כותרת
> C;
1/1
חוק ומשפט

הטרדה מינית - מאת עו"ד אליסה דריקר מן

כרמיאלי חוק ומשפטפורסם: 09.07.18 , 11:05ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בכבודו העצמי ובזכותו לשוויון. החוק למניעת הטרדה מינית נועד לשנות מציאות חברתית שבה הנורמות הקיימות מושתתות על חוסר שוויון בין המינים ועל נחיתות האישה.
ההטרדה המינית במקומות העבודה קשורה קשר ישיר וברור הן למעמדן המופלה של נשים והן למבנה ההיררכי של מקום העבודה. היא מהווה ניצול לרעה של עמדת כוח יחסית, שתוצאתה פגיעה בתנאי העבודה או ביכולת התפקוד של העובדת בשל סירובה להיענות לדרישות מיניות שאין להן ולא כלום עם הגדרת תפקידה.
במושג הטרדה מינית נכללים סוגים שונים של מעשים אסורים, וקיימת קשת רחבה של מקרים בדרגות חומרה שונות. לפי החוק ולפי הפסיקה, הטרדה מינית היא אחת משש צורות התנהגות אסורות:
1 סחיטת אדם לבצע מעשה בעל אופי מיני.
2 מעשה מגונה.
3 הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד באופן שאינו משתמע לשני פנים כי הוא אינו מעוניין בו.
4 התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.
5 התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
6 יצירת אווירה עוינת, בעלת אופי מיני, במקום העבודה ")הטרדה סביבתית.(" הטרדה כזו אינה מכוונת כלפי אדם מסוים, אלא מתבטאת ביצירת סביבת עבודה שמשבשת את היחסים ומפריעה לתפקוד התקין.
מעשים אלו נחשבים להטרדה מינית במידה הצד המוטרד הביע התנגדות אליהם.
יחד עם זאת, ישנם מצבים המוגדרים על פי חוק הטרדה מינית גם אם הצד השני לא הביע את התנגדותו:
1.        כאשר ההתנהגות בוצעה כלפי קטין או חסר ישע תוך ניצול יחסי מרות, תלות או חינוך. אם טרם מלאו לקטין 15 שנה ייחשבו המעשים להטרדה גם ללא ניצול יחסי מרות. זאת בלבד שהמטריד אינו קטין.
2.        במידה וההתנהגות בוצעה כלפי מטופל במסגרת טיפול נפשי, רפואי או פרא רפואי תוך ניצול יחסי תלות מטפל- מטופל.
3.        אם ההתנהגות בוצעה במסגרת יחסי עבודה בין מעסיק ועובד.
4.        כשההתנהגות בוצעה כלפי תלמיד כיתה י"ב, י"ג, י"ד, גם אם אינו קטין ותוך ניצול מרות בלימודים.
5.        כאשר ההתנהגות בוצעה כלפי תלמיד או סטודנט הלומד במוסד המקנה השכלה דתית, עיונית או מקצועית לבוגרים.
6.        אם ההתנהגות בוצעה כלפי עובדים משתקמים תוך ניצול מוגבלותם.
7.        במידה וההתנהגות בוצעה על ידי כהן דת או מתחזה לכהן דת או אדם בעל סגולות מיוחדות.
8.        ההתנהגות בוצעה על ידי עובד ציבור תוך ניצול מעמדו.
אז אם הבוס שלך החמיא לך על הבגד החדש זה הופך אותו אוטומטית למטריד? לא בהכרח! אם עמית לעבודה הציע לך לצאת עמו לקפה זו הטרדה? לא בהכרח!
מתי אם כן ניתן לקבוע כי אכן בוצעה עבירה של הטרדה מינית במקום העבודה?, מתי ניתן להניח את הגבול החוצץ בין חיוך תמים או מחמאה מקובלת להתנהגות מטרידה ופוגענית שאין לקבל אותה במקום העבודה?
התנהגות תיחשב להטרדה מינית כאשר היא תבוצע מילולית, מפורשות או ברמיזה, בצורה חוזרת ונשנית ולאחר שהמוטרד/ת הראו כי אינם מעוניינים בהצעות, ברמיזות או באמירות שנאמרו כלפיהם.
חוץ מהמקרים הבאים, שלא כמו הטרדה מינית הדורשת את הבעת ההתנגדות של הצד המוטרד, במקרה של יחסי מרות בהם ישנו כוח יחסי של המטריד על המוטרד, ייחשבו המעשים להטרדה גם מבלי שביקש המוטרד את הפסקת המעשים או הביע התנגדות אליהם.
