כותרת
> C;
1/1
הבלוגיה

האם זכרון דברים תקף כהסכם מחייב בעסקת מקרקעין?

כרמיאלי פורסם: 13.10.13 , 14:28ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

רוב עסקאות המקרקעין היום מתחילות בחתימה על זיכרון-דברים, וזאת בשל רצון שני הצדדים שהוראותיו של זיכרון הדברים יחייבו אותם.

מה קורה במקרה שצד אחד לא מקיים את מה שסוכם בזיכרון הדברים?

פס"ד ניסים גרמה נ' עזרא מנשריאן- סיפורה של עסקת מכר דירה שלא יצאה לפועל.

בעלים של דירה ביישוב אלעד חתם על זיכרון-דברים עם מי רוכש. במסגרת זיכרון הדברים סוכם כי הרוכש ישלם כ- 1.2 מליון ₪. אולם לאחר החתימה על זיכרון הדברים ולאחר שהצדדים החלו להחליף טיוטות של הסכמי מכר, גילה הרוכש לתדהמתו כי המוכר כלל אינו רשום כבעל הזכויות בנכס.