כותרת
> C;
1/1
חדשות

למי יועברו מבני שמונת גני הילדים שנסגרו בכרמיאל?

כרמיאלי חדשותפורסם: 18.08.14 , 13:56ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

לפני כחודש קראנו על כך שמוקצים שמונה מבנים של גנים בשכונות חילוניות בעיר למוסדות חרדים.

כיאה לעיריית כרמיאל להתנהל בשקיפות למען תושבי העיר, פרסמה העירייה בעיתון מקומי הודעה בה היא מיידעת את הציבור כי מוקצים שמונה מבנים של גנים בשכונות חילוניות בעיר למוסדות חרדים.
הנושא אושר במועצת העיר, מדובר בארבעה גנים שיינתנו ללא כל תמורה לעמותת אהבה וחסד.
שני בתי מדרש ולימוד תורה יינתנו, האחד לנחלי אמונה צפת והשני למעיין התורה כרמיאל.
שני גנים נוספים, האחד לאגודת חב"ד והשני, הגן השמיני במספר יינתן לאגודת קרן החינוך, גליל מערבי.
פרסום ההודעה לציבור כדי שתושבי העיר יהיו רשאים להתנגד להקצאת המגרשים וזה תוך ארבעים וחמישה יום ממועד הפרסום בעיתון,

את ההתנגדות יש להגיש למחלקת הנכסים והועדה תדון בבקשת ההתנגדות בהתאם לנוהל ההקצאות והתבחינים שקבעה העירייה,

יש לציין שהקצאת המגרשים הם על ידי מינהל מקרקעי ישראל ורק גוף ציבורי יכול לבקש אותם.

שתי שאלות עולות:

1. האם תושבי השכונה יכולים לקבל את הנכס לשימושם האישי-שכונתי-ציבורי
2. שאלה שנייה: האם נכון לקיים בית מדרש או גן חרדי בשכונה חילונית.

תגובת לביאה שלו, דוברת העירייה:

"עד שנת 2001, בטרם הוקמה ועדת הקצאות בעירייה, הקצאת מוסדות עירוניים לעמותות, התבצעה בהתאם לשיקול דעת של הגורמים המקצועיים בעירייה ובאישור מליאת מועצת העיר.                                                           
מדובר בגני ילדים שהוקצו בעבר ונדרשים עתה להסדיר את ההקצאה בהתאם להוראות משרד הפנים.                                                                                                                                                                        

מאז הוקמה ועדת ההקצאות, הנוהל הוא כי לגבי כל מוסד עירוני שיש כוונה להעבירו לעמותה, מתקיים פרסום בעיתונות המקומית והארצית ובאופן הפתוח לכל עמותה המעוניינת בכך ולציבור ניתנה                                           

האפשרות להביע התנגדות. ההליך הוא שועדת ההקצאות מעבירה את המלצותיה ומועצת העיר היא זו שבסמכותה לאשר או לשלול את ההקצאה"

אולי יעניין אותך גם
מחלימים מתחסנים

לפני כחודש קראנו על כך שמוקצים שמונה מבנים של גנים בשכונות חילוניות בעיר למוסדות חרדים.

חיילים עברו בין בתים בכרמיאל בניסיון לשכנע תושבים להתחסן

לפני כחודש קראנו על כך שמוקצים שמונה מבנים של גנים בשכונות חילוניות בעיר למוסדות חרדים.

אילו רחובות בכרמיאל אדומים ומסוכנים?

לפני כחודש קראנו על כך שמוקצים שמונה מבנים של גנים בשכונות חילוניות בעיר למוסדות חרדים.

חתולה נפטרה אחרי שהתעללו בה באכזריות בכרמיאל

לפני כחודש קראנו על כך שמוקצים שמונה מבנים של גנים בשכונות חילוניות בעיר למוסדות חרדים.

מי הסיר את כרזות הבחירות שנתלו מול קניון לב כרמיאל?

לפני כחודש קראנו על כך שמוקצים שמונה מבנים של גנים בשכונות חילוניות בעיר למוסדות חרדים.

אי מתן שירותי בנק הדואר בחג הפורים, יום שישי ה-26.2.21

לפני כחודש קראנו על כך שמוקצים שמונה מבנים של גנים בשכונות חילוניות בעיר למוסדות חרדים.

מעתה מזמינים תור מראש בדואר ומצמצמים את זמן ההמתנה

לפני כחודש קראנו על כך שמוקצים שמונה מבנים של גנים בשכונות חילוניות בעיר למוסדות חרדים.

משנכנס אדר מרבין בשמחה: שיירת השמחה של אמית הגיעה לכרמיאל

לפני כחודש קראנו על כך שמוקצים שמונה מבנים של גנים בשכונות חילוניות בעיר למוסדות חרדים.

דריה כהן מכרמיאל איבדה את הכרתה לאחר החיסון הראשון והובהלה לטיפול נמרץ

לפני כחודש קראנו על כך שמוקצים שמונה מבנים של גנים בשכונות חילוניות בעיר למוסדות חרדים.