כותרת
> C;
1/1
חדשות

תגובת השניצליה בכרמיאל להאשמות על אפליה

כרמיאלי חדשותפורסם: 30.10.17 , 13:43שם הכותב/ת: מערכת הפורטל


בהמשך לכתבה שפורסמה בפורטל כרמיאלי וכללה תיעוד של האשמות על גזענות מצד סניף השניצליה בכרמיאל מחד, וקולות אשר הגינו על הבעלים מאידך, העביר אלינו עורך דינם של בעלי השניצליה בכרמיאל את תגובתו הרשמית להתרחשויות.

זו התגובה המלאה כפי שהועברה אלינו:

"מזה מס' ימים מתנהל מסע השמצות חסר תקדים כלפי מרשיי מעל "בימת התקשורת" בטענה חסרת שחר והזויה  שהללו נוקטים במדיניות גזענית כלפי האוכלוסיה הרוסית בכל הקשור למדיניות קבלת עובדים.  טענה זו בזויה ואינה ראויה אפילו להתייחסות .
משעלתה טענה זו על ה"בימה התקשורתית" שהפכה בשנים האחרונות חלופה למערכת בתי המשפט. במהלך "דיון" זה "נידונו" מרשיי במעמד צד אחד, ועל סמך טענות שקר, (שעוד יתבררו בהליכים שונים) ואף נגזר עונשם על ידי התקשורת וזאת על לא עוול בכפם.
 הגדילה לעשות אחת  מתכניות הרדיו ה"פופולריות"  כאשר במהלכה וזאת לאחר שנשמעו אך רק עמדתם של הנערה ואביה הקשורים בפרשה זו, "גזר" המנחה את עונשם של מרשיי, והורה באיבחה אחת למאזיניו, תוך שהוא כמובן נוטל לעצמו את "כס השיפוט", להטיל חרם ולנדות את מרשיי, ואף "העניק" למסעדה את התואר המפוקפק "המסעדה הגזענית מכרמיאל".  
הלה לא נזקק ולו לראיה אחת כדי לבסס את קביעתו  באשר לחקר האמת.  לדידו,  מי צריך  עובדות כאשר ה"טייטל" וה"אייטם" הם כלי המשחק  העיקריים.
נראה כי אין כל גבול לציניות הן של הדמויות שפנו לתקשורת עם מסע השמצות וכזבים מניפולטיבי במטרה להשחיר את פניהם של מרשיי.
 
