כותרת
> C;
1/1
דת בקהילה

נח: יהונתן גרילק על פרשת השבוע

כרמיאלי דת בקהילהפורסם: 20.10.17 , 09:20ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:


אימרה שבועית:
על שלשה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. {שמעון הצדיק}
 
סטטוס שבועי:
רבים הם הגורמים המסוגלים לאחד אותנו. הדאגה לשלומו של כל יהודי, הרצון להשאר בארץ למרות הכל, האמונה בצור ישראל המקננת בלב רובם של בני העם, התפילה הנאמרת בעת צרה ע"י רבים מאיתנו ועוד ועוד - כל הגורמים הללו מסוגלים לחבור למסכת אחת של אחדות ואהבת הזולת.
אם נלמד לכבד את הזולת למרות השוני בינינו, אם נלמד להכיר במעלותיו של מי שאינו נמנה עם בני החוג שלנו, אם נדע שלאחר כל ההבדלים – בני עם אחד אנו, תהיה זו נקודת זכות גדולה עבור כולנו. בכוחה נוכל לגונן על עמנו ועל ארצנו.
 
ציטוט שבועי:
בסופו של דבר בעזרת השם, יהודה תשכון לבטח ועם ישראל ישכון בארצנו לעד. {בנימין נתניהו}
 
סיפור שבועי:
הלבנה - מחוץ לחוק..
 
כבר בנערותו הצטיין רבי עקיבא איגר בשקידתו ובהתמדתו. כשהגיע לגיל חמש עשרה היה ידוע כעילוי בלתי רגיל, הבקי בש"ס ובפוסקים בצורה מדהימה.
גביר מפורסם בעיר ליבא, שהיה גם תלמיד חכם, שמע על העילוי הצעיר ורצה להשיא לו את בתו. נסע הגביר עם שני תלמידי חכמים נוספים לעיר ברסלאו, כדי לפגוש את העילוי ולתהות על קנקנו. התחילו להתפלפל בסוגיה בגמרא והקשו קושיות חריפות.
הנער עקיבא היטה אוזן לדברים, אך לא פצה את פיו, שמע ושמע, ו... שתק. לא התערב בדברי התורה כפי שציפו ממנו, נראה היה כאילו אינו מבין מה שהם מדברים.
תמהו האנשים, יצאו לדרכם חזרה, ושאלו בפליאה: הלזאת יקרא עילוי?
לאחר שהלכו, שאל האב את בנו: מה קרה לך? למה לא פתחת פיך ולא השתתפת בפלפול? איך יתכן שלא הבנת?
ענה הבחור הצעיר: יודע אני, אבא, שתמהת על התנהגותי. לא יכולתי לענות להם דבר, כי הקושיות שלהם נשאלו שלא כהוגן. אחד שכח גמרא מפורשת, והשני טעה בתוספות. מכיוון שהם גדולים ממני, לא רציתי להעמיד אותם על טעותם ולביישם. לענות, לא יכולתי, כי השאלות לא היו שאלות, לפיכך שתקתי.
עכשיו לא ירצה אותך האיש לבתו, אמר האב.
נח לי שיתבטל השידוך, השיב הבחור, ואני לא אלבין פני איש.
 
פרשה שבועית:
פרשת נח / 'איחוד הצלה..'
 
"וישאר אך נח ואשר אתו בתיבה"{בראשית ג' כ"ג}
 
אחד שרד. איש אחד, משפחה אחת. האחד שלא נכנע לאופנות החדשות ניצל. כל התקוות באותה שעה התמקדו בו.
למרבה הפלא, כרך האלוקים את הצלתו בתנאים קשים. במשך שנה הוטל עליו לצוף על פני מי התהום שגאו, בתוך תיבה סגורה, בחברת כל ממלכת החי. חבריו ושותפיו למסע ההצלה היו: פילים, ג'ירפות, קופים ונמרים, תרנגולות בית, הינשוף והיתוש.
מדוע בחר האלוקים, הכל יכול, בדרך הצלה זו?
לאחר עיון, נראה שלא היתה זו תיבת הצלה, כי אם תיבת מבחן. מבחן לנח ולמשפחתו. מבחן שהיה תוצאה הגיונית של שואת המבול, אשר השתוללה באותה עת מסביב לתיבה.
פגישת ניצולים זו כפתה עליהם מושג שנשכח - חיים משותפים. בכורח המציאות, נקלטו מחדש מושגים וערכים שנשחקו באותה תרבות וחברה ששקעו. תוך התנסות מתמדת, למדו יום יום כי חיים משותפים ייתכנו רק אגב ויתור הדדי והכרה בקיומו של הזולת. בתנאי התיבה כל ניסיון להעדפת ה'אגו' הפרטי, היה גורם להתפוצצות מיידית. הם הבינו ולמדו על בשרם, מה הביא את החורבן של בני דורם. האלוקים העמידם, איפוא, במבחן החסד. והיה, אם יעמדו בו, ירכשו מחדש את העיקרון החשוב שעליו תיכון חברת העתיד שעליהם לייסד.
 
ואמנם, נח עמד במבחן. הוא מיצה אותו עד תום. בכך הצדיק את האמון שנתן בו האלוקים. הוא היה ליוצר האנושות השניה.
וכה הם דברי המדרש:
'כל 12 חודשים שהיה נח בתיבה, לא ראה שינה, לא הוא ולא בניו. לא ביום ולא בלילה. שהיה עוסק וזן את הבריות שעימו. והיה מגיש לכל בהמה, חיה ועוף את אכלם בשעות שהם רגילים לאכול. יש בהמה שהיא אוכלת בשעה אחת ביום, ויש בשתיים בלילה ויש בחצות ויש בקרות הגבר, והיה נותן לכל, מזונו בשעתו' (מדרש תנחומא נ"ח, ט').
נעקוב נא מעט בעיני הדמיון אחר נח ובניו, הרצים מבהמה אחת לחברתה, מהחיות לעבר העופות, כדי לעמוד בלוח הזמנים של סעודותיהם. יום אחר יום ולילה אחר לילה, במשך שנה שלימה. נעקוב ונבחין כי נח אכן קלט את המסר והבין היטב מדוע בחרה ההשגחה העליונה להצילו דווקא בדרך זו.
מתחת לתיבה, בעומק של מאות מטרים, מוטלות היו גוויותיהם של בני דורו שטבעו. אלו, אשר השתיתו את חברתם על האנוכיות הגסה, המצמיחה כל רע. דווקא בשעה שבה מתמצה דין העולם, חייב היה הניצול היחיד להוכיח כי ראוי הוא להצלה זו. להוכיח במעשים ולא במילים. כי רק המעשה המוחשי מצביע על מהות האדם.
 
נח הפגין מסירות נפש יוצאת מן הכלל למען הזולת. בתנאי התיבה הקשים הוא מימש את תכונת החסד שקיננה בלבו. הוא עמד במבחן. יש איפוא סיכוי לעולם החדש המדפק על דפנות התיבה, עולם של חסד שפניו אל עתיד האנושות.
{מעובד מתוך ספרו של הרב משה גרילק, 'פרשה ופשרה'}
 
שבת שלום - חודש טוב - חורף בריא - יהונתן גרילק