כותרת
> C;
1/1
דת בקהילה

חיי שרה: יהונתן גרילק על פרשת השבוע

כרמיאלי דת בקהילהפורסם: 10.11.17 , 09:08ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:


אימרה שבועית:
כל מה שיחסר לאדם מידיעת היהדות - יחסר לו גם מידיעת ערך האנושיות. 
{הרב יצחק יעקב ריינס}


סטטוס שבועי:
ישנה אהבה פנימית וייחודית בין עם ישראל לארץ ישראל. אהבה אשר אלפי שנות נדודים וניתוק לא הצליחו לכבותה. מיום גלות עם ישראל מארצו לא חדלו היהודים לנסות להגיע אליה כדי לזכות לחונן את עפרה. יחידים וקבוצות עזבו את מקום הולדתם ואת רכושם ועלו ארצה, גם במחיר של המרת תנאי חיים נוחים בחיי סבל ודוחק.


ציטוט שבועי:
התנ"ך עשיר בשירה הנוגעת בנימים הרגישים  ביותר שבחיינו. 
{אריה (לובה) אליאב}


סיפור שבועי:
עיטור הגבורה!


מישהו בגטו גילה לי את הסוד, שבחורי גור, אשר כמה מהם הכרתי אישית בסלומניק, מתגוררים במרתף של בית עזוב בקצה הגטו. הכניסה אל המרתף הוסוותה כהוגן. מצאתי אותם, כשהם מצטופפים במרתף הטחוב והצר ועוסקים בתורה לאורם של נרות.
מראה פניהם הוכיח, כי הם רעבים ללחם. כמה חביות ריקות היו במרתף, הם שמו קרש על שתי חביות והתעמקו בשיעור בגמרא. אמרתי להם, שאני הסתדרתי ב'צד הארי' ואוכל לקחת איתי אחדים מהם, כדי להצילם. לא נוכל לחיות בין גויים! איך נתפלל שם ונלמד תורה? ובלא זה, איך אפשר לחיות? ואיזה ערך יש לחיים שכאלה? - כה השיבו לי.


הם לא התאמצו להשפיע עלי, שאשנה את דרכי. רק דבר אחד ביקשו ממני. אם יפגוש בי גרמני מזוין ברחוב ויתחיל לחקור אותי, כמנהגם: 'יודא?' (יהודי?) - אשר מוטב שאשיב לו בלשון הגרמנית: 'קיין!', מכיוון שבגרמנית זה נשמע: 'לא', ואילו בלשון הקודש זה מצלצל להיפך: 'כן!' וכך הם ניסו לשכנע אותי, שזה לא יפה ולא ראוי ליהודי להתכחש ליהדותו בשום תנאי ובשום אופן... מה יש להוסיף ולהגיד עליהם? נדמה לי, שאי אפשר כלל לתאר אמונה עזה כשלהם.


על אף כל תהפוכות חיי, מאז ועד היום הזה, במחתרת הפולנית הלוחמת, בתור 'אנוס' שחי שנים כגוי, כקצין בשירותי הביטחון הפולניים בתקופה שלאחרי השחרור, אשר בכל הגלגולים שלי נתקלתי לא במעט לוחמים עזי נפש הבזים למוות - אני מעריך את הבחורים החסידיים הללו בתור גיבורים אמיתיים! {מרדכי שקלארצ'יק}


פרשה שבועית:
פרשת חיי שרה / 'הצעת נישואין'


"והיה הנערה אשר אומר אליה: הטי נא כדך ואשתה, ואמרה: שתה וגם גמליך אשקה, אתה הוכחת... ליצחק" {בראשית כ"ד י"ד}.


כיצד בוחרים אשה? למען הדיוק: כיצד בוחרים אשה עבור בנו של אברהם? אם נדייק כראוי, נשאל: מה צריך היה אליעזר, עבד אברהם לעשות, כששלחו אדונו לארם נהרים להביא אשה ליצחק? כיצד ישביע את רצון אברהם?
כשהגיע העבד הנאמן "לעת ערב, לעת צאת השואבות" {בראשית כ"ד, י"א} לעיר נחור שבארם נהריים, הבריך את עשרת גמליו ליד עין המים ופנה בתפילה אל אלוקיו.
הוא החליט לערוך למועמדת מבחן אופי. 'טסט' של חסד ליד עין המים. בדיקה שתצביע בבהירות על שאיפה לעשיית טוב המקננת בלבה, שאיפה שאינה רק מחווה של נימוס חיצוני. על כן, היתה הבקשה: אני אבקש מעט מים לעצמי, והיא ביוזמתה תציע להשקות גם את הגמלים.
עתה, נעקוב אחרי ההתרחשות עצמה:
"וירץ העבד לקראתה ויאמר: הגמיאיני נא מעט מים מכדך".
"ותורד כדה על ידה ותשקהו".
"ותכל להשקותו ותאמר: גם לגמליך אשאב עד אם כילו לשתות".
"ותמהר ותער כדה אל השוקת ותרץ עוד אל הבאר לשאוב ותשאב לכל גמליו" {שם י"ז-כ'}.
 
שימו לב לאירוע, שימו לב להדגשים. היא היטיבה לפעול, אף מעבר לציפיותיו.
היא לא ענתה ב'נימוס המקובל': אדוני, אתה לא יכול לשאוב בעצמך? מה אני...?! גם לא נשמעה מפיה התשובה 'רבת החן': מה פתאום אני?! תראה כמה בנות מסתובבות כאן!
ההיפך, ניכר שנערה זו ערכה גיוס כללי של כוחות אישיותה לביצוע חלק ומהיר של המשימה. המהירות שפעלה, החזקת הכד בידה בשעה שהשקתה את אליעזר הגדול והחזק ממנה בגופו. השקיית הגמלים בריצה עד כי כילו 'ספינות מדבר' אלו לשתות, כשפעולה זו ודאי נמשכה זמן רב מאד. והיא כלל לא שמה לב לעובדה, שאיש אינו מסייע לה. לא אליעזר ולא עבדיו שהופקדו על הגמלים.


אז ידע שאכן ראויה היא לרשת את שרה אמנו. יש תקווה להמשך בית אברהם ולשליחותו בעולמו של הבורא.
{מעובד מספרו של הרב משה גרילק - 'פרשה ופשרה'}


שבת שלום - יהונתן גרילק