יחסי מרות הם יחסים בהם יש לאדם אחד כוח יחסי על האדם השני ובאפשרותו לפגוע במעמדו או במצבו. מצבי מרות מתקיימים בין מורה לתלמיד, בין מעסיק לעובד ובין עובד ציבור לאזרח.  למשל כאשר מרחף איום לפיטורים , החמרה בתנאים או העדר קידום במידה ולא תהיה "הסכמה" וכד'.
במקרה של הטרדה מינית במקום העבודה, קיימות חובות למעביד למניעת הטרדה מינית
החוק קובע שלוש חובות עיקריות החלות על המעביד:
1. מינוי ממונה על בירור התלונות בעניין הטרדה מינית במקום העבודה .
2. המעביד צריך לפעול באופן אקטיבי כדי למנוע מקרים של הטרדה מינית בידי עובדיו. על-פי החוק החובה כוללת טיפול בתלונות אודות הטרדה מינית בדרך יעילה. די למעביד שיביא לידיעת עובדיו את התקנון למניעת הטרדה מינית כדי שהוא יחשב כמי שפועל למניעת הטרדה מינית בצורה סבירה, אולם בכל מקרה עליו לטפל באופן יעיל בתלונות כאשר הוגשו.
3.קביעת תקנון – מעביד שיש לו יותר מ-25 עובדים חייב לנסח תקנון שיפרט את האיסור על הטרדה מינית ויודיע לעובדים אודות אמצעי הטיפול בתלונות. חייב לתלות את התקנון במקום בולט לעין.
החוק קובע שמעביד שהפר את החובות שלו יהיה חייב בפיצויים לנפגעי הטרדה מינית העובדים תחתיו.
בפועל, בתי-המשפט לא מהססים לחייב מעבידים בפיצויים בגובה של עשרות אלפי שקלים.
בנוסף, אי קביעת תקנון במקום שהוא נדרש, מהווה עבירה פלילית שהעונש עליה הוא קנס של כ-13,000 שקלים.
אולי יעניין אותך גם
חג (יורו) שמח
הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בכבודו העצמי ובזכותו לשוויון. החוק למניעת הטרדה מינית נועד לשנות מציאות חברתית שבה הנורמות הקיימות מושתתות על חוסר שוויון בין המינים ועל נחיתות האישה.
לאן עוברת הירושה במצב שאין צוואה
הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בכבודו העצמי ובזכותו לשוויון. החוק למניעת הטרדה מינית נועד לשנות מציאות חברתית שבה הנורמות הקיימות מושתתות על חוסר שוויון בין המינים ועל נחיתות האישה.
כלים דיגיטליים להצלת המתגרשים
הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בכבודו העצמי ובזכותו לשוויון. החוק למניעת הטרדה מינית נועד לשנות מציאות חברתית שבה הנורמות הקיימות מושתתות על חוסר שוויון בין המינים ועל נחיתות האישה.
הדברים שחשוב לדעת על הגשת בקשות הומניטריות
הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בכבודו העצמי ובזכותו לשוויון. החוק למניעת הטרדה מינית נועד לשנות מציאות חברתית שבה הנורמות הקיימות מושתתות על חוסר שוויון בין המינים ועל נחיתות האישה.
תביעת סיעוד - נקודות חשובות
הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בכבודו העצמי ובזכותו לשוויון. החוק למניעת הטרדה מינית נועד לשנות מציאות חברתית שבה הנורמות הקיימות מושתתות על חוסר שוויון בין המינים ועל נחיתות האישה.
האם כדאי לי להעסיק עורך דין תאונת אופנוע שלמד בחו"ל?
הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בכבודו העצמי ובזכותו לשוויון. החוק למניעת הטרדה מינית נועד לשנות מציאות חברתית שבה הנורמות הקיימות מושתתות על חוסר שוויון בין המינים ועל נחיתות האישה.
מתי לא כדאי לוותר על ייעוץ משפטי?
הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בכבודו העצמי ובזכותו לשוויון. החוק למניעת הטרדה מינית נועד לשנות מציאות חברתית שבה הנורמות הקיימות מושתתות על חוסר שוויון בין המינים ועל נחיתות האישה.
הביטחון שלך בחיים- רועי בן הרוש
הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בכבודו העצמי ובזכותו לשוויון. החוק למניעת הטרדה מינית נועד לשנות מציאות חברתית שבה הנורמות הקיימות מושתתות על חוסר שוויון בין המינים ועל נחיתות האישה.
קמרי – סובג משרד עורכי דין
הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בכבודו העצמי ובזכותו לשוויון. החוק למניעת הטרדה מינית נועד לשנות מציאות חברתית שבה הנורמות הקיימות מושתתות על חוסר שוויון בין המינים ועל נחיתות האישה.