק את גורלה של החברה האנושית, כי אם גם את המתחולל במערכותיו הפיסיקליות של העולם. זוהי תלות רוחנית, חוק אקולוגי מובהק. חוק זה הוא אחד מאמונות היסוד הטבועות במקרא מתחילתו. אמונת יסוד המודגשת היטב בבקשתו של האלוקים מן האדם הראשון:
'בשעה שברא הקב"ה את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו: ראה מעשי, כמה נאים ומשובחים הם! וכל מה שבראתי - בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך' {מדרש קהלת רבה, ז'}.


קול זה, שהושמע באוזני אדם הראשון, מהלך על פני התנ"ך כולו. קול האומר כי גורלו של העולם הופקד בידי האדם לשבט או לחסד. שכן אם הוא מקלקלו, אין מי שיתקן אחריו.
{מעובד מספרו של הרב משה גרילק 'פרשה ופשרה'}
 
שבת שלום - יהונתן גרילק
אולי יעניין אותך גם
משמעות התפילה בקברי צדיקים
אימרה שבועית:
שיאה של 'ואהבת לרעך כמוך', הוא בין איש לאשתו. {רבי חיים ויטאל}
 
מה מעכב את בנייתו של בית הכנסת "היכל שלמה" ברבין?
אימרה שבועית:
שיאה של 'ואהבת לרעך כמוך', הוא בין איש לאשתו. {רבי חיים ויטאל}
 
הקייס אפרים לאווי ייצג את כרמיאל באמירויות
אימרה שבועית:
שיאה של 'ואהבת לרעך כמוך', הוא בין איש לאשתו. {רבי חיים ויטאל}
 
אילו תפילות מתפללים בשבת?
אימרה שבועית:
שיאה של 'ואהבת לרעך כמוך', הוא בין איש לאשתו. {רבי חיים ויטאל}
 
עיריית כרמיאל הכשירה מבנים ושטחים עירוניים לטובת מקומות תפילה ליום כיפור
אימרה שבועית:
שיאה של 'ואהבת לרעך כמוך', הוא בין איש לאשתו. {רבי חיים ויטאל}
 
נשנושבועי - פרשת נצבים
אימרה שבועית:
שיאה של 'ואהבת לרעך כמוך', הוא בין איש לאשתו. {רבי חיים ויטאל}
 
נשנושבועי - כי תבוא
אימרה שבועית:
שיאה של 'ואהבת לרעך כמוך', הוא בין איש לאשתו. {רבי חיים ויטאל}
 
נשנושבועי - פרשת כי תצא
אימרה שבועית:
שיאה של 'ואהבת לרעך כמוך', הוא בין איש לאשתו. {רבי חיים ויטאל}
 
נשנושבועי - פרשת משפטים
אימרה שבועית:
שיאה של 'ואהבת לרעך כמוך', הוא בין איש לאשתו. {רבי חיים ויטאל}