כותרת
> C;
1/1
דת בקהילה

וישב - יהונתן גרילק על פרשת השבוע

כרמיאלי דת בקהילהפורסם: 23.12.16 , 13:45ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:


פרשה שבועית:
פרשת וישב / 'נחשים בקריה'
 
"הבור ריק אין בו מים" {בראשית ל"ז כ"ד}
 
היה זה רבי יהושע לייב דיסקין (1817-1898), הקנאי והקיצוני שבין רבני ירושלים. חריפותו וגאונותו המפורסמות הביאו לביתו משלחת נכבדים מקהילת לונדון. הם באו להציע לו רבנות מכובדת זו.
ההצעה היתה מפתה לכל הדעות. היו בה את כל המרכיבים המבטיחים חיים טובים בהווה.
בירושלים היתה הדלות אורחת קבועה בביתו. הוא חי בצמצום שאין לתארו. הצעת הרבנות הלונדונית הבטיחה לו מגורים מרווחים ונאים, ממש מלכות. כן ציפתה לו משכורת מכובדת ביותר שתגאל אותו ממצוקתו. זאת, נוסף לכבוד ולתהילה שיוענקו לו בשפע במקום הכהונה המכובד.
אולם הרב דחה את ההצעה הנדיבה מכל וכל. היא כלל לא באה בחשבון. הוא, את ארץ ישראל לא יעזוב.
אבל מדוע? נזעקו האורחים החשובים שלא הבינו את סירובו של הרב.
חייך רבי יהושע לייב ושיבר את אזניהם:
הלא את סיפור מכירת יוסף למצרים אתם בוודאי יודעים. אני מקווה, שזכור לכם כי ראובן, האח הבכור, הוא שנתן לאחים את העצה להשליך את יוסף לבור. אמנם היה הבור "ריק אין בו מים" {שם, כ"ד}, אבל כפי הבנת חז"ל את הפסוק, היו בו נחשים ועקרבים. ובכל זאת, הכתוב משבח את ראובן וקוראו מציל: "וישמע ראובן ויצילהו מידם" {בראשית ל"ז, כ"א}.
לעומת זאת, יהודה, המשיך הרב, טען באוזני האחים: "מה בצע כי נהרוג את אחינו" {שם כ"ו}. הוא העלה את הרעיון החלופי למוכרו לאורחת הישמעאלים שעברה בסמוך. מכירה, אשר בסופו של דבר הושיבה את יוסף על כס המלכות במצרים והפכתו למושל רב עוצמה והשפעה.
והנה, למרות שיהודה הציל בפועל את חיי יוסף בהעלותו אותו מתוך הבור המלא נחשים ועקרבים שסכנת מוות בו, נחשב יהודה לחוטא כי הוא העלה את רעיון מכירתו.
דומה, המשיך הרב, שהתהפכו היוצרות. ראובן, שסיכן את חייו של יוסף, זכה לתואר 'המציל', ואילו יהודה שהצילו, נודה וגם גונה.
אולם, סיים הרב ובת צחוק מתפשטת על פניו, מתברר, שטוב יותר בור מלא נחשים ועקרבים בארץ ישראל, מארמון מלכות מלא כל טוב בחוץ לארץ.
{מעובד מספרו של הרב משה גרילק 'פרשה ופשרה'}
 
שבת שלום - יהונתן גרילק