כותרת
> C;
1/1
דת בקהילה

אריאל דבורה על יום כיפור והחשיבות של בקשת סליחה מחברינו

כרמיאלי דת בקהילהפורסם: 28.09.17 , 14:54ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:בעוד כמה שעות הכבישים יתרוקנו ממכוניות ויתמלאו באופניים ארוחה מפסקת שלפני הצום תסתיים ואנשים לבושי לבן יפסעו לבתי הכנסת השונים המדינה תשותק ליממה שלמה והיום המקודש ביותר בשנה ישרה אוירה קסומה של קדושה של כובד ראש ופחד מיום הדין הגדול והנורא ..
אבל רגע עצרו הכל שניה לפני שנלך לבית הכנסת ונשמע את תפילת כל נדרי על נוסחיה השונים לפני שנתחיל לבקש סליחות ולומר את יג מידות של רחמים מהו בעצם יום כיפור? על מה בעצם הוא יכול לכפר אומנם ביג מידות של רחמים שנאמרת בתפילה אנו אומרים שהשם אל רחום וחנון ארך אפיים רב חסד ואמת וכו' אבל שוכחים את הדבר החשוב ביותר שעל עבירות שבין אדם לחבירו הקדוש ברוך הוא לא יכול לסלוח אלא אם כן אותו אדם שנפגע מאיתנו סלח לנו בלב שלם וכדי שיסלח לנו אנו צריכים לבקש סליחה בלב שלם .
בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לנו יש לכם יום אחד למחוק כל שטרי חובותיכם יום סליחה וכפרה בו אני מכפר לכם על כל עוונותיכם אבל... חוץ מעל עבירות שבין אדם לחבירו פגעת בחבר שלך לך תבקש סליחה ציערת שכן או בן משפחה בעניין זה או אחר זה הזמן לבקש סליחה הקדוש ברוך הוא אומר אני מוחל כבודי סולח על כל מה שקשור אלי אבל על מה שקשור לבניי לילדי אני לא יכול לסלוח אינני מוחל וסולח על כבודם של בני אדם ועל זה נאמר דרך ארץ קדמה לתורה כי גם אם אדם לא מקיים תורה ומצוות או לא מקפיד על כל מצווה קלה כבחמורה הקדוש ברוך הוא נותן לנו דרך לעשות תשובה לעזוב את החטא להתחרט ולקבל לעתיד שלא נחטא שוב אבל אם אדם פוגע באחרים בבניו של הקדוש ברוך הוא כמו שכתוב חביב אדם שנברא בצלם כולנו נבראנו בצלם אלוקים השם אינו סולח ויתרה מזאת אינו יכול לסלוח עד שאותו חבר בן משפחה או כל אדם אחר לא סלח בלב שלם ..
כתוב ,,לעולם אדם ירבה עליו רעים "פירוש לעולם אדם ירבה לעצמו חברים .
במסכת ראש השנה פרק א משנה ב כתוב ,,בראש השנה כל באי עולם עוברים לפני כבני מרון " יש שמסבירים כבני מרון ככבשים שהרועה סופרן אחד אחד ויש שמסבירים כחיילים שעומדים בשורה וסופרים אותם ולפי שני הפירושים משמע שכל אחד ואחד מאיתנו נידון בפני עצמו ונידון על פיו מעשיו אם לחיים ולשלום או חס וחלילה לא עלינו למיתה .
מאידך במקום אחר כתוב שכולם נידונים בכפיפה אחת הוי אומר כולם יחד ואם כן ישנה סתירה האם אנו נידונים כל אחד בפני עצמו או שכולם יחד ? 
והתשובה פשוטה מאוד כשאדם חולה או חווה קושי מסוים בפרנסה או כל קושי או כאב אחר או חס וחלילה כשאדם נפטר לא רק הוא סובל כל חביריו מכריו משפחתו סובלים איתו ומצטערים בצערו מצד שני כאשר אדם מסתדר וטוב לו ואין לו שום קושי כאב או מחלה כל חבריו שמחים עימו בשמחתו .
בעצם כאשר אדם נידון והקדוש ברוך הוא יושב ודן אותנו הוא דן אותנו כל אחד לעצמו אבל לוקח הוא בחשבון את כל סביבתו מי יפגע מי יצטער מי ינזק אם חס וחלילה ימות או יצטער אדם פלוני ואפילו אם דינו אמור היה להיחתם למיתה או לדברים קשים אחרים ברגע שיש אדם אחד שקרוב אליו ולא מגיע לו להצטער בצרת חבירו מיד חותמים אותו לחיים טובים ולשלום .
לכן אדם ירבה עליו רעים וכאן אנו חוזרים לתחילת הדברים לפני יום כיפור לפני אמירת כל נדרי לפני הסליחות והצום עצרו רגע וחשבו האם פגעתם במישהו האם יש מישהו שכועס עליכם? התחילו במעגלים הקרובים באישה בבעל בילדים במשפחה ובחברים השונים מי יודע בגלל מי תזכו בדין ובעזרת השם ניחתם כולנו לשנה טובה לחיים ארוכים ולשלום. 
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות

לאתר של משכן אריאל בהנהלת אריאל דבורה>>