כותרת
> C;
1/1
עיריית כרמיאל

להלן חלק מתוצאות הדיונים שנערכו בית המשפט לעניינים מקומיים כרמיאל, בתאריכים 2.9.2015, 19.10.2015-

כרמיאלי עיריית כרמיאלפורסם: 29.10.15 , 15:43ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
רישוי עסקים
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר - חוק רישוי עסקים ניהול עסק ללא רישיון - ללא אישור משרד הכלכלה- מפעל שיש הכרעת דין – הרשעה גזר דין 7,500 ₪ קנס או 75 ימי מאסר וכן התחייבות כספית בסך 10,000 ₪ להימנע מביצוע העבירה לשנתיים. צו סגירה (בתוקף מיום 1.8.2015)
 
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר  - חוק רישוי עסקים ניהול עסק ללא רישיון - ללא הגשת בקשה וללא אישורים – קעקועים הכרעת דין - הרשעה  גזר דין - 2,000 ₪ קנס או 20 ימי מאסר וכן התחייבות כספית בסך 2,000 ₪ להימנע מביצוע העבירה ל- 3 שנים. וכן צו סגירה דחוי ל- 60 יום מיום המצאת גזה"ד לנאשמים.
 
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר  - חוק רישוי עסקים ניהול עסק ללא רישיון - ללא הגשת בקשה וללא אישורים- הכרעת דין – הרשעה  גזר דין - 6,000 ₪ קנס או 30 ימי מאסר וכן התחייבות כספית בסך 7,500₪ להימנע מביצוע העבירה לשנתיים.
 
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר  - חוק רישוי עסקים ניהול עסק ללא רישיון - אישור משרד הבריאות וכיבוי הכרעת דין – הרשעה גזר דין - 3000 ₪ קנס או 20 ימי מאסר וכן התחייבות כספית בסך 3,000₪ להימנע מביצוע העבירה לשנתיים.
 
ברירות קנס
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר - חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) – הטיל מימיו במקום ציבורי [ס' 15 (ב)]  הכרעת דין – הרשעה  גזר דין - 730 ₪ קנס או 7 ימי מאסר
 
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר – חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) – השלכת פסולת [ס' 10(ה)] הכרעת דין – הרשעה  גזר דין - 475 ₪ קנס או 5 ימי מאסר
 
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר - חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) – שלט בשטח ציבורי [ס' 2(א)] ] הכרעת דין – הרשעה  גזר דין  430 ₪ קנס או 4 ימי מאסר.
 
 
 
 
 
 
 
 
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר - חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) – הוצאת גזם שלא ביום הפינוי [ס' 2 (38)] הכרעת דין – הרשעה  גזר דין - 290 ₪ קנס או 3 ימי מאסר
 
 
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר - חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) – השמעת מוסיקה מרכב בעוצמה [ס' 111 (א)] הכרעת דין – הרשעה  גזר דין - 320 ₪ קנס או 3 ימי מאסר
 
ענייני כלבים
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר - חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) – שוטטות [ס' 83(א)] הכרעת דין – הרשעה  גזר דין - 730 ₪ קנס או 7 ימי מאסר וכן התחייבות ע"ס 1,000 ₪ להימנע מביצוע עבירה דומה לשנתיים
 
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר - חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) – העברת פרות בתחומי העיר [ס' 23(א)] הכרעת דין – הרשעה  גזר דין - 475 ₪ קנס או 5 ימי מאסר
 
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר - חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) – אי חיסון, אי רישום [ס' 77(א)] הכרעת דין – הרשעה  גזר דין - 1,000 ₪ קנס או 10 ימי מאסר וכן התחייבות ע"ס 1,000 ₪ להימנע מביצוע עבירה דומה לשנתיים
 
ענייני חניה
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר -  חוק עזר (העמדת רכב וחנייתו) – חניית נכים [ס' 5 (ג)(15)] הכרעת דין – הרשעה  גזר דין - 500 ₪  או 5 ימי מאסר.
 
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר -  חוק עזר (העמדת רכב וחנייתו) – חניה ללא כרטיס [ס' 5(ב)(1)] הכרעת דין – הרשעה  גזר דין - 100 ₪ או יום מאסר.
אולי יעניין אותך גם
לנוכח הגידול היחסי בקצב הנדבקים בקורונה בכרמיאל, ראש העיר יצא בקול קורא לתושבים לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאותתאגיד עין כרמים ממשיך בתקופת החירום בהתקנת ובחיבור צנרות מים בעיר, בתיקוני פיצוצי מים וסילוק מפגעי ביובעיריית כרמיאל הקדימה את תשלום שכר העובדים ונדחו תשלומי החזרי ההלוואות שלקחו עובדי העירייהתאגיד עין כרמים פועל 24/7 להבטחת איכות מי השתייה ולדיגומי איכות המיםעיריית כרמיאל בחזית מתן השירות לתושבים. בימים האחרונים, העירייה סייעה בחלוקתן של ארוחות חמות למעל 500 קשישיםראש העיר שוחח הערב עם שלושת הצעירים מכרמיאל שחזרו מפרוראש העיר משה קונינסקי מינה את חבר המועצה רותם ינאי כאחראי על תיאום הקשר בין הנהלת העיר למועצהביוזמתו של ראש העיר משה קונינסקי, תועמד דירה בעיר שבה ישהו בבידוד 3 הצעירים מכרמיאל שחזרו מפרוהיערכות מיוחדת בתאגיד עין כרמים תאגיד המים והביוב של כרמיאל לנוכח התפשטות נגיף הקורונה