כותרת
> C;
1/1
עיריית כרמיאל

להלן חלק מתוצאות הדיונים שנערכו בית המשפט לעניינים מקומיים כרמיאל, בתאריכים 2.9.2015, 19.10.2015-

כרמיאלי עיריית כרמיאלפורסם: 29.10.15 , 15:43ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
רישוי עסקים
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר - חוק רישוי עסקים ניהול עסק ללא רישיון - ללא אישור משרד הכלכלה- מפעל שיש הכרעת דין – הרשעה גזר דין 7,500 ₪ קנס או 75 ימי מאסר וכן התחייבות כספית בסך 10,000 ₪ להימנע מביצוע העבירה לשנתיים. צו סגירה (בתוקף מיום 1.8.2015)
 
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר  - חוק רישוי עסקים ניהול עסק ללא רישיון - ללא הגשת בקשה וללא אישורים – קעקועים הכרעת דין - הרשעה  גזר דין - 2,000 ₪ קנס או 20 ימי מאסר וכן התחייבות כספית בסך 2,000 ₪ להימנע מביצוע העבירה ל- 3 שנים. וכן צו סגירה דחוי ל- 60 יום מיום המצאת גזה"ד לנאשמים.
 
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר  - חוק רישוי עסקים ניהול עסק ללא רישיון - ללא הגשת בקשה וללא אישורים- הכרעת דין – הרשעה  גזר דין - 6,000 ₪ קנס או 30 ימי מאסר וכן התחייבות כספית בסך 7,500₪ להימנע מביצוע העבירה לשנתיים.
 
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר  - חוק רישוי עסקים ניהול עסק ללא רישיון - אישור משרד הבריאות וכיבוי הכרעת דין – הרשעה גזר דין - 3000 ₪ קנס או 20 ימי מאסר וכן התחייבות כספית בסך 3,000₪ להימנע מביצוע העבירה לשנתיים.
 
ברירות קנס
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר - חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) – הטיל מימיו במקום ציבורי [ס' 15 (ב)]  הכרעת דין – הרשעה  גזר דין - 730 ₪ קנס או 7 ימי מאסר
 
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר – חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) – השלכת פסולת [ס' 10(ה)] הכרעת דין – הרשעה  גזר דין - 475 ₪ קנס או 5 ימי מאסר
 
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר - חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) – שלט בשטח ציבורי [ס' 2(א)] ] הכרעת דין – הרשעה  גזר דין  430 ₪ קנס או 4 ימי מאסר.
 
 
 
 
 
 
 
 
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר - חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) – הוצאת גזם שלא ביום הפינוי [ס' 2 (38)] הכרעת דין – הרשעה  גזר דין - 290 ₪ קנס או 3 ימי מאסר
 
 
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר - חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) – השמעת מוסיקה מרכב בעוצמה [ס' 111 (א)] הכרעת דין – הרשעה  גזר דין - 320 ₪ קנס או 3 ימי מאסר
 
ענייני כלבים
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר - חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) – שוטטות [ס' 83(א)] הכרעת דין – הרשעה  גזר דין - 730 ₪ קנס או 7 ימי מאסר וכן התחייבות ע"ס 1,000 ₪ להימנע מביצוע עבירה דומה לשנתיים
 
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר - חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) – העברת פרות בתחומי העיר [ס' 23(א)] הכרעת דין – הרשעה  גזר דין - 475 ₪ קנס או 5 ימי מאסר
 
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר - חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) – אי חיסון, אי רישום [ס' 77(א)] הכרעת דין – הרשעה  גזר דין - 1,000 ₪ קנס או 10 ימי מאסר וכן התחייבות ע"ס 1,000 ₪ להימנע מביצוע עבירה דומה לשנתיים
 
ענייני חניה
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר -  חוק עזר (העמדת רכב וחנייתו) – חניית נכים [ס' 5 (ג)(15)] הכרעת דין – הרשעה  גזר דין - 500 ₪  או 5 ימי מאסר.
 
מהות העבירה על-פי החוק/ חוק העזר -  חוק עזר (העמדת רכב וחנייתו) – חניה ללא כרטיס [ס' 5(ב)(1)] הכרעת דין – הרשעה  גזר דין - 100 ₪ או יום מאסר.
אולי יעניין אותך גם