ולגופם של דברים:
 לפני כחודשיים  הגיעה נערה למסעדה של מרשיי בכרמיאל. זו שאלה את אחת העובדות:  האם אתם צריכים עובדים?  (יצוין כי דיאלוג זה התנהל בהעדרם של הבעלים מהמסעדה).  
הנערה הופנתה ל"אחראית משמרת" וזו השיבה לה כי אכן יש צורך ב"עובדת מטבח" לצרכי בישול ואפיה .
כמו כן הבהירה "אחראית המשמרת" למעשה כי מועמדותה אינה עומדת על הפרק  וזאת מאחר והאחרונה ציינה כי היא 3 חודשים לפני גיוס  ומאידך, למסעדה יש צורך בעובדת מטבח, קבועה  ולא זמנית אשר הכשרתה לוקחת כחודש ימים .
הנערה ביקשה  שוב ושוב להתקבל לעבודה, וציינה כי אביה חולה, והיא זקוקה לכסף. "אחראית המשמרת" אשר נכמרו רחמיה עליה  אמרה לה  כי תעביר את בקשתה לבעלים, אם כי הסיכויים שתתקבל הינם אפסיים מהנימוק שלמסעדה נדרשת עובדת קבועה.
 עוד הובהר לנערה כי בכל מקרה אם היא תתקבל תודיע לה ה"אחראית משמרת" על כך. כמו כן ציינה "אחראית המשמרת"  כי אם הבעלים יסכימו לקבלה כעובדת זמנית עליה להגיע ביום הראשון לעבודתה עם תעודת זהות לצורך מילוי פרטיה כעובדת מן המניין. 
 מששמעה הנערה את הדרישה להמצאת תעודת זהות, הוסיפה וציינה מיוזמתה בפני ה"אחראית משמרת" כי היא אינה יהודיה וכלשונה: "אבא שלי יהודי אמא שלי לא" . על כך השיבה ה"אחראית משמרת" כי העבודה כמבשלת/אופה  במטבח אינו מתאים לזה/זו שאינו/ה יהודי/ה וזאת על פי הנחיות הרבנות. השיחה בין השניים הסתיימה בנימוס והצדדים נפרדו חיוך.
למחרת  בשעות הצהרים הגיע אביה של הנערה למסעדה, בשעות העמוסות בעבודה ובנוכחות לקוחות המסעדה ועובדיה צעק בצרחות אימה שאל:  מי אחראי פה?   באותה עת נכחה "אחראית המשמרת" שניהלה את השיחה עם בתו.
עובדי המסעדה הצביעו על האחראית משמרת והאב פנה אליה באלימות מילולית "בואי הנה אני רוצה לדעת למה הבת שלי לא יכולה לעבוד פה? בגלל שהיא לא יהודיה?  למה את מרוקאית ואת יכולה לעבוד פה?"  "אחראית המשמרת" נכנסה לחרדה אחזה בידה באחת מידיו של מר נ. אחד מהספקים של המסעדה שאף הוא היה באותה עת  ואמרה לו "אמא אני מפחדת, שלא תעז לעזוב אותי לבד"?  אבי של הנערה עמד על כך שהוא רוצה לקבל תשובה והמשיך בצעקותיו ככל הנראה  מאחר וביקש להקליט את השיחה (מתוך מזימה מתוכננת מראש  כי אולי יש סיכוי ל"הרויח" כסף קל מתביעה קיקיונית בטענות חסרות שחר) .
"אחראית המשמרת" ציינה בפניו תוך שהיא רועדת מפחד כי הדרישה שעובד מטבח המבשל או אופה אינה של בעלי המסעדה אלא של  הרבנות זו שמעניקה את תעודת הכשרות.
אביה של הנערה לא עניין אותו כלל תשובתה של "אחראית המשמרת" לבתו יום קודם לכן, כי המסעדה אינה מחפשת עובדים זמניים ובוודאי לא לשלושה חודשים. מה שעניין אותו זה החלק השני היותר, האגבי,  משיקוליו שלו כי ע"פ  נהלי הכשרות  הרבנות בישראל  מתוקף ההסכם שחתמו מרשיי עם הרבנות בכרמיאל כי אין להעסיק מי שלא יהודי בעבודות בישול או אפיה.
  מרשיי מזועזעים מאד מעצמת התגובות והשיח הציבורי שהתנהלו סביב סוגיה זו כאשר הנערה וביה וגורמים תקשורתיים מטיחים האשמות ומוציאים לעז שאינו מבוסס מבלי לבדוק את העובדות לאשורן.
האפקט של הוצאת שמם של מרשיי לרעה, הגיע עד לכתלי בית הספר של ילדיהם הקטנים, שלהם נחשב לזרה הפגיעה בפרט.  מבחינתם כל הבריות ללא יוצא דופן נבראו "בצלם ה'" ואין לפגוע בשערה אחת משערות ראשו של אדם ובוודאי שלא בכבודו.
סניף ה"שניצליה" מנוהל מזה כעשר שנים בכרמיאל מספק מקור פרנסה לעשרות משפחות באופן עקיף וישיר, בינהם עובדים מחבר העמים וקיים קשר חברי בין מרשיי לקהילה זו ואף יותר. 
בעבר הועסקו עובדים לא יהודים ע"י מרשיי. משגילו זאת הרבנות הסבו הללו את תשומת ליבם של מרשיי לנהליה, והורו להם לפטר לאלתר עובדים אלה, ואף החתימו את מרשיי על מסמך מיוחד שהעסקת לא יהודים במשרה זו לא תישנה עוד.
 מרשיי מכחישים מכל וכל כפי שנטען  בתקשורת כי הנערה הועסקה על ידי מרשיי וכי כתב התביעה הגיע לידיהם.
למרשיי אין ממה לחשוש מהתמודדות נגד דברי הבלע שיוחסו אליהם  וככל שכתב התביעה יגיע יתמודדו טענות הכזב  עם האמת של מרשיי ללא כל חשש.
 אנו דוחים מכל וכל ובשאט נפש את אשר יוחסו למרשיי וככל שגורמי התקשורת אשר השמיצו את מרשיי לא יתנצלו לאור הבהרה זו הורו לי אלה לפתוח בהליכים נגדם. 
עו"ד יואב נדב"

אולי יעניין אותך גם